FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2003/02/02

Datum sesije: 02.02.2003.

Prisutni: Ark, Laura, SF – gost, Galahad

Pitanje (P): Pozdrav.

Odgovor (O): Pozdrav, grupa sa Kasiopeje.

P: Jedno od početnih pitanja koje bi pitali večeras je u vezi Space Shuttle-a koji je izgubljen. Prvo, da li je to bila eksplozija ili je to jednostavno bila dezintegracija, ili raspuknuće?

O: Bio je to „direktan pogodak“.

P: Direktan pogodak čega?

O: EM pulsa.

P: (S) Što je bio izvor elektromagnetskog pulsa?

O: Konzorcij 3/4 denziteta.

P: Pa, mislila sam da je Bush lutka Konzorcija. (A) Pa, mi već znamo da vojska podiže avione za lov na NLO-e… čak postoje izvještaji o tome da je vojska pucala na njih, a ima i izvještaja da su NLO-i dezintegrirali vojne avione. NLO-i su, nekako, u savezništvu s Konzorcijem. Izgleda da Bush i banda nisu pod kompletnom kontrolom Konzorcija i možda ih je trebalo malo „podsjetiti“ na neke stvari?

O: Nije toliko stvar u tome da ga je trebalo podsjetiti na nešto, već više da ga se treba stimulirati da bi reagirao.

P: (L) Jednom prije ste rekli da Bush ionako zna vrlo malo, i da je nivo „Bijele Kuće“ u mraku s obzirom poznavanja planova Konzorcija, čak i ako ga sprovode. Dakle, vi kažete da vladu kontroliraju sile koje ljudi iz vlade ne razumiju, niti su ih svjesni?

O: Upravo tako. Bush je „mašina koja reagira“.

P: (L) Željela bih znati u vezi ovog navodnog Saddam-ovog „tjelohranitelja“, kojeg je nedavno predstavio MOSSAD. Da li je on bio jedan od prethodnih Saddamovih tjelohranitelja?

O: Do izvjesne mjere, da. Ali sigurno ne na način na koji se to predstavilo. Samo upamtite ovo: ako piloti mogu biti uvjereni da pilotiraju avionima kojima će se zabiti u sigurnu smrt, kako bi bilo teško „proizvesti“ „tjelohranitelja“?

P: (L) Vrlo lako, nagađam. (A) On govori upravo ono što i Izraelci žele da kaže. On ne otkriva nikakve posebne informacije koje bi mogle biti korisne. To su samo općenite stvari. Bilo tko može reći takve stvari i reći da je „tjelohranitelj“. (L) Upravo tako. Dobro, rekli ste sa je EM puls oborio Shuttle. Od kuda je došao taj elektromagnetski puls?

O: Sa satelita koji je baziran u svemiru.

P: (A) Da li NASA zna uzrok nesreće?

O: Neki u njoj sumnjaju na to.

P: (L) Što objašnjava zašto su oni toliko željni da uvjere druge da to NIJE bila sabotaža. Poput Wellstoneove smrti, tu se nije postavljalo „pitanje“ da li je to bio teroristički napad. Vjerojatno je Bush Junta odgovoran za Wellstonovu smrt. U oba slučaja oni znaju što je uzrok i žele skrenuti pažnju s njega. Ali, u slučaju Space Shuttlea, oni nisu „uprljani“, ali najvjerojatnije NE ŽELE nikog tko bi shvatio da oni nisu „glavni“. To me podsjeća na ono što su Kasiopejci rekli prije par godina, u vezi razloga izgradnje vojno-industrijskog kompleksa i manipulacija. Kasiopejci su rekli da je stvaran neprijatelj „tamo vani“ i da je rat samo „pokriće“ da bi se spriječile mase od shvaćanja toga što oni zapravo rade. Možda su Bush i njegova banda zbilja uvjereni, u svojom glavama, da oni djeluju kao „zaštita“ čovječanstva od te prijetnje. U međuvremenu, oni samo djeluju tako da bi proveli plan Konzorcija. I ovo je dosta interesantno da je se Shuttle raspao iznad Palestine u Texasu… i kroz to je rečeno Bushu: ovo će se tebi desiti, Palestina će biti tvoje uništenje. Ali naravno, Bush ne bi to mogao uopće shvatiti u tom kontekstu. Da li je tako, da je ovako prenijeta poruka kroz ovaj događaj?

