FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
 • EN
 • FR
 • DE
 • RU
 • TR
 • ES
 • ES

Organski Portali – 2. deo


Ukrštanje Rasa

Vrlo je bitno razumjeti da su se ove dvije rase međusobno ukrštale tokom hiljada, ako ne i desetina hiljada godina. Danas je nemoguće, za bilo koju rasu na zemlji, crvenu, bijelu, crnu ili žutu, reći da se ona sastoji od pre-adamičnih ili bezdušnih ljudi. Ne možemo razgovarati o grupama, nacijama, plemenima, ni ljudima koji su pripadnici neke bezdušne rase, kao jedne grupe. DNK od ove dvije rase je sada kompletno izmješana. Dušu su u stanju da akomodiraju samo oni sa odgovarajućom genetskom strukturom i odatle dobiju šansu za dalji napredak u ezoteričkom smislu. To bi značilo da u vezi s tim ne postoji ni jedna eksluzivna etnička grupa koja u tom smislu ima prednost nad ostalima.

Nadalje, moramo uzeti u obzir i sljedeće; DNK ove dvije rase je već toliko izmješana da se oba tipa mogu naći unutar jedne te iste familije.

Znači, sama ova stvar nema nikakve veze sa rasizmom. Obe ove rase su sada toliko isprepletene da se sve svodi na stvar individualne genetske strukture svakog pojedinca na ovoj planeti. To je pomenuto i u ovim komentarima Kasiopejaca:

P: (L) Želim da se vratim na ono pitanje na koje mi niste odgovorili… Želim da znam ko je, tačno, i zašto, tačno, genetički inžinjerisao semitske narode, i zašto jedno toliko neprijateljstvo vlada između njih i Kelta i Arijevaca.

O: Ne radi se samo o neprijateljstvu između Jevreja i Kelta, ako si primjetila. Osim toga, ono što se računa, to je individualni aurični profil a ne grupiranja ili klasifikacije. Međutim, da odgovorimo na to tvoje pitanje: postoji mnogo razloga, sa i izvan ove planete.

P: (L) Dakle, stvaranje njemačke “Gospodarske Rase” je bilo ono što su oni namjeravali, kako bi ovdje formirali jedan “uzgojni centar”?

O: Da.

P: (L) I takođe im je bilo bitno da se riješe Jevreja? Zar se nije mogla stvoriti ta njemačka gospodarska rasa bez uništavanja neke druge grupe?

O: Ne.

P: Zašto?

O: Zbog prethodnog inkodiranja profila njihove sudbinske misije u 4-tom denzitetu.

P: (L) Šta to znači?

O: To znači inkodiranje kako bi se aktivirali nakon dolaska u 4-ti denzitet, i tako, ukoliko ne bi bili prethodno eliminisani, mogu onemogućiti dominaciju i apsorpciju Nefilima. Jevreji su bili prethodno inkodirani kako bi obavili tu misiju, nakon konverzije, mada na individualnoj bazi.

Ovdje možete primjetiti da nas Kasiopejci navode u pravcu pojedinaca a ne neke grupe. Ne radi se o grupama ili klasifikacijama, radi se o “individualnom auričnom profilu”. I to je upravo u skladu s onim što nam i Moravjev kaže ovdje:

Ali to mješanje hromozoma je sada već jedan svršen čin, tako da je hormonalna simetrija adamične rase prirodno smanjivana iz generacije u generaciju dok se nije stabilizovala u ovoj tački koju je sada dostigla. Određene indikacije u Jevanđeljima navode nas na zaključak da su ove dvije ljudske rase koje danas zajednički koegzistiraju na zemlji, brojčano jednake. (Gnosis, str. 130)

Ponavljamo: DNK ove dvije rase je već toliko izmješana da se oba tipa mogu zadesiti čak i u okviru jedne porodice. Vaš brat, sestra, majka, otac, kćerka ili sin. Ne tamo “neko” na nekom drugom kontinentu, ili s druge strane ulice, ko je druge vjere ili drugačije boje kože. To može biti i neko s kim vi živite, s kim provodite svaki dan u svom životu. S obzirom na to, moramo naglasiti da oni imaju samo jednu svrhu u životu, a to je distrakcija, crpljenje energije iz adamičkih ljudskih bića, kao i onemogućavanje ovih da evoluiraju.

