FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2016/08/14

Datum sesije: 14.08.2016.

Laura, Andromeda i Galatea za pločom

Pierre, Joe, Chu, Possibility of Being, Arky, Data, Scottie, Niall, Čudesni pas Noko

Pitanje (P): Laura (L) Danas je nedjelja, 14. kolovoz 2016. Uobičajena ekipa je ovdje. Evo nas, i pozdravljamo vas.

Odgovor (O): Jemxmakanbnz od Kasiopeje šalje pozdrave.

P: (L) Pa, to je najneobičnije ime koje sam ikad vidjela. To je tako čudnovato ime da me potiče da se raspitam o tome. Koji je razlog za to?

O: Energetski profil višeg denziteta privučen uzvišenom raspravom.

P: (L) Hoćete reći da nas je rasprava koju smo ranije imali u kuhinji odvela na višu razinu?

O: Da.

P: (L) I mi smo na području gotovo potpune apstrakcije, i stoga imamo ime koje je u potpunosti apstraktno i neizgovorljivo? [smijeh]

O: Da.

P: (L) Shvaćam. Pa, možda bi trebali početi s nekima od pitanja koja su s te apstraktne razine, obzirom da se tu nalazimo. Tijekom mog nedavnog istraživanja, istraživala sam sve detaljnije i detaljnije, i zalazila ranije u povijest sljedeći jedan trag za drugim. Iako sam se u prošlosti dotakla teme zoroastrizma, nikad nisam tako detaljno istraživala kao što sam nedavno nakanila. Posljedica toga jest da sam na kraju pročitala nekoliko znanstvenih svezaka o toj temi. Čini se da postoje dva učenja. Prema jednm učenju, Zoroaster je relativno kasan fenomen, vjerojatno iz 7. stoljeća prije Krista. Drugo učenje se oslanja na lingvistiku – filologiju, pretpostavljam da bi to tako nazvali – i oni tvrde da jezik Zoroastera mora potjecati iz drugog tisućljeća prije Krista – odnosno, negdje između 1600 i 1200 godina prije Krista. To bi Zoroastera postavilo u vremenski okvir, recimo, Eknatona. Ukratko, Zoroaster je tvrdio kako je imao viziju, ili bar tako ide priča, koja mu je otkrila Jedinog Boga, Ahura Mazdu, te je zagovarao religiju gotovo čistog monoteizma, i uz to je manje-više od njega potekla ideja da ljudska bića imaju slobodnu volju birati između dobra ili zla. On je također prvi osmislio mesijanstvo, eshatologiju. Radilo se o apokaliptičnoj religiji u smislu objavljenja, ali također i da će još uslijediti otkrivenja o smaku svijeta – naravno, vrijeme je jako važan koncept njegove religije dok se ona razvijala. Znači, pretpostavljam da je prvo pitanje na koje želim odgovor: da li je moguće da je na Eknatona utjecao zoroastrizam? Da li postoji ta mogućnost?

O: Ne samo da je moguće, nego je izvjesno.

P: (L) Ako se o tome radi, kako je to bilo moguće?

O: Svijet iz davnina je bio prilično „dobro povezan“.

P: (L) Okej… Možete li mi u ovom slučaju išta natuknuti?

O: Provjeri hurijansku vezu.

P: (L) Mislila sam da sam to prilično detaljno istražila. Pretpostavljam da bi mogla dodatno proučiti. E sad, postoje oni koji tvrde da je zurvanizam bio pokušaj da se riješe neki od klimavih problema koje je Zoroaster ostavio u smislu svog dualizma. Jedna od njegovih himni opisuje Ahura Mazdu i Ahrimana kao blizance, i onda su oni osmislili zurvanizam, ultimativnog Boga prostora/vremena kao oca blizanaca kako bi to objasnili. Da li je to točno?

O: Ne. Zurvan je bio drevni bog stepa i Indoarijskih naroda.