O: Kao i uvijek, zbunjenost je maska.

P: (L) Drugim rječima, nečija reakcija na događaj će ovisiti o vlastitim shvaćanjima. Tu postoji pogled na to kao da je to bila „poruka za Busha“. Bush i banda će, naravno, to vidjeti samo kao stimulaciju za brže i snažnije „odlučne“ vojne akcije. Dakle, to će zbilja djelovati na njih kako su i željeli. (A) I naravno, mi se pitamo kako će iskoristiti ovaj događaj.

O: Primarni efekt u masama će biti šok, i tako će mase biti manje otporne na Bush-ovu politiku. Dok će kod drugih grupa to biti viđeno kao čista prijetnja Bushu i kompaniji. Bush i kompanija će, naravno, pokušati iskoristiti događaj, iako će ostat u mraku kod njegovog razumijevanja. Ali zasigurno među njima postoji svjesnost o tome da tu postoji „disidentski“ element koji je na slobodi. Bush je čak „osjetio“ iskonski strah radi ovog događaja.

P: (L) Don je napravio malu ekspediciju u Palomar.  Pronašao je kamen koji je ranije spominjao. Kaže da postoji čudna rupa u kamenu koja je očito izbušena u njemu, a veličina i oblik čitave stijene pokazuju da ju tamo nisu mogli jednostavno postaviti. Znatiželjan je u vezi tog kamena. Da li je to pravi kamen i ako ode tamo – što bi trebao učiniti? Dakle, da li je to pravi kamen i tko je izbušio rupu u njemu?

O: Da. Sile iz 4D OPS.

P: Čemu služi ta rupa u stijeni?

O: Ona je neka vrsta “zidne utičnice”, takoreći?

P: Dakle, nešto se u nju priključi?

O: Da. Zamislite to kao antenu.

P: Don si je nabavio naočale za vid noću i želi otići tamo i istražiti to mjesto. Mora li obratiti pažnju na kamen ili na nešto drugo?

O: Ako ode tamo, možda bi želio zauzeti poziciju gdje može promatrati stijenu, kao i ostalo, ali da ostane na distanci.

P: (L) U redu, imamo pitanje od naše kćeri koja je imala čudne snove o automobilima o kojima ona želi nešto znati. O čemu su bili ti snovi?

O: Ona sortira podatke u vezi nadolazećih promjena.

P: Ona također želi znati u vezi čudnih zvukova koje smo čuli po noći oko kuće.

O: Svi članovi kućanstva su bombardirani sa raznoraznim valovima i to se reflektira u psihičkim nemirima.

P: Da li su zvukove proizveli članovi našeg kućanstva, ili valovi?

O: Proizvedeni su obrambenim psihičkim elektromagnetskim izbojima.

P: (A) Obrambenim znači da ih mi proizvodimo. Mi se branimo od nečega. Nas se napada na neki način. Dakle, naša obrana je elektromagnetska. Koja je to vrsta napada?

O: Različiti valovi.

P: (A) Dakle, mi proizvodimo zvukove poput kucanja. Nisam se uplašio kad sam čuo to kucanje. (L) Niti ja. Nije postojao osjećaj da kucanje proizvodi netko izvan – predator, takoreći. Kad nešto dolazi izvana, ti uvijek imaš taj subliminalni osjećaj straha da tu postoji neki provalnik. A ovdje toga nije bilo. (A) Tako je. (L) Da sam imala taj osjećaj, vjerojatno bih iskočila iz kreveta i išla vidjeti što je to bilo! Dobro, krenimo na naše istraživanje. Jedno od pitanja koje bi željeli razjasniti je stvar u vezi Svetog Grala i Arke. Da li je Kovčeg Saveza – arka koja je dana ranijim pred-Mojsijevim Židovima, koju ste ranije opisali – isto što i Sveti Gral?

