FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 2. deo

06-01-96

P: (L) Trenutno sam na velikim iskušenjima. Vrlo mi je teško izlaziti na kraj sa svim tim.

O: I biće toga još mnogo, međutim, sve će se to na kraju isplatiti. Ti si trenutno na putu svoje sudbine, i sada nema okretanja nazad.

P: (S) Šta se u stvari tačno dogodilo? (L) Pa, samo sam pokušala da objasnim ovaj materijal nekim ljudima, i krajnji rezultat je bilo to da su oni zaključili kako sam ja vjerovatno opsjednuta, jer koristim ploču (Ouji board, prim. prev.) prilikom ove komunikacije. Isto tako, oni su rekli kako su Kasiopejci đavolski prevaranti, samo zato što nas uče kako moramo sami da otkrivamo stvari, ukoliko želimo da napravimo neki napredak prema višim nivoima. Čak je i moj bivši muž to isto govorio, jer nam Kasiopejci nisu nikada obećavali kako će nas oni, ili Isus spasiti, i slično…

O: Zašto to tebi smeta? Nama to ne smeta. Oni mogu slobodno zaključiti kako smo mi “Satanske Vile”, ako oni to žele. To je njihova slobodna volja.

P: (L) Ne sviđa mi se implicirana grubost… Ja nisam gruba osoba.

O: Tu se ne radi o grubosti. “Osjećanja” o kojima govoriš su u direkntnoj relaciji sa egom, a isto tako i u vezi sa ponosom, 2 stvari koje su namjerno implantirane u ljudsku psihu 3-ćeg denziteta od strane OPS entiteta iz 4-tog denziteta, prije 309 000 godina, po vašim vremenskim mjerilima. Pogledajte onaj transkript u vezi DNK i okcipitalnog grebena. Vjerovala ili ne, Laura, ti ćeš se na kraju osloboditi svega toga. Ne radi se o tome kako će neke individue reagovati na ove stvari. Ono što je bitno, je to što si ti podjelila ove informacije s drugima. Takođe, zapamti da ti ljudi ne prihvataju tvoja osjećanja na toliko senzitivan način, kao što je sa tobom slučaj, isto tako kao što ni ti ne možeš da znaš kako se drugi ljudi osjećaju. Bića trećeg denziteta će uvijek percipirati znanje koje im se daje, a pre nego što su sposobni da ga prime, kao “propovijedanje”, i to njih vrijeđa zbog istih onih razloga u vezi s egom koje smo prethodno pomenuli. Zbog toga bi možda bilo najbolje da se ova znanja prezentiraju u smislu: “ovo je ono što sam ja dobila, a na vama samima je da odlučite da li ćete to prihvatiti kao istinu, ili ne”.


06-22-96

P: (V) Prije par sedmica nekoliko nas je počelo da osjeća neku unutrašnju vrućinu, kao i da pati od nesanice i nekih drugih stvari. O čemu se tu radi?

O: Slika. Duboka veza sa fibroznim vezama u strukturi DNK. Veza sa 4D, naviknite se na to!

P: (V) Da li je ono svjetlucanje koje često opažam takođe u vezi s tim?

O: Može da bude, međutim pokušajte se koncentrisati na eterične aspekte svega toga, a ne na fizičke.

P: (L) Kada kažete “duboka veza sa fibroznim strukturama”, da li to znači da se mi na neki način sada vežemo sa našim tijelom 4-tog denziteta, koje se u ovom momentu tek razvija?

O: Polako, ali sigurno. Mi smo vam već prije rekli kako se buduće “promjene” više odnose na faktore duha i svjesnosti, nego na fizičke, o kojima se trenutno više priča. Simbolika je uvijek potreban alat koji se koristi prilikom podučavanja drugih. Međutim, trik je u tome da čovjek treba da nauči da čita skrivene lekcije koje su prestavljene simbologijom, a ne da ostane da visi na bukvalnim značenjima simbola!

P: (L) Kažete da simbologija ima veze sa skrivenim pojmovima. Simboli koje ste vi koristili bili su “slika” i “duboka fibrozna veza” u DNK. Da li se tu radi o jednoj fizičkoj simboličnoj slici?

O: Da.

P: (L) Kako vi definišete pojam “slika”? Mi imamo mnogo definicija.

O: Učenje može da bude zabavno, Laura, kako si već mnogo puta sama zaključila!

