FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2008/09/03

Datum sesije: 03.09.2008.

(Lista prisutnih izbrisana radi privatnosti)

(planketa se počinje micati…)

Odgovor (O): SAD ide u pravcu uništenja!

Pitanje (P): Laura (L) Pozdrav. Možemo li prvo pozdraviti?

O: Pozdrav.

P: (L) I tko je s nama ovu večer?

O: Yeaionnia od Kasiopeje.

P: (L) Prenosiš kroz Kasiopeju?

O: Da.

P: (L) OK. Zašto je večerašnja avantura započela sa „SAD ide u pravcu uništenja“?

O: Pređena je točka do koje se bilo što moglo učiniti da bi se promijenio ishod.

P: (L) Kakav je taj ishod?

O: Povećanje unutrašnjih nemira. Podsjetite se što se desilo u Njemačkoj.

P: (L) Što se dogodilo u Njemačkoj, u kojem preiodu?

O: Prema kraju rata. Hitlerovo ludilo i mržnja ostalog svijeta prema Njemačkoj.

P: (L) Nije bila lijepa slika, je’l? (J) U Njemačkoj, ostatak svijeta bombardirao je Njemačku…

O: Da. Očekujte to na kraju u SAD-u.

P: (J) Hoće li to biti nuklearne bombe?

O: I više.

P: (A***) Hoće li to rezultirati i uništenjem ostatka svijeta?

O: Ne baš… ali će kozmička dešavanja uzeti svoj danak.

P: (L) Imate li još nešto o toj temi večeras, s obzirom da imamo i druge koje želimo pokriti?

O: Budite oprezni.

P: (L) OK, imamo nekoliko pitanja od raznih ljudi… (osobna pitanja i odgovori obrisani)… Željela bih znati što je točno lucidno sanjanje?

O: Djelomično svjesna budnost dok su ostali sistemi isključeni a podsvijest se probija prema površini. Može biti hipnogoška (uvodni prijelaz iz budnosti u san, op.prev.) i hipnopompna (prijelaz iz sna u budnost, dok još puna budnost nije ostvarena, op.prev. ) ili druga „stanja“.

P: (L) Pa, da li je to korisno stanje da bi se ispitalo što se događa u podsvijesti, ili da promjeniš svoju stvarnost ili nešto tome slično?

O: Može biti korisno uglavnom kao zabava.

P: (L) Znači nema posebnih benificija koje bi se ostvarile prakticiranjem tzv. lucidnog sanjanja?

O: Ne baš.

P: (L) Još nešto o lucidnom sanjanju? (DD) Ja sam imao jedno jučer! (Ark) Jeftini filmovi! (smijeh) (L) Sljedeće pitanje: Kao što znate, imali smo diskusiju o MPD/DID u odnosu na određenu osobu. Moje pitanje je, što čini pojedinca podložnom MPD? Da to drugačije formuliram: jesu li neke osobe podložnije podvajanju od drugih? (MPD = Multiple Personality Disorder, poremećaj višestruke ličnosti;  DID = Dissociative Identity Disorder, disocijativni poremećaj identiteta – op.prev.)

O: Da.

P: (L) Što može učiniti osobu da bude podložnija tome?

O: Ako je osoba organski portal.

P: (L) OK. Da li je pojedinac – jedan OP – manje podložan oporavku, ili, da li je teže takvim osobama da se oporave?

O: Da. Gotovo nemoguće. Također, budite svjesni da su neke individue zapravo rođene sa mnogostrukim podjelama u svojoj naravi.

P: (L) Da li to znači da je moguće da je __ OP?

O: Oklijevali smo dati takvu izjavu, no s obzirom da vidimo da imate takve sumnje, onda to potvrđujemo.

P: (L) Zašto jednostavno ne kažu „Da“? (smijeh i diskusija o tome kako su Kasiopejci zabašurili svoj odgovor ) (L) U redu, koliko različitih personalnosti ima __ ?

O: 7 dominantnih i mnoge privremene koje se stalno rađaju i umiru.