P: (L) Okej, imam ovdje papir… Čini se da su imali predodžbu Zurvana kao boga beskonačnog vremena i prostora, i opisali su ga kao: „Jedinog, Jedinstvenog, transcendentalnog, neutralnog boga, i bez strasti. Za kojeg ne postoji razlika između dobra i zla.“ (Laura citira iz engleske Wikipedije, op. prev.) Znači, Zurvan je imao šaroliku povijest… Pa, problem na koji želim sada prijeći jest ideja da su Zurvana prikazivali kao Boga s glavom lava. U Hohlenstein-Stadelu, njemačkoj špilji, pronađena je skulpura čovjeka lava . Izrađena je od bjelokosti, i radi se o NAJSTARIJOJ poznatoj zoomorfnoj životinjskoj skulpturi na svijetu, i neosporno najstarijem primjeru figurativne umjetnosti. Utvrđeno je da je stara otprilike – da li ste spremni? 40 000 godina!! To je utvrđeno radiokarbonskim datiranjem materijala koji se nalazio u istom sloju gdje je skulptura nađena. Veže ju se uz Aurignacijsku kulturu i visoka je 29 cm, izrezbarena iz bjelokosti mamuta pomoću kremenog noža. Na lijevoj ruci se nalaze sedam paralelnih, poprečnih, izrezbarenih linija. Lik Zurvana se često prikazuje sa zmijom sedam puta omotanom oko njega. Neki tvrde da skulptura ima određenih sličnosti sa francuskim špiljskim crtežima koji također prikazuju hibridna stvorenja. Čovjek lav je nekoliko tisuća godina stariji. Uglavnom, čini se da ovaj artefakt jako nalikuje figuri čovjeka lava opisanoj kao prikaz Zurvana. Znači, pretpostavljam da je moje pitanje: da li pričamo o istoj religiji, ili religioznim idejama, ili predodžbama koje su zajedničke kulturama koje su stvarale špiljsku umjetnost u Zapadnoj Europi?

O: Da.

P: (L) I tako davno su osmislili te ideje o beskonačnom vremenu i prostoru?

O: I brojne druge. Bili su „povezani“.

P: (L) Znači, drugim riječima, ovdje pričamo o arijskog religiji, vjerojatno iskrivljeno očuvanoj putem Zoroastera ili Zaratustre, koja je prije svega bila temeljena na vrhovnom principu beskonačnog vremena i beskonačnog prostora iz kojih je, u suštini, rođen „dobar um“ i „zao um“, kako je to Zoroaster objašnjavao?

O: Da. OPD i OPS dualnost.

P: (L) I ta ista religija, bilo da se radi o starijem obliku ili kasnijoj razradi od strane Zaratustre, je izvor ideja o slobodnoj volji?

O: Da.

P: (L) O bogovima spasiteljima?

O: Da.

P: (L) O šest milostivih besmrtnika, ili o onome što bi, pretpostavljam, mogli nazvati arhetipovima ili šestom denzitetu?

O: Da.

P: (L) Ipak, skoro da se čini, manje-više, kao da se radi o religiji temeljenoj na informacijama. Sve nastaje iz informacija, ali postoje u njoj neke druge izrazito specifične stvari koje su jako napredne. Pričali su o stvarima o kojima danas pričaju fizičari.

O: Da.

P: (L) Čini se, također, da se radi o religijskom obrazloženju koje je najbliže, u odnosu na sve ostalo na što sam naišla, onome što smo primili putem ovih transmisija.

O: Da.

P: (L) Samo kažem da je „blizu“, jer očigledno da postoje neka izobličenja i slično. Znači, da li je Zaratustra modificirao tu izvornu religiju jer je imao viziju, ili…?

O: Ideje su već bile iskvarene, i Zaratustra je težio povratiti istinu.

P: (L) Znači, već su bile iskvarene , i pokušavao ih je ponovo dovesti u red. Približio se tome, ali nije u potpunosti uspio. Da li je to tako?

O: Da.

P: (L) A u što su iskvarene?

O: U indijskim Vedama se nalaze naznake.

P: (L) Možda je bio u pravu kad je rekao da su daeve bili demoni. Da li su daeve bile OPS bića?

O: Blizu.

P: (L) Da li su one bile OPS bića četvrtog denziteta?

O: Da.

P: (L) Okej. Pa… Pretpostavljam da mi to pojašnjava sve što sam htjela znati o toj temi. Nastavit ću kopati. E sad, promjena teme: nedavno se nešto dogodilo s nekima od gostiju. Neću sada ulaziti u detalje, napisati ću kronologiju za članove FOTCM foruma. Uglavnom, te četiri dame su bile ovdje. U početku smo imali dojam da nešto gadno ne štima, ali bilo je teško reći tko je odgovoran. Morali smo isprobavati koješta i promatrati situaciju da bi stekli predodžbu o tome što se događa. Moje pitanje je: nisam sigurna tko je koga manipulirao. Da li je Aequinox manipulirala Anyom, ili je bilo obrnuto?

O: Obostrano ali {Aequinox} je mislila da je ona glavna.