P: (L) Da, ali željela bih to odmah da znam. Kako to da uvijek mene dopadne kada nešto treba odgonetnuti?

O: Zato što si upravo ti ta koja je pitala za “moć” da otkrije najvažnije stvari u cijeloj vašoj realnosti. I mi smo ti pomagali u tvom osposobljavanju za tako nešto.

P: (L) Slika. DNK veze. Pa mora da oni misle da smo to mi sami – mi sami sebe transformišemo, malo po malo, i svi ovi sporedni efekti su samo dio toga.

O: Da.

P: (V) Ovo ima smisla! (L) Terry mi je pokazao par akupunkturnih tačaka koje mogu da promjene stanje svijesti čovjeka. Da li se ovdje radi, kako on kaže, o jednom načinu otvaranja vrata podsvijesti?

O: Stimulišu endorfine.

P: (L) Da li postoji neka tačka na našem tijelu koja može pomoći u otvaranju vrata podsvijesti?

O: Tako nešto nije potrebno. Mi bi ti sugerisali da prvo potražiš “doktora za rotaciju” u vezi svojih istraživanja!!

[pogledajte datum kada sam dobila ovaj savjet: 06-22-96. To je bilo tačno 10 dana prije nego što mi se prvi put javio Ark, koji je stvarno “doktor za rotaciju” tj. doktor za kvantnu fiziku. Pogledajte Amazing Grace]

P: (L) Da li će taj “doktor za rotaciju” biti neki učitelj sufizma?

O: Jedan primjer.

P: (L) Da li je 3-ći denzitet svjesnosti jedini denzitet sa percepcijom vremena?

O: Ne.

P: (L) Pa, koji su drugi?

O: 4, 5, 6, 7.

P: (L) Ali ja sam mislila da je percepcija vremena – jedna iluzija?

O: VAŠA percepcija vremena je jedna iluzija. Sjećate li se onog primjera mačke i psa koji se voze u autu?

P: (L) Da. Uspenski i konj. Znači, vrijeme, u suštini, postoji?

O: Da ali ne u onom smislu kakvog ga vi poznajete. Kada mi pominjemo “bezvremenost”, onda mi to kažemo s vaše tačke gledišta.

P: (L) Da li vrijeme onda postoji, i da li prostor ima granice?

O: Vas ovo zbunjuje jer vaša urođena linearna percepcija zamagljuje onu sliku koju vi pokušavate da sklopite.

P: (L) Dobro, da se vratimo na “balansiranje” planete Zemlje. Kako se to može učiniti?  Grupa “ljubavi i svjetlosti” (pripadnici “new-age” pokreta, prim.prev.) kaže da se to može učiniti kada svi mi budemo imali na umu samo lijepe misli, te će onda sva ta ljubav i svjetlost dostići jednu kritičnu masu te se tako preliti na ostatak čovječanstva, i svi loši momci će onda biti transformisani u dobre momke.  Ovo je standardna verzija. Je li to ono što vi mislite?

O: Ne.

P: (L) Da li energija koja se manifestuje u pozitivnom polaritetu na ovoj našoj planeti i oko nje, može da smanji nivo negativnosti u bićima koja žive na njoj?

O: Stvar nije u tome. Kada planeta Zemlja postane oblast 4-tog denziteta, sve snage, i one OPS i OPD polariteta, biće u direktnom kontaktu jedni s drugima… Naći će se ravnopravno na istom nivou, i tako, izbalansirani.

P: (L) Jednog od znakova u žitu vi ste interpretirali kao “astronomski fenomen blizanaca”. Šta znači – astronomski fenomen blizanaca?

O: Mnoga perfektno sinhronizovana značenja.

P: (L) Sinhronizacija je u pitanju. Da li to ima neke veze sa onom “slikom” 4-tog denziteta?

O: Njen duplikat, kao u “Alisa s one strane ogledala”.

P: (L) Duple slike. Da li to ima veze sa materijom i antimaterijom?

O: Da, i…

P: (L) Gravitacija i manifestacija materije s jedne strane i odraz u ogledalu, s druge strane…

O: Da, i… Astronomski.

P: (L) Dobro, to ima veze sa zvjezdama i planetama… astronomski u smislu nekog drugog univerzuma, jedan alternativni univerzum sačinjen od anti-materije?

O: Da, i….

P: (L) I da li će taj alternativni univerzum da se spoji sa našim univerzumom…

O: Ne.