Put do ponovne aktivacije DNK u cilju ostvarivanja kontakta sa višim centrima ne može da bude uz pomoć genetičke manipulacije, što je samo jedan aspekt pokušavanja rješavanja ovog pitanja kroz “A” uticaje. Put ka ponovnoj aktivaciji naše DNK vodi kroz staru, antičku, spiritualnu nauku, ono na čemu su alhemičari istinski radili, kao i ono na čemu rade i članovi naše grupe. Rad na samom sebi uz pomoć kojeg se ostvaruje “zagrijavanje retorte”, neo-korteksa, re-aranžira nervna struktura mozga, tako da bi se one stare veze sa našim višim centrima mogle ponovo uspostaviti.  Tu se radi o jednoj fuziji “magnetnog centra” i izgradnji neuništivog, istinskog “Ja”. To je “genetička modifikacija” gledana kroz prizmu “B” uticaja. Velika razlika.

P: (A) Koji se dio ljudskog bića proteže u 4-ti denzitet?

O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.

P: (L) A koji je to?

O: Psihički.

P: (A) Da li postoje neke određene genetičke sekvence u DNK koje olakšavaju transmisiju između denziteta?

O: Dodatak lanaca.

P: (L) Kako neko dođe do tih dodatnih lanaca?

O: Vi ne dolazite, nego primate.

P: (L) Odakle ih primamo?

O: Svojom interakcijom sa dolazećim talasom, ukoliko su vibracije usklađene.

P: (L) Kako neko može znati da se to događa?

O: Psiho-fiziološke promjene se manifestuju.


P: …Čini se da postoji mnogo pojedinaca koji su došli u ovaj vremenski period iz budućnosti, vraćajući se u prošlost, kroz inkarnacioni ciklus, kako ne bi narušavali slobodnu volju, koji su pažljivo izabrali tijela sa određenom DNK, koju oni sada malo po malo aktiviraju, tako da se njihovi aspekti iz 4D ili viših denziteta mogu manifestovati u ovoj realnosti. Da li je moguće da se takve energije manifestuju u tijelima ljudi koji se bude?

O: OPD imaju tendenciju da obave ovaj proces uz pomoć jednog prirodnog toka stvari. OPS pokušavaju da izmjene proces kreacije kako bi zadovoljili svoje lične ciljeve. [kao npr. uz pomoć abdukcija i/ili “magije”]

Organski portali i jedna šira slika

To da na ovoj planeti postoji jedna bezdušna rasa koja broji blizu 3 milijarde pripadnika, sigurno pomaže pri razumijevanju razloga zašto se ova planeta nalazi u jednom ovakvom stanju. To što ova bezdušna rasa služi kao portal uz pomoć kojeg entiteti OPS tipa iz 4D održavaju svoju kontrolu nad nama predočava nam i samu dubinu ove manipulacije.

Članovi naše grupe počeli su sa sprovođenjem jednog šireg istraživanja ove tematike kako bi bili u stanju da razumijemo istinsku prirodu organskih portala kao i njihovo mjesto u životnoj dinamici na ovoj planeti. Za vrijeme samog procesa tog istraživanja, odvijala se i sljedeća diskusija:

J je napisala: kada razgovaramo o organskim portalima koji čine 50% populacije, pretpostavljam da ne govorimo o onim subjektima koji su bili predmet istraživanja Cleckley-a u knjizi The Mask of Sanity… Hoću da kažem, veoma malo nas je imalo priliku da se sretne sa psihopatama onog tipa koje je on predstavio u svojoj knjizi. Da li to znači da su psihopate samo jedna ekstremnija vrsta organskih portala?

Kakva je veza između psihopata i organskih portala? Da li iko ima kakvu ideju?

L je odgovorila: Psihopate su organski portali sa greškom u softveru.