O: Ne.

P: (L) Dakle, to su dvije potpuno različite tehnologije?

O: Ako to tako želite reći, da.

P: Zašto ste ovako odgovorili na pitanje? Što je to što ih razlikuje? (A) Možda se „ako to tako želite reći“ odnosi na činjenicu da si to spomenula kao „tehnologiju“. Možda to nije baš korektan izraz. Tehnologija može biti dio toga, ali ona možda nije najvažniji dio. (Galahad) Da li je jedno OPS alat, a drugo je OPD alat?

O: Da i ne.

P: Hvala momci! To je zbilja sad jasno!

O: Ovo je stvar koja će se pojasniti sama po sebi ubrzo.

P: (L) Da li je točna moja ideja o tome da mi možemo identificirati prisutnost tih, manje-više, tehnologija pomoću arhitekture ili umjetnosti ili megalitnih struktura raznih grupa na planeti?

O: Do izvjesne granice, da. Ali ne dopustite da vam to bude jedini trag. Mogli bi promotriti „životni stil“ isto kao i prisutnost i korištenje metala; posebno zlata u odnosu na željezo.

P: (L) Dakle, imamo potpuno različite setove tragova koje bi trebali istražiti. Onda dobro! Da li je ono, što mi zovemo Kovčeg Saveza, u Baalbeku?

O: Ne. Ali tamo su zasigurno bili neki koji su imali napredno znanje.

P: Mrzim kad ovo naprave: razbiju moju teoriju u komadiće. Da li je postojala „grupa Grala“ i „grupa Arke“?

O: Prilično.

P: Da li je Baalbek sagrađen od strane Ark grupe ili Gral grupe?

O: Bila je to grupa Arke.

P: (Galahad) Pa, shvatili smo taj dio ispravno. (L) Jednom smo diskutirali u vezi Neferititi i Sarah, da je to jedna te ista osoba. Sad diskutiramo o ideji koja je bazirana na nekim značajnim tragovima u drevnim dokumentima, i ona je ta da je ta individua također bila i Helen iz Troje. Da li je to u stvari korisno za istražiti? Da li je to točna procjena tih tragova?

O: Svakako!

P: To bi značilo, prema priči, da je Paris/Alexander bio ista osoba kao i Abraham i da je Herodotusova priča o Paris i Helen koji su boravili u Egiptu, točna?

O: Da.

P: Imamo stvar s braćom koju treba riješiti. Imamo Abrahama i njegovog nećaka, Lota. Onda imamo Mojsija i Aarona, Jakoba i Esau, Isaac i Ishmaela. Da li su svi ti setovi braće samo različiti aspekti ili pogledi na iste priče, set individualaca, bilo da su braća ili ne?

O: Prilično, iako sa raznim dodatnim elementima iz drugih priča koji su tu ubačeni.

P: Da li je ta veza braće – stvarna obiteljska veza?

O: Ne. „Bratska“ veza je kreirana da bi učinila „lažne“ linije prijenosa legitimnima.

P: Dakle, tu nije bilo bratstva, ili aaronskih veza, pretpostavljajući da je bilo koji dio te priče istinit?

O: Da.

P: Jedan aspekt varijacije na priču je bio taj da je Jacob dao blagoslov svom bratu Esau i neki „dar“. Da li to reflektira stvaran dio priče da je Mojsije, u svojoj formi Jacoba, proslijedio nešto na nekog drugog – nešto što je važno?

O: Da.

