FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2008/06/12

Datum sesije: 12.06.2008.

Prisutni: Laura, Ark, Andromeda, Perceval, Psyche, Mr. Scott, PoB, Atriedes

Odgovor (O): Pozdrav.

Pitanje (P): Laura (L) I koga imamo sa nama večeras?

O: Noloneia.

P: (L) I od kuda ili kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja. Svi ste šokirani. Nedavni događaji su iscrpili vašu snagu. Sesija bi trebala biti kratka.

P: (L) U redu, pa ono što želimo pitati je u vezi nedavnih događaja. Što je točno djelovalo preko ili kroz {ime obrisano} tokom zadnjih… pa za vrijeme dok je on bio ovdje?

O: Ono što ga je uvijek i pokretalo: čisto mehanička kemija.

P: (L) Što je djelovalo kroz (ime obrisano)?

O: Uglavnom isto. Pa ipak, to nije normalno za nju.

P: (L) Ako to nije normalno za nju, što je sa nekim poput {ime izbrisano} kojem je to očito normalno? Što može pokrenuti ili stimulirati tu nenormalnu energiju u {ime izbrisano}?

O: Nešto poput rezonance tijela.

P: (L) Dakle, to nije ono što sam mislila, a to je izvlačenje ili spajanje sa dubokom emocionalnom prirodom?

O: Oh svakako, emocionalni centar je aktiviran pomoću kemije tijela, ali to bi generalno trebalo djelovati obratno.

P: (L) Mislite na to da bi emocije trebale pokrenuti kemikaije u tijelu, točno? A ne da kemikalije potaknu emocije?

O: Da.

P: (L) Da li sam bila u pravu kad sam sumnjala da je {ime obrisano} himeričan tip? (ezoteričko značenje simbola himere: biće koje poseduje motorički i intelektualni centar, ali je lišeno emocionalnog centra, op.prev.)

O: Da, samo što on nema emocionalni centar.

P: (L) Dakle bila sam u krivu kad sam rekla da je njegov emocionalni centar jednostavno zaglupljen.

O: Da. Čudna bića, ha?

P: (L) Da li to znači da {ime izbrisano} ne bi trebao raditi na našim projektima?

O: Ne nužno, ali mora biti pažljivo promatran.

P: (L) Pa što bilo koga od nas čini podložnim takvoj vrsti rezonancije koja može učiniti da naša kemija kompletno prevlada ili potakne emocije za koje nema odgovarajući odgovor? Kako se možemo zaštititi od toga?

O: To je svakako teško radi toga što takva bića imaju izvanrednu mimiku, zar ne?

P: (L) Koliko je ljudi rođeno bez emotivnog centra? Jesu li oni tako rođeni?

O: Da.

P: (L) Koliko je takvih ljudi na planeti?

O: Mnogo. Dosta često su to autoritativni tipovi.

P: (Ark) Što je prednost za nekog tko nema emocija, neka koja nije toliko očita?

O: Lako postaje alat za spletkarenje.

P: (L) Hm, pa to nije dobro. (Perceval) Da li je postojala neka vrsta iskorištavanja {ime izbrisano} na način da se koristi kao alat protiv nas, u neku ruku?

O: Oh, svakako. Pa ipak, namjera je bila da zavede {ime izbrisano}.

P: (Perceval) Da li je taj san u kojem me je {ime izbrisano} napao, da li je to…?

O: Poremećaj u sili, svakako. Ark se grčio u mukama.

P: (Ark) Koje grčenje? (L) Sjećaš se onog sna kojeg je Perceval imao, zbilja strašan san u kojem ga je nešto napalo ili progonilo, i sanjao je taj san istu noć kad si se ti probudio zgrčen i kad su se počele te čudne stvari dešavati? I kad nismo mogli shvatiti što se sa tobom zbiva. I onda smo pitali Kasiopejce u vezi toga i oni su rekli: “ratni vođa je povezan sa svojim ratnicima, poremećaj u sili”, itd. To nagovještava gotovo direktan napad na Percevala…

O: Blizu. Nikad ne smijete zaboraviti da je to stvaran rat na najdubljim nivoima, rat za duše i budućnost. Svi vi ovdje ste ključni za uspješan ishod. Sve vrste varki će biti korištene da bi se uništilo vaše jedinstvo. To je počelo za vrijeme vaših rođenja i uključuje torture u ranom djetinjstvu od strane onih koji su u vašim životima bili najpogodniji za kontrolu. S tim se namjeravalo napraviti disfunkcionalne osobine koje bi ometale uspješno izvršenje vaših odgovarajućih misija. To je veliki izazov. Ali, vi ste to od prije znali i ojačali ste se za zadatak.