Mislim da bi se moglo reći da su sve primarne psihopate organski portali, ali nisu svi organski portali psihopate u pravom smislu te riječi.  Ja sam ih prije zvala “skrivene psihopate” dok nisam čula od Kasiopejaca za izraz organski portal, jer nakon što sam imala posla s nekoliko njih u jednom ekstremnom obliku – postalo mi je jasno da je to bilo nesto slično kao kad vidiš nečiju karikaturu. Karikatura prenaglašava određene ključne karakteristike koje veoma lako možeš povezati sa određenom osobom, kad je vidiš.

Psihopate mogu da imaju u raznim oblicima jednu ili više karateristika organskih portala koje se manifestuju u jednoj iskrivljenoj ili prenaglašenoj formi.

Ono što su Kasiopejci naglasili, a što sam i sama znala iz svog vlastitog iskustva, to je da se te “skrivene psihopate” ili organski portali ne mogu identifikovati osim uz pomoć jednog dugog i pažljivog ispitivanja. Oni su toliko dobri u kopiranju da su u stanju i “dušu” perfektno da iskopiraju.

Naravno, Kasiopejci su rekli da oni to čine uz pomoć krađe duševne energije. Meni to tada nije ni padalo na pamet. Mislila sam da se radi o jednoj izopačenoj, specijalnoj sorti ljudi koji svjesno lažu.  B___ je pominjao da oni možda nemaju dušu ali ja sam odbacivala tu ideju. Mislila sam da oni imaju samu jednu zlu dušu.  Međutim, Kasiopejci su rekli da nemaju. B___ je bio u pravu.

Postoje i sekundarne psihopate. Tu se radi o individuama koje imaju dušu ali koje su izabrale “mračnu stranu.”  Oni se ponašaju slično kao i primarni psihopati, mada su obično još gori od njih.

B je odgovorio: Sada kad smo se ponovo vratili na ovu temu, moram da pomenem ono tvoje poređenje između “portala” (organskih) i “prolaza”. Čini mi se da je veoma moguće da je ta funkcija organskog portala uzurpirana od strane OPS entiteta iz 4D i da su ih oni pretvorili u nešto slično crijevu uz pomoć koga se oni hrane. Ovim sam htjeo da kažem da originalna priroda organskih portala možda nije imala nikakvu vezu sa crpljenjem energije iz “adamične rase”.

Iz onoga što su Kasiopejci rekli, čini se da je prirodna uloga organskih portala podrazumjevala uspostavljanje jednog mosta između svijesti 2-gog nivoa i 3-ćeg nivoa denziteta. Da li sam ja ovo dobro shvatio…?

J je odgovorila: I ja sam upravo to pomislila, međutim, ostaje pitanje kako se sve to odvija?…Kasiopejci su rekli ovo:

P: (V) Kakvo je “porijeklo” tih ljudi tipa organskih portala? U šemi kreacije, odakle su oni došli?

O: Oni su orginalno bili dio mosta između 2-gog denziteta i 3-ćeg denziteta. Pogledaj zapise seansi na temu ciklusa kratkih talasa i ciklusa dugih talasa.

A ovo je u vezi ciklusa kratkih/dugih talasa…

“…flora i fauna, s obzirom da se nalaze na prvom i drugom prirodnom nivou, normalno bi doživljavali jedan dugi period ili ciklus dugih talasa na fizičkoj ravni postojanja, što je suprotno fizičkom i eteričkom ciklusu kratkih talasa, kroz koji sada prolaze, zahvaljujući svojoj interakciji sa ljudskom vrstom koja se nalazi u svom eteričko-fizičkom ciklusu kratkih talasa.”

Kasiopejci su takođe rekli da organski portali crpe svoju životnu energiju iz jednog “bazena”, kao da se tu radi o dijelu jedne grupne duše, skoro na isti način kao što se sugeriše i za drveće…

Međutim, sada se postavlja pitanje kakva je prava priroda funkcije tog mosta između 2-gog i 3-ćeg denziteta, i kakva je bila orginalna svrha organskih portala, i na koji način su oni bili uzurpirani…? Da li se možda tu, u stvari, radi o dušama 2-gog denziteta ili djelovima jedne grupne duše 2-gog denziteta koji nastanjuju 3D tijela?