P: (L) Da li je taj alternativni univerzum tačka iz koje se pojavljuju razni fenomeni koji se manifestuju u našem univerzumu?

O: Više kao hodnik, ili “sprovodnik”.

P: (L) Da li je taj alternativni univerzum sredstvo uz pomoć kojeg ćemo mi morati putovati u 4-ti denzitet? Da li je to nešto kao zastor, ili neka vrsta ambisa?

O: Zamislite ga kao autoput.

P: (L) Da li će se dogoditi nešto u smislu interakcije s tom anti-materijom da bi došlo do neke vrste tranzicije?

O: Ne. Graničnik realiteta je jedan talas koji stalno putuje.

P: (L) Dobro, kažete “putujući talas”, a takođe ste rekli i da je anti-materija nešto kao autoput. Da li to podrazumjeva kretanje kroz antimateriju ili interakciju s antimaterijom, na neki način, koja je podstaknuta tim putujućim talasom, graničnikom realiteta?

O: Savija prostor/vrijeme, tu se mogu koristiti vaši nestabilni gravitacioni talasi.

P: (L) Korištenje anti-materije da bi se stvorilo elektro-magnetno polje, što bi onda destabiliziralo gravitacioni talas i dozvolilo anti-materiji da se ujedini s materijom, a to bi onda otvorilo portal uz pomoć kojeg bi se prostor-vrijeme mogao saviti, i tada bi se možda moglo putovati uz pomoć tog “savijanja”. Drugim riječima, izvijanje vremena-prostora postiže se uz pomoć magnetnog polja i unošenja antimaterije? Da li je tako?

O: Da.

P: (V) Da li portal nastaje za svaku osobu pojedinačno, ili jedan veliki portal?

O: Ne. Portal je tamo gdje želite da on bude. Sa određenom tehnologijom možete stvoriti portal gdje hoćete. Postoje neograničene mogućnosti.

P: (L) Prava tehnologija. Nestabilni gravitacioni talasi. Jednom ste nam rekli da dobro prostudiramo Tesline namotaje… antimateriju… destabilizacija gravitacionih talasa preko generacije elektromagnetnih talasa dozvoljava antimateriji da reaguje s materijom što onda stvara portal… da li se vanzemaljci nalaze u tom univerzumu od antimaterije, kada putuju naprijed nazad u vremenu, kada otimaju ljude?

O: Blizu. Oni transportuju kroz to, mada se većina otmica dešava ili u 3-ćem ili u 4-tom denzitetu.

P: (L) Da li je kretanje kroz taj univerzum od antimaterije ono što ljudi percipiraju za vrijeme abdukcija kao “zid od vatre”? Razlaganje. Demolekularizacija?

O: Ne. To je TransDimenzionalna Atomska Remolekularizacija.

P: (L) Dobro, ako bi čovjek prešao u univerzum od anti-materije, kako bi on to percipirao?

O: Nikako.

P: (L) Zašto?

O: Nema prostora; nema vremena.

P: (L) Univerzum od antimaterije nema ni prostora ni vremena… znači oni nesretni momci s Leta br. 19 nalaze se tamo?

O: Da.

P: (L) I tako se ljudi mogu zaglaviti tamo?

O: Da. I ako se nalaziš u toj “kapsuli iskrivljenog vremena”, onda si hipersvjestan, tj. percipiraš “nulto vrijeme” kao da se radi bukvalno o milionima godina, tj. ako je krug povezan ili zatvoren, kao što se dogodilo kod “Filadelfija Eksperimenta”.


11-23-96

P: (A) Da li su one ekstra-dimenzije izvan vremena i prostora uopše relevantne?

O: Kakve “ekstra dimenzije?”

P: (A) Da li je vrijeme multi-dimenzionalno? Ako jeste, da li je ono tro-dimenzionalno?

O: Nepravilan koncept. Vrijeme nije dimenzija. To je veoma komplikovano s vaše tačke gledišta, ali može se reći da je vrijeme “selektivno”, ili varijabilno”.


11-3-96

P: (L) Prošli put ste rekli da je vrijeme “selektivno i varijabilno”. Šta bi to otprilike moglo da znači?

O: Kad kažemo “selektivno”, jednostavno mislimo da bi to moglo biti nešto slično vašem džuboksu. Tamo imate mnogo ploča, i možete da puštate bilo koju od njih da svira. Međutim, vi ne morate puštati ploče da sviraju jedna iza druge, ukoliko to nije ono što vi jedino znate. Te ploče su uvijek unutra, zar ne?