P: (L) Još pitanja? (Ark) Da, želim znati da li je Les Visible-ova posjeta bila slučajna, ili je on bio ovdje da postigne nešto?

O: Možda podsvjesno, ali pojavila se točkica na tvom radaru.

P: (Atriedes) Imam manje važno pitanje. Kad me on dotaknuo po vratu, poslije otprilike minutu ili dvije imao sam zatvorene oči i vidjeo sam nešto poput lica vanzemaljca – nešto poput napadne siluete vanzemaljca iz Hollywood-a. Onda je iznenada maknuo svoje ruke sa mene i morao je otići, i rekao mi nešto poput…

O: Vidjelo je da ga ti gledaš!

P: (Atriedes) Oh. To me je uplašilo. (L) Strašno! (Atriedes) Vrlo zastrašujuće, zapravo!

O: Les je varljiv.

P: (L) Još nekih pitanja? Što ćemo učiniti u vezi {ime izbrisano}? (diskusija) (Perceval) Da li je isto ako netko nema emocionalni centar i ako je psihopat?

O: Nije baš, ali je blizu.

P: (Andromeda) Da li on osjeća ikakve emocije?

O: Ne ono što vi zovete istinske emocije. Ali ni vi niste iskusili čitav spektar emocija. Većina onog što vi osjećate je kemijski izazvano, iako tu postoje komponente istinskih emocija. Vi ste još uvijek “princeza u kuli” koju čuvaju zmajevi i koji vas drže u zarobljeništvu.

P: (L) Što su zmajevi?

O: Strah i iskrivljenosti vašeg emocionalnog centra koji su uprogramirani u vas za vrijeme djetinjstva. Vi ste zagrizli jabuku i pali u trans.

P: (Andromeda) Mada ne zauvijek, zar ne?

O: Istinska ljubav pobjeđuje sve prepreke. Ali kemikalije obično hrane samo zmaja; barem dok god je taj zmaj na vlasti.

P: (Ark) Taj nedostatak emocionalnog centra, da li je to genetski određeno do neke mjere?

O: Da.

P: (Ark) Kako dolazi do toga… svaka druga generacija, ili se prenosi sa oca na sina, ili kako?

O: Sa majke na sina. Ako je otac “taj sin” i oženi nekog poput sebe, to se također može manifestirati na kćeri.

P: (Perceval) Da li je to slično psihopatiji? (L) Prilično blizu, da. Može li se razviti emocionalni centar ako ga nemaš?

O: Ne.

P: (G) To je poput zloćudnog narcista?

O: Blizu. Ne potcjenjujte sposobnost glume, kao i sposobnost izazivanja rezonance tijela. Biće bez emocionalnog centra je zanimljiva “stvar”, zar ne?

P: (Mr. Scott) Oni neprestano govore “biće”. To je prilično zastrašujuće. (Perceval) Da li je netko bez emocionalnog centra vrlo pogodan da ga se opsjedne ili u kojeg se “može ušetati”?

O: Ne. Koja samopoštovana “avet” bi željela jesti u restoranu u kojem se služi hrana od zraka. To bi bilo poput kamene čorbe.

P: (L) Drugim riječima, opsjednutost je proces hranjenja emocijama. Tu moraju biti emocije. (Andromeda) Što ih onda pokreće?

O: Čista “priroda”. Zato postoji toliko jaka rezonancija tijela. Na jedan čudan način, oni su jače povezani sa “božanskim dijelom” kreacije nego što ste vi. Seksualni centar je direktno povezan s tom teškom uspavanom materijom koja samo “voli biti voljena” i kreativna.

P: (Andromeda) Što je točno rezonancija tijela? (L) Da li je to nešto poput limbičke rezonancije?

O: Blizu ali ne točno. To je slično kao forsirana vibracija. Kad je biće s takvim sposobnostima u blizini ranjenoj ili oslabljenoj žrtvi, ono može isforsirati oslabljeno tijelo da rezonira sa njegovom vlastitom frekvencijom. Zamislite violinu koja ne svira. I onda zamislite jednu primitivnu napetu žicu. Kad se ona jako okine, nije važno kako je podešena violina. Ona će odreagirati i proizvesti distorzije svojeg pravog zvuka. Nazovite to “zločinom u prilici” sa drugim silama koje povlače njegovu žicu. Samba sa jednom notom, bez sumnje.

P: (L) U redu. Morat ćemo ovo završiti za sada. Posljednje pitanje? Dobro… Nešto što bi trebali znati prije nego što prekinemo za večeras?

O: Vi trebate odmor. Doviđenja.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.