B je odgovorio: Ovdje moramo biti svjesni da organski portali nisu ni “zli” niti “loši” u smislu osobina koje se nekome mogu pripisati bez razumjevanja njegove prirode. Iz gore navedenog možemo vidjeti da je njihova originalna funkcija bila da djeluju kao “vozila” za novopristigle, evoluirane duše iz 2-gog denziteta, koja po samoj svojoj prirodi još uvijek nemaju svoje individualne i potpuno integrisane duše. Međutim, moramo imati na umu riječ ‘originalno’ tj. u početku je to bilo tako. To implicira da je u međuvremenu došlo do uzurpacije te njihove uloge tj. da su oni u međuvremenu pretvoreni da služe za druge svrhe – par riječi koje mi padaju na pamet su … crpljenje energije, distrakcija, konfuzija, manipulacija … (a “žrtve” su ljudska bića sa individualnom dušom)…

Da li postoji neka veza između onoga aspekta kreacije kojeg mi nazivamo arhetipski izraz i “grupne duše”? To bi moglo biti nešto što je ipak drugačije od onoga što mi nazivamo duševnom jedinkom, ili što mi, u našem slučaju, podrazumjevamo pod pojmom “odcijepljena duševna” jedinka.

[u ovom slučaju pojam “odcijepljena duševna” jedinka podrazumjeva “odcijepljenu” grupu duša koja je stigla iz viših denziteta i naselila tijela u ovom 3-ćem denzitetu. Radi se o grupi individualnih duša koje su “nekada” pripadale jednoj većoj grupi od koje su se “odcijepile” i obrele u ovom denzitetu. – prim. prev.]

Ukoliko postoji razlika između ovo dvoje, onda je sasvim moguće da fragmenti arhetipskog izraza kreacije imaju potencijal da “odgoje” aspekte ili izraze kreacije, koje mi nazivamo ili podrazumjevamo pod jednom – dušom.  Organski portali bi u tom slučaju bili nosioci tog procesa. U jednoj od seansi, Jan i Terry su saznali da se jedna od njihovih mački nalazi na pragu svoje inkarnacije u ljudskom obliku. U to vrijeme, niko od nas još nije bio svjestan ovog koncepta organskih portala, tako da nam je bilo sasvim prirodno da pretpostavimo kako taj dio doživljajnog ciklusa, u ljudskom tijelu, podrazumjeva i atribute duše. Međutim, možda se tu radi samo o jednom prelaznoj stepenici razvoja gdje taj izraz kreacije dobija priliku da “odgoji” atribute duše kroz mnoga životna iskustva.

Lako je špekulisati u vezi svega toga, međutim, moramo razmišljati izvan vanjskih granica realnosti ove “kutije” u kojoj se sada nalazimo. Moramo uzeti u obzir sve ove mogućnosti.

Jedan drugi član je dodao ovo: Upravo sam ponovo pročitao tekst Ascenzija u kome se diskutovalo na temu organskih portala. Stekao sam utisak da su organski portali način za manifestaciju bića iz 2D u 3D, što predstavlja samo jedan prirodni dio njihovog razvojnog ciklusa tj. njegovu narednu fazu.  Međutim, s obzirom da se radi o portalima, njih takođe mogu da upotrebljavaju entiteti iz 4D. Posebno zato što ovi nemaju dovoljno znanja kako da im se suprostave, odnosno zaštite od njih.

Iz te seanse saznali smo sljedeće:

P: Da li ti “centri” koje opisuje Moravjev, imaju ikave veze sa pojmom čakri?

O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su “stvorene” kao posljedica krađe energije od duševnih ljudskih bića.  To je ono što im daje sposobnost da oponašaju duševna ljudska bića. To dovodi i do toga da jedno duševno ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje “kvalitete duhovne prirode”.