P: (L) Pa, ovo je ludo! Ne možeš baš ići unaokolo i puštati stvari da se odigravaju bez ikakvog redoslijeda, tj. nasumice?!

O: “Nasumice” je samo s tačke gledišta onoga ko percipira.

P: (L) Šta je to što prouzrokuje da mi percipiramo vrijeme sekvencionalno?

O: Restruktuiranje vaše DNK, što je ručni rad vaših OPS prijatelja iz 4-tog denziteta.

P: (L) Da li postoji ikakva mogućnost ponovnog restruktuiranja, tj. vraćanja na normalu, te naše DNK?

O: Bila je, i biće opet. Želite da znate sve što se može saznati o vremenu, kvantnoj realnosti, itd.? Onda je vrijeme za vas, a pogotovo Arkadiusz-a, da prostudirate sve što je moguće u vezi “znakova u žitu” i stupite u blisku vezu s onima koji ih takođe proučavaju.

P: (L) Zašto znakove u žitu?

O: Odgovori na sva pitanja već su, ili će biti tamo.

P: (L) Jednom ste nam rekli kako znakovi u žitu predstavljaju misli iz 6-tog denziteta? Šta to znači?

O: Mi sastavljamo jedan almanah, kao i priručnik za cijelu populaciju tamo na planeti Zemlji. Razlog zašto mi to radimo je taj što postoje milioni onih koji bi željeli da saznaju odgovore na domaku ovog Velikog Ciklusa Transformacije. Međutim, postoji jedna mala grupa plemenitih, koja se odlučila za ovu formu komunikacije, tako da otvore ‘hodnik’.

P: (L) Dobro, koliko će ljudi uopšte biti u stanju razumjeti ovako nešto?

O: Ne bi bilo u skladu sa Direktivom Primarnog 7-og Nivoa da se kompletno ograniči pristup suprematornom znanju!!!

P: (L) Znači, vi pokušavate da ispričate cijelu priču na taj način, tako da bi svijet mogao da vidi?

O: Mi ne “pokušavamo” nego mi to činimo, draga moja.

P: (L) Dobro, znakovi u žitu su vrsta jezika, da tako kažemo. Da li su oni na neki način u vezi s matematikom?

O: Matematika je jedini istinski univerzalni jezik.


12-21-96

P: (L) Znamo da ste rekli kako je vrijeme jedna iluzija u realitetu 3-ćeg denziteta – i da je to u vezi sa stanjem naše DNK – koja određuje to kako ćemo ga mi percipirati. Znači, to je jedna iluzija. Međutim, ta iluzija se u jednoj određenoj tački pretvara u čvrstu realnost. Željela bih da znam koja je to tačka gdje se iluzija pretvara u realnost, i kako?

O: Sletila si s puta. Ko je rekao da se ona pretvara?

P: (L) Dobro, ono što mi percipiramo je jedna prokleto tvrda realnost! Postoje stvari koje kad udariš, dobro zaboli!

O: Ta vrsta percepcije je dio iluzije.

P: (L) Ali to očigledno nije jedna TOTALNA iluzija. Šta još spada u tu iluziju? Ako je naša percepcija dio nje, onda mora postojati nešto tamo što će biti percipirano, zar ne?

O: Da.

P: (L) Dobro, šta to onda mi percipiramo?

O: Ono što ste programirani da percipirate.

P: (L) Zar to nije percepcija, te stvari koje mi percipiramo izvan samih sebe, zar one nisu sačinjene od neke vrste supstance? Zar one nisu tamo u nekoj formi, čak i ako ih percipiramo na ovakav način kako to sada činimo?

O: Naravno, ali kakve to ima veze s “vremenom?”

P: (L) Doći ćemo i do toga! Mi vidimo svijet “tamo napolju”. Drveće, aute, kamione, kuće, cigle, ploče, ljude, pse , itd. itd. itd.

O: Zaboravila si roštilje u dvorištu!

P: [smijeh] (L) Pa, dobro! Mi percipiramo sve te stari tamo napolju. Od čega se one sastoje?

O: Materija.

P: (L) Od čega se sastoji materija?

O: Od atomske strukture.

P: (L) Od čega se sastoje atomi?

O: Od misli.

P: (L) Čijih misli?

O: Vaših.

P: (L) Sve?

