FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Politička Ponerologija: Predgovor autora

Prije nego što stavim u ruke cijenjenog čitaoca dijelo na kojem sam uglavnom radio u sitne sate pred odlazak da teško zaradim koricu kruha, moram se ispričati za određene nedostake koji su nastali usljed nepredviđenih okolnosti. Ovi nedostatci moraju biti ispravljeni u to nema sumnje, međutim, najvažnije je da informacije na kojima je bazirana ova knjiga što prije ugledaju svijetlost dana.

Zbog tih nedostataka čitaocu dugujem objašnjenje i moram opisati pod kakvim je okolnostima ovaj rad obavljan. Ovo je u stvari treći rukopis koji sam uradio o istoj temi. Prvi sam bacio u kotao centralnog grijanja, upozoren na vrijeme da će nakon samo nekoliko minuta usljediti pretres. Drugu kopiju poslao sam u Vatikan jednom crkvenom velikodostojniku preko američkog turiste i od tada nemam nikakvu informaciju što se sa njom zbilo.

Ova duga povijest učinila je rad na trećoj kopiji još mukotrpnijim. Prijašnji paragrafi i već upotrebljene fraze uvjek proganjanju piščev um i čine planiranje koncepta nove knjige jos težim. Dva prijašnja manuskripta bila su pisana prilično zakukuljenim jezikom namjenjenom specijalistima sa određenim obrazovanjem, naručito na polju psihopatologije. Nepovratni gubitak prijašnjih verzija znači i gubitak velikog broja statističkih podataka i fakata koji bi bili dragocjeni za svakog specijalistu iz ovog polja psihologije. Uz to je izgubljeno i nekoliko analiza pojedinačnih slučajeva.

Sadašnja verzija sadrži jedino statističke podatke koji su zapamćeni usljed čestog ponavljanja ili one koji su mogli biti rekonstruirani sa zadovoljavajućom preciznošću. Također su dodati oni podaci koje sam smatrao neophodnim za prezentaciju teme čitaocima sa solidnim generalnim obrazovanjem, naručito onima iz političkih nauka i političarima.

Gajim nadu da će ovaj rad doseći širu publiku i poslužiti kao baza za razumijevanje savremenog svijeta i njegove povijesti. Da će poslužiti čitaocu za bolje razumijevanje sebe, svojih susjeda, drugih naroda… moram napomenuti da je moj rad baziran na rezultatima istraživanja mnogih autora od kojih su mi neki bili osobno nepoznati. Način na koji je knjiga komponirana onemogućuje pojedinačno izražavanje zahvalnosti.

Moj rad se odvijao u Poljskoj, daleko od aktivnih političkih i kulturnih centara. Tu sam obavio seriju detaljnih testova i observacija koje su kombinirane sa generalnim rezultatima brojnih drugih eksperimenata s ciljem stvaranja jednog sveobuhvatnog djela koje bi nam pomoglo u razumijevanju makrosocijalnog fenomena koji nas okružuje. Ime osobe koja je trebala obaviti finalnu sintezu bilo je tajna, što je i razumljivo za tadašnje uvjete. Povremeno bih dobio anonimne sažetke rezultata istraživanja drugih istraživaća u Poljskoj i Mađarskoj. Neki podaci su i objavljeni jer sami za sebe nisu bili sumnjivi i ove podatke možemo i dan danas pronaći.

Očekivana sinteza svih istraživanja na kraju se ipak nije dogodila. Svi moji kontakti postali su nedostupni usljed čistki Post-Staljinovog doba. Preostali naučni podaci u mojim rukama bili su nekompletni, pa ipak od neprocjenjive vrijednosti. Trebalo mi je mnogo godina usamljeničkog rada da bih pretočio ove fragmente u razumljivu cijelinu, popunjavajući rupe svojim vlastitim eksperimentima i istraživanjima.

Moje istraživanje suštinske psihopatije i njene uloge u makrosocijalnim fenomenima rađeno je paralelno ili kratko nakon istraživanja drugih. Njihovi zaključci došli su do mene naknadno i samo potvrdili moje vlastite. Ono što je najosobnije u mom radu je generalni koncept za novu naučnu disciplinu pod nazivom – Ponerologija. Sintezu sam uradio kako sam najbolje znao.

Kao autor finalnog djela izražavam duboku zahvalnost svima koji su inicirali istraživanje, te ga sprovodili unatoč riziku za svoje karijere, zdravlje i živote. Želio bih odati poštovanje svima onima koji su platili za ovo istraživanje svojim životima. Nadam se da će ovaj rad ponuditi barem malu kompenzaciju za njihovu žrtvu gdje god da se oni danas nalaze.

New York, avgust 1984.