Palo mi je na pamet da bi to mogao biti način kako jedan organski portal dolazi u kontakt sa energijom koja mu onda možda, na neki način, omogućava da raste. To “preslikavanje” ili “refleksija” duše koju oni rade, vjerovatno je nešto slično onom procesu kojeg je i Gurđijev opisao kada je govorio o individuama koje sebi govore “JA JESAM”. Oni još uvijek nisu, ali tvrdeći to, oni dolaze u situaciju da počnu da se ponašaju “kao da jesu”. Individue sa individualnom dušom koje pokušavaju da kontaktiraju taj viši dio njih samih – “pretvaraju” se kao da već “JESU”. Oni to mogu da čine jer su svjesni da taj viši dio njih samih postoji. Oni imaju to znanje. Organski portali, nemajući nikakvo iskustveno znanje, odnosno, spoznaju o postojanju duše, uče o tome uz pomoć “krađe te vrste energije od ljudskih bića sa individualnom dušom”.

U tom slučaju, sam taj proces “krađe energije” sačinjavao bi prirodni dio plana razvoja, dok istovremeno omogućava i postojanje jednih “vrata” koja mogu da koriste 4D OPS stvorenja kako bi se hranila tom vrstom energije duše.

Jedan drugi član grupe je još više proširio ovu ideju.

Slažem se sa tim da bi organski portali mogli biti dio jednog prirodnog mosta između 2D i 3D. Gledajući na tu njihovu funkciju sa jednog višeg aspekta kreacije, tu se u suštini radi o nečemu što je potpuno prirodno, a ni u kom slučaju o nekoj devijaciji, ili nekoj manifestaciji “sila mraka”.

Većina stanovnika 2D ima jednu grupnu dušu u kojoj su utisnuti segmenti njihovog prirodnog ponašanja sa svojim specifičnim karakternim crtama koje variraju od vrste do vrste i u skladu su s onim što se podrazumjeva pod “instiktivnim ponašanjem”. To je zbog toga što su oni bukvalno piljevina koja potiče od jedne klade, ili fragmentirana parčad jedne totemske duše.

Činjenica je da postoje stvari kao što su npr. Totemski Spirit Tigra, Totemski Spirit Krokodila, Totemski Spirit Majmuna, Totemski Spirit Lava – Sekmet i ostala bratija – svi oni obitavaju u jednoj arhetipskoj oblasti i obuhvataju sve one posebne karakteristike “tigraštva”, “majmunstva”, itd. Uz pomoć procesa fraktalne replikacije, oni projiciraju taj svoj identitet, kopiju njihovih duša, koja onda animira sva tijela u 2D koja pripadaju njihovoj vrsti, a onda ti isti duševni fragmenti zajedno sa svim iskustvima koje su stekli za vrijeme svog bivstvovanja u fizičkom svijetu, vraćaju se nakon svoje smrti toj svojoj totemskoj duši donoseći svaki svoj doprinos njenom opštem razvoju. To je i razlog zašto se “stečene karakteristike” ponašanja prenose na sljedeću generaciju u obliku instinkta, u okviru životinjskog carstva.

One više razvijenije životinje na kraju stižu do jedne tačke kad prerastaju ovu matricu uspjevajući da se razviju na jedan individulaniji način. Od tog momenta oni se više ne uklapaju u onu staru “roditeljsku ćeliju” iz koje su proistekli, nego sada zahtjevaju drugu genetičku konstrukciju, koja im više odgovara u njihovom idućem inkarnativnom krugu.

Takođe, trebamo se sjetiti i onoga što su Kasiopejci jednom rekli – “duša se vjenčava sa genetskom konstrukcijom kada je ona prisutna”, što podrazumjeva da te nešto više individualizirane duše prave jedan kvalitativni skok na jedan viši nivo genetske konstrukcije.

Možda se može reći da onda većina onih duša koje nakon što su prevazišle matricu određene duševne grupe, počinju da se inkarniraju kao 3D organski portali, kako bi počeli sa procesom razvoja individualne ljudske duše, koju H___ pominje. U prvoj fazi razvoja u 3D, oni to rade najviše uz pomoć imitacije. To bi bio i jedan logičan proces napretka s obzirom da je jasno da oni ne stižu u 3D sa potpuno razvijenom individualnom dušom (Gurđijev je vjerovatno prvi koji nas je obavijestio o tome). Takođe bi trebalo biti jasno da lekcije koje su potrebne da bi čovjek razvio taj jedan viši, individualni oblik ljudske duše, ne mogu biti obezbjeđene od strane oblasti drugog denziteta; tj. pogotovo one lekcije koje imaju veze sa dijeljenjem radosti i tuge s drugima, sažaljenjem, sućuti, komunikacijom osjećanja, itd… i koje su karakteristićne upravo samo za 3D ravan postojanja.