O: Sve.

P: (L) Ako ja percipiram nešto, i sve što ja percipiram sastoji se od mojih misli, i  V_ percipira takođe nešto, da li je to sve takođe sastavljeno i od njenih misli?

O: Da.

P: (L) Kakva je razlika između njenih i mojih misli?

O: To je ono što vas veže. Vidite, radi se o jednom običnom programu.

P: (L) Hoćete da kažete da je program to što mi mislimo da smo odvojene individue?

O: Ne radi se o tome.

P: (L) O čemu se radi? Šta nas to zajednički veže? Odakle stiže taj program?

O: Odakle stižu vaši programi? Pitamo vas o programima u vašim kompjuterima.

P: (L) U kompjuterima? Sa različitih mjesta. Ja ih nabavim i onda ih učitam u kompjuter. Da li su ti programi napravljeni – da li oni egzistiraju kao ‘misaoni centri’ – a mi ih samo učitamo u sebe?

O: Zašto si zaboravila? 309 000…

P: (L) Oh. Govorite o preuzimanju kontrole nad nama od strane OPS entiteta iz 4-tog denziteta. Dobro, ali ono što želim da kažem je – da mi imamo DNK – ali ne možeš reprogramirati DNK ako ne postoji DNK od koje trebamo da počnemo. Ako ne postoji nešto u šta ćemo učitati neki program. Šta je osnovna supstanca ove realnosti u kojoj mi egzistiramo?

O: Upravo si sama odgovorila. Ne možete učitati u nešto, ako tamo ne postoji nešto za početak.

P: (L) Lijepo! Šta je to nešto s čime se može početi?

O: Vaša bivša struktura DNK.

P: (L) Odakle je ta bivša struktura naše DNK stigla?

O: Od vašeg bivšeg programa.

P: (L) Odakle je stigao taj program? Jednom ste nam rekli kako je potrebno da se bude na planeti koja ima u blizini zvijezdu koja je spremna da se u skoroj budućnosti pretvori u supernovu, kako bi se mogla molekularizirati fizička tijela. Ono što me interesuje je: kakav je to proces u kome se misao manifestuje kao materija? Kako misao može da postane materija?

O: Bilaterano.

P: (L) Šta vam sad znači to – “bilateralno”?

O: Dvojna pojava.

P: (L) Pojava u šta i šta?

O: Ne u “šta i šta”, nego radije, “iz čega u šta”.

P: (L) Šta se pojavljuje i iz čega?

O: Početak se pojavljuje iz kraja, i obratno.

P: (L) I šta je početak a šta kraj?

O: Jedinstvo sa Jednim.

P: (L) Šta je to Jedno?

O: 7-mi denzitet, tj.: sve što jeste, i nije.

P: (L) Sada, obigrali smo oko svega ovoga, a ja još uvijek ne znam kako nastaje materija odnosno kako vrijeme… Kako mogu da stignem tamo gdje želim da stignem?

O: Imaš osnove.

P: (L) Možete li mi dati malo više osnova?

O: Ne postoji više.

P: (L) Jednom sam vas pitala da li je vrijeme gravitacija?

O: Da li je ograda polje?

P: (L) Odakle potiče gravitacija?

O: Iz misaonog centra.

P: (L) Pomenuli ste misaone centre u nekoliko navrata. Da li ih ima više od jednog?

O: Svi su jedan i svi.

P: (L) Ako vi imate jedan misaoni centar, u kakvoj su relaciji misaoni centri sa 7-mim denzitetom, sa Jednim?

O: Izravnoj!

P: (L) Da li su misaoni centri u 7-mom denzitetu?

O: Sve je 7-mi denzitet.

P: (L) Ja mislim da vi znate šta sam htjela da pitam, i mislila sam da ćete mi vi barem malo pomoći u vezi toga…

O: Mi to i činimo.

P: (L) Dobro. Vrijeme je jedna iluzija. Divno! Vi ste uporedili vrijeme sa ogradom…

O: Ne. Mi smo uporedili vaše aluzije s našima.

P: (L) Dobro, hajde da vidimo tu aluziju. Recimo da je polje 7-mi denzitet. Kako možemo zamisliti vrijeme u vezi s poljem?

O: Kao tlo.

P: (L) Kako možemo onda stvorena bića ucrtati u tu sliku?

O: Vrijeme je vaša iluzija.