P: Da li je Mojsije/Abraham bio taj koji je to činio?

O: Da.

P: Kome je on to proslijedio?

O: „Mojsije“ je konačno razumio da je opasnost tog objekta veća nego sposobnosti potomstva da bi se oduprlo korupciji. On je to predao onima koji su to kreirali.

P: (Galahad) Da li su iza toga bile OPS ili OPD sile, koje su to kreirale?

O: OPS.

P: Dakle, Arka je bio objekt kreiran od strane OPS sila. Da li je to shvatio Mojsije? Da li se počeo buditi?

O: Da. Priča o „borbi s anđelom“ je bila značajna točka preobražaja, kao i moment povratka.

P: (L) Što je bio blagoslov kojeg je dao Esau, ako je davanje objekta „anđelu“ bio događaj vraćanja Arke? Što je to bilo?

O: Dva odvojena događaja.

P: (L) Dakle, on je vratio Arku takozvanom anđelu. I onda, dao je nešto nekome drugom. Prije, kad sam pitala u vezi toga, rekli ste da je ono što je on dao Esau bilo „izgaženo lišće bijesa, inkarnacije plavih jabuka“, i rekli da bih trebala proučiti „jezgrovito značenje“.

O: I tko je bio „Kore“?

P: Da li je to bila Abrahamova kćer?

O: Bio je to zadnji živi član Perseid familije.

P: Da li je bio muško ili žensko?

O: Žensko.

P: I kako je Abraham došao do posjedovanja te žene?

O: Pretraži tekst i vidjet ćeš.

P: (Galahad) Ako je ta osoba bila zadnji član familije Perseida, da li to znači da je Paris/Abraham bio član te familije?

O: Ne.

P: (L) Da li je ta osoba netko tko je bio dio Abrahamove grupe, jer ju je kidnapirao?

O: Ovo ide u dobrom pravcu, iako nije baš tako jednostavno.

P: (Galahad) Oni kažu da je to bila žena koju su kidnapirali? Može li to biti Helen?

O: Ne!

P: (L) Prethodno nam je rečeno da je Helen genetski promijenjena Hittite. Da li su njeni roditelji netko tko bi nam bio poznat van mitologije?

O: Ne.

P: Dakle, njeni roditelji su bili striktno mitski. Da li je ona bila član neke poštovane familije ili kraljevske familije iz tog vremena, kao što se tvrdi?

O: Ovdje ćeš također napraviti otkriće.

P: (L) Vratimo se na tu osobu – zadnji živi član Perseid familije – koja je predana od strane Abrahama u svojoj Jacob ličnosti nekome drugome; tko je bila ta predana osoba i zašto su je dali?

O: Za zaštitu od bijesa „Helene“.

P: (L) Dakle, tu je refleksija u toj priči o Hagar iz Egipta. Kome je ona predana?

O: „Koljačima zmajeva“.

P: (L) Prije ste spomenuli da je Helen/Nefertiti/Sarah bila zaključana od strane Akhenatena. Zašto je, specifično, ona bila zaključana?

O: Postala je nesposobna funkcionirati i akciju su poduzeli drugi.

P: (L) Da li je Akhenaten poludio, kao što sam zaključila?

O: Prilično.

P: (L) Da li je pao u Nil i da li ga je pojeo krokodil, kao što je to opisala priča o jednom faraonu?

O: Nije bio krokodila.

P: (L) Dakle, on je samo pao i utopio se?

O: Više mu je „pomognuto“ da se utopi.

P: (L) Zvuči mi da je taj jadan momak bio iskorišćen.

O: Da.

P: (L) Priča o kugi koja se spominje u Manetho, da li je to bila kuga kao guba, bolest ili nešto drugo?

O: Bili su to višebrojni elementi, uključujući i gubu.

P: (L) Koji su to drugi elementi?

O: Razmotrite zapise u vezi padanja kometa.