U toj svojoj razvojnoj tački, te novoinkarnirane individue nalaze se u nekoj vrsti tranzicione faze, kada su prerasli dinamiku svoje grupne duše, ali još uvijek nisu dostigle onaj stepen kada su u stanju da razviju individualnu ljudsku dušu. Stoga onaj pojam “mosta,” kojim su se Kasiopejci poslužili, najbolje oslikava o čemu se tu radi. (To se zove ekonomičnost služenja jezikom, koja meni očigledno nedostaje u ovom dugom komentaru!)

Onda je Laura zaključila ovu diskusiju povezivanjem “Totemske Duše” sa “vizijom” Schwaller-a de Lubicz-a:

Možda se sada možemo nadati da će ljudi, kada potpuno razumiju temelj na kome se zasniva realnost 3D OPS materijalnog svijeta, prestati s pokušajima da tu nešto popravljaju, isto kao i da tumače ovaj realitet “zlim,” u smislu da se ovdje zlo svjesno promoviše.

Jedna mačka nije sama po sebi zla, zato što ponekad pati miša prije nego što ga pojede. Tu se radi se o stvarima koje su u skladu sa prirodnim karakteristikama “mačje” ili “mišje” vrste.

Naravno, 4 D OPS je opet nešto sasvim drugo, oni vrbuju, oni korumpiraju i iskorištavaju. Tako možemo da vidimo i pravo značenje pojma “kripto-geografske” ličnosti, kojeg je pomenuo Rodney Collins, i na temu čega sam diskutovala u Adventures Series.

Takođe smo mogli primjetiti i to kako je ta ideja povratka “totemskoj” grupnoj duši upravo ono što promoviše Schwaller de Lubicz. To je i suština onog pojma kojeg označavaju kao “devet netera” ili “devet principa,” pa čak i one DEVETORICE, koje neki kanaliziraju.

To i jeste sasvim prikladno za organske portale. To je njihova realnost!

U jednoj drugoj poruci Laura je dalje proširila ovaj koncept Totemske Grupne Duše, komentarišući sljedeću poruku:

R: OK, jedan Organski Portal je “nesvjestan” svog stanja – isto kao što je i moj pas ili nečija mačka. To je ono što je, kako vi kažete, njihova priroda i mi njih ne možemo optuživati za to. Znači, mi bi se prema njima trebali postaviti isto kao i prema psima ili mačkama, sa uvažavanjem i poštovanjem.  Ne samo za njihovu dobrobit, nego i našu.

L: Prema onima koji reprezentiraju tu vrstu prirode – psa ili mačke – da. Međutim, šta u vezi onih koji predstavljaju prirodu jednog pitona… ili neke zmije otrovnice… ili crne udovice… ili čak jednog komarca??? Sve od ovoga moramo uzeti u obzir, na sve ovo moramo da obratimo pažnju.

Hajde samo da zamislimo neku osobu koja ima jednu jaču “dozu” krokodilstva u sebi, i mozgom koji je dosta dobro usklađen sa ljudskim tijelom… takvi bi mogli biti još opasniji zbog te njihove veze sa “neterom” ili “principom” krokodila…

Ovdje se radi o jednom dosta ozbiljnom problemu.  Kao i obično, đavo leži u detaljima.

R: To vjerovatno ne znači da mi njih treba da sažaljevamo. Oni samo predstavljaju jedan drugi dio “kreacije”, jedan oblik koji je nešto manje razvijen, nego što je to možda jedna “duševna” osoba. S obzirom da je ova cjelokupna kreacija upravo onakva kakva bi ona trebala da bude, oni sigurno imaju pravo da budu ovdje. Međutim, oni NISU mi.

L: Da.  U slučaju kad imamo posla sa krokodilom, u njegovom fizičkom obliku, on će nas vjerovatno i pojesti. Oni imaju pravo na svoje postojanje – a mi imamo svoje pravo da se držimo podalje od njih – kao i da se branimo ukoliko nas oni napadnu. Mi takođe imamo pravo i da ZNAMO ove činjenice o njima – koje se skrivaju od nas tokom jednog dugog vremenskog perioda.