P: (L) Ipak, jednom prilikom ste rekli da vrijeme postoji u drugim denzitetima, jedino što je ono “selektivno”, može se izabirati vrijeme. Da li je to tačno?

O: Da, ako želite to da nazovete vremenom, ali to onda ne bi bilo isto, zar ne?

P: (L) Dobro. Ja sam već postala toliko konfuzna da ne mogu sada da nastavim dalje.

[…]

P: (A) Kakva je druga funkcija DNK, osim kodiranja proizvodnje proteina?

O: Provodnik elektriciteta. A kako znate, električna energija može imati bezbroj načina upotrebe. Primjeri… radio talasi, neurotransduktor programa misaonih uzoraka ostvarivanih uz pomoć transmisije elektromagnetnih talasa, itd. Metod korišten za stvaranje i održavanje programskih iluzija, kao što su percepcija linearnog vremena kao realnosti.

P: (A) Koji dio čovjeka se proteže u 4-ti denzitet?

O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.

P: (L) A koji je to?

O: Psihički.

P: (A) Postoje li neke određene sekvence DNK koje pospješuju transmisiju između denziteta?

O: Dodatak novih lanaca.

P: (L) Kako se dolazi do tih dodatnih lanaca?

O: Ne dolazi se, vi ih dobijate.

P: (L) Odakle ih dobijamo?

O: Interakcijom sa dolazećim talasom, ako su vibracije usklađene.

P: (L) Kako možemo znati da se to događa?

O: Manifestuju se duhovno-fiziološke promjene.

P: (A) Da li se DNK ponaša kao superprovodnik?

O: Da!!! Ali varijabilno.

P: (A) Želio bih da znam da li postoji jedno posebno polje izvan elektromagnetizma i gravitacije, nešto slično Sheldrake-ovom konceptu morfološkog ili morfogenetskog polja?

O: Da, i ono je veoma blizu toga. Očigledno je da je Sheldrake bio “na pravoj talasnoj dužini”, kao što si i ti, Arkadiusz. Međutim, ti moraš vjerovati svojim mislima, s obzirom da su one ponekad potpomognute.

P: (A) Kada govorite o nadolazećem talasu, to je talas od čega?

O: Razmišljajte o tome kao o talasu reflekcije, od početka pa do krajnje tačke.

P: (A) Ali šta vibrira? Energija? Eter?

O: Energija i eter su u direktnoj simbiozi.

P: (A) A šta onda vibrira, i u kojoj dimenziji?

O: Denziteti 3 i 4 tranzicioni spoj.

P: (A) Ako ne u lineranom vremenu, onda u čemu?

O: U cikličnom “vremenu”.

P: (A) Šta je mjerilo udaljenosti od jednog vrha talasa do drugog vrha?

O: Završetak/početak ciklusa.

P: (A) Pokušavam da razumijem univerzum u smislu trijade: materija – geometrija – informacija. Da li je ovo ispravna ideja?

O: Ako neko razmišlja o materiji kao o nečemu “živom” a ne “mrtvom”.

P: (A) Šta je elektricitet?

O: U kom smislu?

P: (A) Šta je elementarni naboj?

O: Elementarno znači bazična konstrukcija, bilo direktno iz prirodnog “stanja”, ili indirektno.

P: (A) Kakav tip entiteta?

O: Čisto supstantivan, kao u sponi.

P: (A) A izvijanje (warp, prim. prev.)?

O: “Warp” je nekompletan koncept. Sjetite se šta smo rekli u vezi teorije relativiteta.


12-28-96

P: Dobro, postoji li neka aktivnost koja bi mogla pomoći čovjeku da njegova DNK postane superkonduktivna?

O: Nema potrebe. Da li bi željeli da iznađete neku aktivnost kako bi stimulisali  A__ da brže raste?

P: Naravno da ne! Pa ona je još uvijek malo dijete! Ona treba da se igra! Oh, razumjela sam.


03-01-97

P: (A) Zašto vam treba neko određeno mjesto u univerzumu da bi mogli vršiti transmisiju?

O: Mi vršimo transmisiju “kroz” jedan otvor koji postoji na lokaciji koja je vama poznata kao Kasiopeja, koristeći se jakim radio pulsacijama koje su u skladu sa Kasiopejom, a koje potiču iz jedne neutronske zvijezde koja je na nekih 300 svjetlosnih godina iza nje. To nam omogućava čist kanal za transmisiju iz 6-tog denziteta u 3-ći denzitet.