P: (L) Da li je bilo kakvih radijacijskih bolesti od izloženosti Arci, kao što smo nagađali?

O: Ne mnogo, budući da je ona držana zatvorenom.

P: (L) Da li je Helen/Neferititi/Sarah dobila kakvu vrstu bolesti koja je doprinjela potrebi da je se zaključa?

O: Ne, zapravo ono što ju je učinilo objektom sumnje bilo je to što se ona nije razboljela.

P: (L) Dakle, ona nije dobila gubu. To znači da Miriam nije dio Helen/Nefertiti/Sarah elementa?

O: Da.

P: (L) Da li je Helen bila sa Argo-a?

O: Ne.

P: (L) Da li je netko bio sa Argo-a?

O: Da.

P: (smijeh) (L) Pa, mislim u ovoj specifičnoj priči.

O: Oh, svakako, i to bi mogao biti važan trag!

P: (L) Kod čitanja tekstova, pročitali smo stvari u vezi Libijaca i Etiopljanina i izgleda da svatko tko je živio izvan delte, da su ga zvali ili Libijac ili Etiopljanin. Tko su bili ti takozvani Libijci/Etiopljani, koji su živjeli u Egiptu u drugim područjima osim Sjeverne Afrike i od kuda su došli?

O: Razni identiteti u različita vremena.

P: (L) Dakle, to su bila imena koja su koristili za različite ljude u raznim vremenima i mi bi trebali pitati specifična pitanja u vezi specifičnih grupa u specifičnim vremenima, tako da to možemo suziti. Tko su bili takozvani „Libijci“ kod Egzodusa, 2676. g. p.n.e., zapisanih kao libijski pobunjenici u Manetho-u?

O: Sumerska i arijevska mješavina.

P: (L) Da li je ta grupa završila na Kreti?

O: Da.

P: (L) Rekli ste u prijašnjim prilikama da su piramide u Egiptu – da je Velika Piramida u Gizi i njene manje piramide – bile sagrađene od strane potomaka Atlantiđana. Željeli bi znati koja, precizno, grupa potomaka Atlantiđana je sagradila te piramide?

O: Pustite to dok ne povežete još točaka.

P: (L) Hoće li nas to iznanaditi?

O: Bez sumnje!

P: (Galahad) Da li je važnost Argosa vezana uz mit o Jasonu i Argonautima?

O: Da.

P: (L) Ima li to nešto sa individuama koje su odletjele na Ovnu?

O: Mmmmm… I da li se ona zbilja utopila?

P: (Galahad) Da li je značajna činjenica da je ime djevojke bilo slično Heleni iz Troje?

O: Može biti trag. Sve te priče o bijegu od ograničavanja i letenjima i kataklizmi…? Tko je bio zatvoren? Zašto? Laku noć.

P: (Galahad) Priče o bijegu – tu je priča o Daedalusu i Ikarusu… Imamo Colchisa, Jasona, argonaute. Imamo zadnjeg živog člana Perseid familije… sve izmješano sa Abrahamom i Sarah, drugačije znani kao Paris i Helen, znanu kao i Nefertiti. (L) A Abraham je želio spasiti tu individuu od Heleninog bijesa. (S) A zašto je Helen bila bijesna? Što se desilo kad je Helen postala bijesna? (Galahad) Tisuće brodova je poletjelo… (L) I mnogo je ljudi umrlo i umiralo je od kad je uvedena ova čitava monoteistička glupost. I čini se da je Helen/Nefertiti/Sarah glavni izvor čitave stvari. Hittite hibrid sa velikom lubanjom poput onih Ica glava u Peruu. I Kasiopejci su rekli da su bili hibridi u Peruu koji su bili pokušaji kreiranja 3D tijela za direktnu OPS inkarnaciju. I izgleda da je Sarah/Helen/Nefertiti bila jedan od njih. Nije čudo da su žene bile na lošem glasu. Imamo što za raditi i istraživati.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.