R: Jasno je da se mi ne možemo odnositi prema njima kao prema ‘životinjama’, jer su oni ipak na jednoj stepenici iznad njih. Mi ćemo u svakom slučaju morati da nastavimo svoju interakciju s njima bez obzira na to šta su, osim u slučaju da se povučemo u izolaciju i postanemo hermiti.

L: Otprilike tako. Činjenica je da je moguće imati posla s NEKIMA od njih. Međutim, imati posla s nekim drugima može da bude smrtonosno po nas.

R: Mi ćemo kad tad morati da donesemo jednu (individualnu i kolektivnu) odluku kako ćemo se postaviti i odnositi prema onim idividuama koje su organski portali.

L: Mislim da ukoliko uspijemo da razumijemo principe tih “netera” i pokušamo da naučimo kako da identifikujemo to s kojom “vrstom” imamo posla, onda bi to moglo biti mnogo lakše.

R: Ne bih želio da ovdje promovišem bilo kakvu opciju sukoba ili konfrontacije s njima. Ono što hoću da kažem je to da mi moramo da djelujemo u skladu s našim ličnim putevima i sudbinskim ciljevima. To bi značilo da dok idemo svojim putem moramo biti mnogo svjesniji opasnosti koje vrebaju iz šume. A čini mi se da je ta šuma u poslednje vrijeme postala nekako opasnija nego prije!

L: Sigurno da jeste.

Mislim da polako počinjemo da uviđamo koliko je varljiv cijeli taj scenario sa organskim portalima u glavnoj ulozi i kako je sve to uticalo na nas kroz vijekove.

Ako je ono – “znanje pruža zaštitu” – tačno, onda je ovo jedan od do sada najboljih primjera za to.

To je možda i najvažnija stvar koju moramo savladati – kako bi bili u stanju da vidimo ono što je nevidljivo.

Svakako da nam je dat zadatak da rešimo ovo.

U ovoj diskusiji je bilo izneseno i razvijeno nekoliko interesantnih ideja:

 1. Funkcija organskih portala u smislu mosta.
 2. Njihova veza sa duhovnim bazenom flore i faune.
 3. Spoznaja da ovdje nema ničega što bi trebalo “popravljati”. Organski portal samo obavlja svoju funkciju u ovom univerzumu. On u njemu ima svoje mjesto.

Međutim, u ovoj diskusiji nismo dodirnuli jednu veoma važnu funkciju organskih portala koju smo prethodno pomenuli: njihovu kolaboraciju sa 4D OPS, kao sredstvo za crpljenje enrgije iz onih koji su odlučili da rade na pronalasku puta za svoj izlazak iz matriksa. Ovo je pomenuo M*** u svoj poruci koja je vrijedna za pročitati. On je ovako prezentirao svoje argumente u vezi toga:

“Oni su generička vozila ili portali, u ljudskoj formi, otvoreni za upotrebu od strane svakojakih sila, i to je ono što ih čini odličnim marionetama matriksa. Sada je samo slučaj to što njih trenutno koriste 4D OPS kako bi kontrolisali 3D OPS kandidate za 4D OPD ometanjem njihove navigacije i “vampirskim” djelovanjem. Tako nas oni drže zaključanim u načinu ponašanja koji je u skladu sa orkestriranim normama. Nalazeći se u našoj neposrednoj blizini, oni crpe energiju iz nas te nam tako ne dozvoljavaju da ostvarimo potrebnu “brzinu za beg”, odnosno razvijemo naše magnetne centre koji su nam potrebni kako bi se oslobodili od kontrolnog sistema matriksa. Tako sada možemo da vidimo kako je ta “prirodna” odlika organskih portala u smislu imitiranja duhovne energije koja im je omogućavala da napreduju i evoluiraju, iskorištena od strane OPS struje za skupljanje energije iz ljudskih bića sa individualnom dušom da bi je onda prosljedili duž lanca ishrane OPS entitetima iz 4D. Sadašnja principijelna uloga organskih portala je ta da oni ometaju istinske tragaoce na njihovom Putu.

