FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

1994/07/27

Datum sesije: 27.07.1994.

“Frank”, “Candy”, Laura

Nakon kratkog susreta sa lako prepoznatljivim “duhom mrtvog čoveka”, koga smo poslali dalje, koristili smo naše Reiki simbole, konkretno tražeći naše komunikante iz Kasiopeje i sledeće je došlo:

Pitanje (P): Želimo da komuniciramo sa Kasiopejcima.

Odgovor (O): Ja sam Ra čuvar svetla.

P: Šta nam imate za reći?

O: NLO-i nisu u potpunosti loši.

P: Zašto je veza večeras tako loša?

O: Vidite, umorni ste.

P: [Nepoznato pitanje.]

O: Nivo kroz 6.

P: [Nepoznato pitanje.]

O: Planeta.

P: [Nepoznato pitanje.]

O: Uvek, pustite me da odem.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovde.

Bilo je jasno da je energija bila veoma slaba tokom ovog poslednjeg kontakta. Takođe je bilo čudno što se lik “Ra” pojavio i identifikovao kao “čuvar svetla”.