P: (A***) Da li je ona svjesna tih ličnosti? (Ark) Koja “ona”? (smijeh)

O: Nekoliko su svjesne da postoje i ostale, a neke misle da su jedine.

P: (A) Da li mi komuniciramo uglavnom sa jednom, dvije ili sa svima njima?

O: Suočili ste se sa četiri.

P: (L) Više nego dovoljno za mene. (A***) Imaju li one različita imena za sebe?

O: Neke imaju.

P: (L) OK, može li MPD ili DID biti induciran u pojedincu koji ima dušu ili koji je potencijalno duševan?

O: Da, ali to je krajnje teško.

P: (S) Da li to znači da su programirane ubojice u stvari svi OP ili tako nešto?

O: Najvjerojatnije.

P: (DD) (audio traka nerazumljiva, ali odnosi se na induciranje MPD-a kod pojedinaca sa dušom)

O: Vrlo teško.

P: (DD) Čujete priče o djeci iz vojnih obitelji koja su uvedena u to i oteta u vrlo ranom djetinjstvu…

O: Što mislite, s kakvom vrstom genetike imate posla unutar „vojnih obitelji“?

P: (L) To me dovelo do mojeg sljedećeg pitanja. Rekli ste da su psihopate zapravo defektni OP-i?

O: Da.

P: (L) Pa kako oni postaju defektni? Da li su defektni jer su tako rođeni?

O: Da.

P: (L) Jesu li defektni zbog nečega što se dogodilo u njihovom djetinjstvu?

O: Ponekad…

P: (A***) Jesu li oni tako konstruirani negdje usput?

O: Neki su konstruirani posebno u zadnje vrijeme. Ali općenito, to je genetika nastala zbog mutacije.

P: (L) OK, ako je to zbog mutacije, kada se dogodila izvorna mutacija?

O: Bilo je više nego jednom, a prvi put prije 50 000 godina.

P: (L) Da li je istina da psihopate… pa, znamo da se pojavljuju među populacijom u određenom postotku. Da li se njihov broj povećava u različitim razdobljima povijesti tako da im brojnost poraste i nekako preuzmu dominaciju na planeti i stvore mnogo uništenja, i u stvaranju tog uništenja da li uništavaju sebe, odnosno značajno reduciraju svoj broj, nešto kao populacije zečeva i lisica ili nešto slično tome?

O: Vrlo slično, da.

P: (L) Ima li nečeg u mojoj ideji da sadašnja grana psihopatije dolazi iz križanja između neandertalskih i arijskih tipova negdje u Europi ili u Aziji?

O: Jedna grana, da. Ali ne sve psihopate.

P: (L) Koja bi posebna grana proizašla iz križanja neandertalaca i arijaca?

O: Vrsta sa nagonom za uništavanjem.

P: (A***) Nisu li sve psihopate u osnovi destruktivne? (L) Ne mislim da je tako. Mislim da su npr. šizoidne psihopate drukčije. Tu je i paranoidni psihopat, i onda naravno kada je u pitanju čisti psihopat, vi imate čitavu skalu… kako se to zove, spektar. Ima li tko još kakvo pitanje o ovoj temi? To prilično pokriva moje pitanje. (Ark) Da li je Putin psihopat?

O: E pa sad… To bi bilo varanje!

P: (L) Ne mislim da je. (S) Mislim da bi još uvijek mogao biti zao, no, od svih vođa za koje sam ikada čuo ili čitao, on izgleda da govori najrazumnije i istinite stvari… Što ne znači da nije zao i da nije činio zle stvari, ali u usporedbi sa drugima…  (L) Kada si u toj poziciji, odrastaš u ovom svijetu, kako da ne budeš… No on je kao dijetalna Coca Cola zla: samo jedna kalorija. (Ark) Kada želiš pokazati da nisi psihopat, moraš reći nešto totalno različito. (L) Pa, Bush to čini cijelo vrijeme, Bush uvijek govori te kompletno drugačije stvari, ali nema ni jednog dijela kojim bi to potkrijepio. Mislim, nije učinio ništa da bi prekinuo oligarhe u SAD, u kojoj ih ima mnogo. (J) U vrijeme kad je Putin bio na vlasti, on nije zapravo upotrijebio tu moć… (L) Na zao način… (J) kao što je Bush. Putin nije izvršio invaziju druge države, ili … (L) Još neko pitanje prije no što krenemo na malu pauzu? Ah, da, mogu li neki slučajevi višestrukih ličnosti biti jednostavno slučajevi opsjednutosti?