To se jasno vidi iz sljedećeg:

 1. Organski Portali prikupljaju duhovnu energiju iz ljudskih bića sa individualnom dušom.
 2. Ta energija se šalje OPS entitetima u 4D.
 3. Organski Portali su izmješani sa ljudima koji imaju individualnu dušu, često čak i u okviru jedne porodice.
 4. Kada se ljudsko biće sa individualnom dušom odluči da krene putem “ezoteričke evolucije”, ono mora da konzervira dovoljno energije koja mu je potrebna za tako nešto, jer je bez nje tako nešto nemoguće izvesti.
 5. Kada se čovjek odluci za taj “posao,” on postaje predmet napada.
 6. Taj “napad” dolazi od strane onih koji su mu najbliži: porodica i prijatelji.
 7. “MEĐUTIM, kada neko počne da “uzgaja” i ojačava svoju dušu, Kontrolni Sistem će onda pokušati da ubaci još više organskih portala u život te osobe.”

Tako i sam rad na učenju razlikovanja “A” uticaja od “B”  uticaja uključuje i učenje toga kako da spoznamo istinsku prirodu naših odnosa sa drugima, kako bi mogli sačuvati svoju energiju od organskih portala koji se nalaze oko nas, tako da bi bili u stanju da razvijemo i ojačamo našu dušu. Ovo je pojasnio i Mouravieff kada je pričao o razumijevanju “filma” nečijeg života:

Teoretski, film u kome je čovjek rođen i u kome živi, može da se vrti sve do “kraja svijeta”, pod uslovom da je čovjek sretan, zadovoljan sam sa sobom, pridavajući sebi zasluge za sve ono što smatra pozitivnim a istovremeno optužujući druge za sve svoje greške i neprilike. Iskreno govoreći, ova egzistencija se ne može nazivati ljudskom, ovdje se u stvari radi o antropoidnoj egzistenciji. Taj pojam je prikladan za “vanjskog čovjeka”, uronjenog u samozadovoljštinu i manifestuje njegovo vrhunsko ostvarenje nakon miliona godina evolucije vrste od svojih životinjskih predaka, međutim, s tačke gledišta ezoterične evolucije, antropoid je samo jedan potencijal, ili bolje rečeno – jedna nerealizovana šansa.

Ako posmatramo problem ezoterične revolucije s tačke gledišta jednog filma i različitih uloga koje čovjek može u njemu da igra, jasno nam je da je ova vrsta evolucije nemoguća, jer se film kao film stalno vrti u jednom te istom krugu. Ljudi koji igraju u ovome filmu su oni koje nazivamo antropoidi, lutke, mrtvaci koji, kako je Isus rekao, “vjeruju da su živi”. Ezoterična evolucija počinje kad se čovjek svojim svjesnim naporom otrgne iz kretanja u krug i transformira u uzdižuću spiralu. (Izvod iz: “Gnosis – Study and Commentaries on the Eastern Orthodoxy”; Book One; strana 234 i 235; Boris Mouravieff)

Međutim, da bi se to ostvarilo, sekundarne uloge koje igraju organski portali, marionete matriksa, moraju se odstraniti iz tog filma. Za tango je potrebno dvoje, a generalno nijedna strana neće naći ispunjenje.

Kao što smo već rekli, čovjek najčešće nadolazi na pomisao o evoluciji nakon što je već veoma iskomplikovao film u kojem se on nalazi. Međutim, do istinske evolucije ne može da dođe ni u kom drugom slučaju, osim na temelju orginalnog filma – nakon eliminacije svih vještački dodanih elemenata. To je i uslov za vraćanje čistoći centara, pogotovo emocionalnog centra koji je na kraju krajeva i jedini prijemnik za “B” uticaje i sjedište za magnetni centar.  Stoga, čovjekovo srce mora biti čisto, a ako već nije čisto, onda se ono mora pročistiti. To je i sine qua non uslov za uspjeh. (Gnosis, Knjiga I, str. 238; Boris Mouravieff)

Tags:
Posted in Ezoterija