P: (L) Da li ovdje pričamo o stvarnoj patologiji, ili se samo radi o dušama koje se muče?

O: Kod Anye je genetski uzrokovano, ali kod Aequinox je programirano.

P: (L) Kada kažete, “programirano”, na što mislite?

O: “Karakteropatija” Lobaczewskog.

P: (L) Znači, drugim riječima, samo treba pročitati knjigu Georgea Simona „Karakterni poremećaj“, i to će nam pojasniti što joj je?

O: Da.

P: (L) Ali čini mi se da je ona više poput vuka u janjećoj koži.

O: Doista.

P: (L) A Anya je, po mom mišljenju, skroz nenormalna.

O: Nije samo mišljenje!!

P: (L) Okej. Pretpostavljam da su naše preostale dvije dame bile u potpunosti zbunjene tom predstavom, Naorma i Breo, bile su sirotice izgubljene! Može li se išta reći o tome, što bi bio ispravan stav, ili pravi put za njih kojim bi pošli od ove točke?

O: Spoznaja vlastite sljepoće i neznanja može slomiti osobu, ali s pucanjem oklopa iluzije i deluzije, može se izaći na svjetlost!

P: (L) Primjetila sam da ste upotrijebili riječi „iluzija“ i „deluzija“. Koja je razlika između iluzije i deluzije, osim uobičajenih rječničkih definicija?

O: Iluziju uglavnom stvara sama osoba; deluzija je uglavnom inducirana izvana.

P: (L) Znači, ako sam stvoriš fantazije i vjeruješ u njih, živiš u iluziji. Ako si programiran da vjeruješ u pogrešne stvari, ili te na to potaknu životne okolnosti, ili tuđe riječi, ili djela, to bi bila deluzija. Pa, mislim da se to malčice razlikuje u odnosu na rječničku definiciju. Interesantno je kad pojasne zašto koriste različite riječi. Da li još netko ima pitanja?

(Galatea) Ja imam pitanje. Jednom su rekli da 2 milijuna reanimiranih ljudi živi na Zemlji. Pa me je zanimalo da li ih sada ima više?

O: Da.

P: (Galatea) Koliko?

O: Nije znatno više.

P: (Galatea) Vjerojatno nešto poput 2 milijuna i 1 tisuća… Znači, nema ih sada na primjer milijardu.

(L) Da. Pretpostavljam da ako si reanimiran, pa… Koliko njih ti je potrebno?

(Galatea) Da.

(Pierre) Obzirom da pričamo o reanimiranim ljudima, htio bih pitati vezano za onu epizodu Hillary Clinton kada se čudno ponašala pred novinarima.

(L) Da li je imala mali moždani udar određene vrste?

(Pierre) Što se dogodilo? Što je uzrok?

O: Moždana greška.

P: (L) Uzrok?

O: Oštećenje mozga. Laganje uzima danak.

P: (Galatea) Znači, u suštini, laganje može…

(L) Uništiti tvoj mozak.

O: Da.

P: (Niall) Otišla je na bolovanje i navodno imala operaciju na mozgu.

(Galatea) Sigurna sam, naravno, da ona laže kudikamo više nego prosječna osoba.

(L) Mislim da nije u stanju govoriti istinu. Da li je to istina, čak i za nekoga poput psihopatskih pojedinaca? Ako se radi o patološkim pojedincima i laganje je u njihovoj prirodi, da li i kod njih laganje uzima danak?

O: Doista. Ono je entropijsko i kaotično.

P: (Chu) To objašnjava promjene kroz koje prolaze lideri poput Obame i slični.

(PoB) Sorosu ide dobro. Svim Rockefellerima ide dobro.

(Pierre) Kissinger.

(Scottie) Ne bi baš rekao da Kissingeru “ide dobro”…

(L) Ne. Živi su, ali kakva im je kvaliteta života? Kakva je njihova kvaliteta života?

O: Robotska, i nisu u stanju iskusiti istinsku sreću.

P: (L) Okej, tvrdite da nisu u stanju iskusiti istinsku sreću, ali sam sigurna da imaju dosta užitaka u životu. Da li postoji razlika?

O: Doista. Užitak ima korijene u fiziologiji, a sreća u duši.

P: (Joe) Pa, da li ljudi koji izgovaraju laži, za koje znaju da su laži, iskuse gore posljedice u odnosu na ljude koji vjeruju u to što govore, iako nije istina?

(L) Drugim riječima, da li je svjesno laganje gore od nesvjesnog laganja?

O: Da.