O: Da.

P: (L) Mogu li neki slučajevi višestrukih ličnosti biti takvi da više od jednog duha nastanjuje isto tijelo?

O: Može biti.

P: (L) Dakle, ako je to slučaj opsjednutosti koja se ispoljava kao MPD, tada je to kod osobe koja ima dušu, je li to točno?

O: Da.

P: (Ark) Mogu li te opsjednutosti također biti podijeljene na duševne i ne-duševne?

O: Obično ne.

P: (A***) Jesu li neki slučajevi uzrokovani jakom traumom… (L) Već su rekli da je to bilo jako rijetko, jako teško.

O: Da, kao što misliš, no, ponovo, to se događa teško i rijetko.

P: (Ark odvija svoju listu pitanja) (L) Ah, došao si sa svojom listom? (Ark) Pa, obično ne dolazim sa listom, no vjerojatno, kao što Joe zna, ako nemaš listu, vjerojatno nećeš biti u stanju pitati. Nekako sve ispari, je’l? Dakle, bilo je to u prethodnim sesijama, kada ste govorili o invertnoj geometrijskoj prezentaciji gravitacije, i nisam dugo vremena znao što bi to moglo biti. Sada imam ideju da bi se to moglo odnositi na rad Burkharda Heima i ono što radim sada sa prostorima (kraj strane 1)… i želio bih znati da li je moja pretpostavka točna ili skoro točna?

O: Tako si vruć da se vide plamenovi! „Pyro“?

P: (Ark) Ali želim odgovor! (L) Pa, to znači da si u pravu. (diskusija o „pyro“ izrazu) (Ark) Dalje, davno prije ste rekli da bih trebao naći jedan dokument o prozorima, i pitali smo kakvim prozorima, i odgovorili ste o matematičkim prozorima. Pitao sam se ima li to kakve veze sa kaosom i fraktalima i Mandelbrotom, i to su još uvijek moje pretpostavke. I moram reći da sedam godina nisam mogao shvatiti niti naći rad o tim prozorima. Ili možda jesam, ali to ne znam. Stoga je moje pitanje: mogu li dobiti još kakvu naznaku o tome?

O: Sjeti se da je „centar sfere“ prozor.

P: (Ark) Centar sfere… Sad ponovo, dosta prije, spomenuli ste Mandelbrota, zapravo ste čudno napisali njegovo ime, nešto kao „Mandlebrot“ dok normalno ljudi kažu „Mandel“… Pa sam godinama tražio tog Mandelbrota, i mislio sam da su to fraktali, i bio je to dobar početak. Ali još uvijek ne znam kakve veze ima Mandelbrot sa centrom sfere jer to mora nekako biti povezano i sa prozorima. Imate li kakav savjet o tome?

O: Proizlazi iz centra. Površina je gdje se „stvari događaju“ i gdje se fraktali sjedinjavaju.

P: (Ark) Spomenuli ste da bih se trebao vratiti u 1969.g., na ono što sam tada radio… Pa, tada sam se igrao sa kvantnom logikom, zajedno sa još nekim stvarima. I ta kvantna logika može biti povezana sa ovim invertnim geometrijskim prikazom gravitacije koja je potrebna da bi se objasnila svjesnost. E, sada, kakva je upotreba te kvantne logike? Da li je ova kvantna logika korisna ili da ju zaboravim i koncentriram se na nešto drugo? Da li je kvantna logika korisna?

O: Periferno.

P: (Ark) Periferno. Da li je 1969. također periferna?

O: Ne, bilo je tamo nečeg drugog.