P: (Joe) To sam si i mislio. Hillary Clinton je vjerojatno izgovorila tisuće laži. Drugi ljudi su uvjereni… Kao što je Niall ranije spominjao, kako su zadnje riječi Alana Fostera Dullesa na posmrtnoj postelji bile: „Čuvajte se Rusije!“ [smijeh]

(Pierre) Granica nije tako jasna, jer si mogu zamisliti kako neki ljudi počnu vjerovati u neke laži, ali onda ih tako obuzmu da postanu za njih istine.

(Joe) I ljude se od najranije dobi programira s lažima…

O: Deluzije.

P: (Galatea) Dakle, recite mi jesam li luda ili nisam, ali da li sam ponekad u stanju čitati ili osjećati namjere ili misli drugih ljudi?

O: Jako, jako često.

P: (Galatea) Kakav utjecaj to ima na druge ljude?

O: Svjetlost.

P: (Galatea) Pa, zašto onda tako burno reagiram na ono što očitavam?

O: Emitiranje svjetlosti.

P: (Galatea) Znači zato tako burno reagiram… Što to znači?

O: Tama se grozi svjetlosti.

P: (Galatea) Oh, znači kada očitam nešto, to je poput istine, koja donosi svjetlost, a koja se pak bori s iluzijom?

O: Da.

P: (Galatea) Pa kvragu!To je teško breme za nositi.

O: Da.

P: (Galatea) Na koje sve načine, osim onih za koje već znam, se mogu nositi s tim?

O: Podijeli.

P: (Galatea) Okej. Hvala vam puno.

(L) Oh! Ima još jedno pitanje koje sam htjela postaviti. Postoji nekolicina ljudi koji su za kristale, koji su za njih odabrani, komentirali da su manjkavi, prema njihovoj procjeni. I htjela bi znati zašto neki ljudi dobiju odabrane kristale koji su prema njihovoj procjeni manjkavi?

O: Nisu „manjkavi“. Oni su ugravirani frekvencijski modulatori principijelno slični kompjuterskim čipovima, i stoga su u stanju učitati, prenositi i odašiljati određene informacije.

P: (Galatea) Znači, u suštini, ljudi bi trebali prestati biti tako površni i plitki, i voljeti svoje kristale koji zauzvrat vole njih!

(L) Pa, ne samo to, ali mislim da bi trebali cijeniti činjenicu da je to sprava za odašiljanje energije. Ne radi se o ukrasu.

O: Da.

P: (Scottie) Mogu ja pitati povezano pitanje? Čini mi se zanimljivim da je nekoliko ljudi javilo kako su njihovi kristali pukli. Shvatili su to kao da se radi o nečemu lošem, ali mene zanima zašto su njihovi kristali pukli?

O: Inicijalna potrebna energija je odaslana, te signal primljen, što je rezultiralo promjenom stanja, stoga reakcija u obliku modulacije sistema.

P: (Pierre) Znači, kristali se pucanjem prilagođavaju.

(L) Odaslao je nešto, stanje pojedinca se promijenilo, i onda se kristal prilagodio na novo stanje?

O: Da.

P: (L) Znači, ne radi se o lošem znaku.

O: Ne.

P: (Chu) Znači, NE bi ih trebalo zamijeniti?

O: Ne.

P: (Galatea) Zato je moj mjesečev kamen skočio s moje ogrlice.

(L) Tako dakle. Jako interesantno.

(Scottie) Mislim da je jednoj osobi pao na pod, ali ostali su ih nosili u svojim džepovima ili tako nešto, i pukli su. I ja sam si kontao da se kristali ne raspadnu sami od sebe, je l’ tako?

(L) Okej, to je pojasnilo sve što nam je svima bilo na pameti. Stanje u svijetu je i dalje užasno, ali zbilja mi je više muka pitati za to jer znamo u kojem smjeru to ide i što se događa.

(Galatea) Još jedno pitanje za kraj: znači, kad naposljetku svi dobijemo svoje kristale i počnemo  usklađeno pjevati ili meditirati, da li će to biti u stanju prekinuti zlo slanje zraka od strane zlih OPS ljudi?

O: Za neke.

P: (L) Drugim riječima, ne možemo ništa učiniti za ostatak svijeta, ali možemo to učiniti za sebe.

(Galatea) Da li to znači to?

O: Da.

P: (L) U redu. Pretpostavljam da je to to, pa ćemo reći…

O: Neka se projekt nastavi. Još toga će uslijediti jednom kada prijemnici budu spremni! Pomoć je na putu!!!!!! Pozdrav.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.