P: (Ark) Hvala vam. (L) Ima li još tko kakvo pitanje? (DD) Da, hoće li cervikalna korekcija pomoći Lauri?

O: Moguće. Ali glavni problem je upala. Ipak, sve što fizički olakšava je od pomoći.

P: (D) Hoće li otopine nanosrebra pomoći protiv upale?

O: Da.

P: (DD) (nerazumljivo) Između ostalog, počeo sam davati srebro svojem psu, počevši od jučer, zbog hijatalne hernije… hoće li joj to pomoći kod upale, a da ne uzrokuje probavne smetnje?

O: Malo smanji dozu i daj probiotike. Ali zapamti da samo malo možeš pomoći. Ona se raduje diplomiranju i ne trebaš ju previše zadržavati.

P: (DD) OK, dobro. Smanjio sam dozu na 1,5 ml ovog puta, da je li to još uvijek previše?

O: Trebalo bi biti OK.

P: (DD) Pa, zbog toga se osjećam bolje. (G)  Htio bih pitati o dodatku vitamina D. Da li je to štetno za one inficirane sa ‘L’ bakterijom?

O: Da.

P: (DD) Srebro bi se trebalo pobrinuti za tu bakterijsku infekciju.

O: Djelomično, ali ovdje je problem u nedostatku odgovarajućih bakterija.

P: (DD) Probiotička suplementacija.

O: Da.

P: (A***) Jesu li probiotici dobri i za mene?

O: Apsolutno.

P: (diskusija o probioticima i njihovoj upotrebi skupa sa antibioticima ). (DD) Srebro koje imam… ta BioFarma u Indiji ne može razumijeti zašto ova posebna vrsta srebra ne remeti probiotike, jer svaki eksperiment sa koloidnim srebrom koji su napravili, morao je biti praćen nadoknadom probiotika, i nitko ne zna zašto ovaj proces kojim se radi ovo srebro, ne remeti probiotike… Jer ionsko srebro ubija probiotike… (A***) Želim pitati, imam li problema sa tom bakterijom, također?

O: Da.

P: (A) Ako je tako, da li je ležanje na suncu loše za mene, jer se tako proizvodi vitamin D?

O: Da.

P: (A) Sunce je loše? Makar samo malo sunca?

O: Ne direktnog.

P: (A) Štogod!! (smijeh) Da li je to razlog što dobivam ove bijele točkice?

O: Prekomjeran rast gljivica.

P: (DD) Brzo pitanje o probioticima. Zašto ovo elementarno koloidno srebro ne remeti crijevne bakterije?

O: Ne veže se na isti način zahvaljujući „obliku“.

P: (D) Da, pa, vidjeli smo te TDM fotografije koje su pokazale oblik, ali to nema ništa sa negativnim nabojem čestica kao suprotnosti pozitivnom naboju ionskog srebra?  Da li pozitivan naboj čestica, kao suprotnost negativnom naboju čestica ionskog srebra, ima neke efekte koji pošteđuju probiotike?

O: Ima nekog efekta, ali glavna stvar je oblik koji se ne uklapa u kalup istih.

P: (DD) Hmm. To je zanimljivo. (Z) Ja imam niski vitamin D. Da li je to zbog infekcije ’L’ bakterijama?

O: Da, i zbog ostalih domaćih “životinjica”.

P: (DD) Jesu li one protozoe?

O: Ne.

P: (A***) Imam li ja adrenalinski zamor?

O: Vrlo malo.

P: (DD) Da li je moj život u Južnoj Kaliforniji i sav onaj elektromagnetski smog imao posljedice na ovu akalaciju? (L) Što je akalacija? (DD) Neurološki prekid kontrakcija jednjaka koje guraju hranu prema želucu. Samo sam se pitao da li je EM zagađenje bilo uzročni faktor.

O: Djelomično.

P: Da li je preseljenje u Francusku to smanjilo?

O: Da. Također i promjena u opskrbi hranom.

(pitanja privatnog karaktera su izbrisana)

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.