P: (A) Interesuje me koliko dugo traje da bi ta transmisija stigla do zemlje.

O: “Nulto” vrijeme.

P: (A) “Nulto vrijeme…” Čime se onda koristite prilikom te transmisije? Elektromagnetikom, gravitacijom, čime?

O: Oboma. One su međusobno povezane, ili kako bi vi rekli, “ujedinjene”.

P: (A) Nulto vrijeme? Zbog čega? Zbog… strukture vremena-prostora? Warp-a?

O: Prostor i vrijeme su selektivni i fleksibilni.

P: (A) Šta se nalazi iza toga? Šta je medijum iza kojeg se ta transmisija odvija?

O: Kada bi bio medijum, tvoje čuđenje bi onda bilo opravdano, međutim, medijuma nema. Vidite, kada neko koristi nulto vrijeme, onda je i prostor nulti.

P: (J) Ako postoji nulti prostor, i nulto vrijeme, zašto se onda to treba fiksirati za specifičnu lokaciju ovdje u 3-ćem denzitetu.

O: Ono ne postoji samo iz razloga za “obavljanje transmisije”. Potreba za specifičnim lokatorom, kako smo to prije izrazili, i kako vi to percipirate, bila je zbog vibracionih frekvencija koje su u skladu s vašim profilom duhovne svjesnosti. Šta uzrokuje pulsare, Arkadiusz?

P: (A) Šta uzrokuje pulsare? Dobro pitanje… (L) Da li znaš? (A) Neke nuklearne reakcije…

O: Neutronske “zvijezde”.

P: (A) Neutronska zvijezda je pulsar. Pitanje je šta je to toliko posebno u vezi neutronskih zvijezda, jer sve ono što je nerazumljivo…

O: Kvantna fizika…

P: (T) Odgovor na pitanje šta uzrokuje neutronske zvijezde je u kvantnoj fizici? Ili će tek biti pronađen uz pomoć kvantne fizike? Da li je to ono što ste željeli da kažete? (A) Ili je to već poznato…

O: Da.

P: (L) Dobro, ako potražimo nešto na temu pulsara… (A) OK…

O: Šta je ključna premisa “Nojevog Sindroma”?

P: (L) Ključna premisa? Transformacija…

O: Na koji način, šta joj je uzrok?

P: (L) Dobro, uzročni faktori bi mogli biti planetarna tijela u našem sunčevom sistemu koja ulazeći u interakciju jedna s drugim razmjenjuju energiju. Ta njihova razmjenjena energija ima uticaj na život na bilo kom od tih tijela, poput ljudi na planeti Zemlji. Emanacije od Sunca, ukoliko se na njegovoj površini poveća radijacija, prouzrokuju da se električni naboj naše planete poveća, što kasnije dovodi do toga da sve pošašavi. Ako Sunce oscilira u svojoj unutrašnjosti, kako su neki izmjerili, te oscilacije imaju različite periode; šta ako se najače oscilacije događaju upravo svakih 3600 godina? Imamo te cikluse od 11 godina, pa onda druge od 22 godine. Postoji cijela gomila kojekavih ciklusa u vezi sa Sunčevim oscilacijama, šta ako stvarno postoji i jedan veliki? I šta ako Sunce tada prouzrokuje veliko povećanje naboja svih drugih planetarnih tijela u ovom sistemu tako da svi skupa “polude”! To bi mogla da bude osnovna premisa “Nojevog sindroma”. (T) Dobro, narode, odavdje možemo izvuči zaključak da je osnovna premisa “Nojevog sindroma” to da Sunce pravilno pulsira.

O: Jedan pulsar pulsira ekstremno rapidnom brzinom.

P: (T) To proizvodi frekvenciju… (L) Pa, sve je neka frekvencija…

O: Da. Vaša planetarna oblast.

P: (A) Dobro, postoji nešto kod pulsara što proizvodi te pulseve jedne određene frekvencije. Međutim, ti pulsevi nemaju veze s ovom transmisijom, jer njima trebaju milioni godina kako bi stigli ovamo. To znamo. (L) Ali, pusar je takođe i prozor… između denziteta. (A) Da, ali šta je to toliko specifično kod pulsara da pravi od njega taj prozor? Da li je to ta frekvencija? Ili nešto drugo? Koji fizički fenomen je odgovoran za formiranje prozora?

O: Kakva je priroda neutronskih zvijezda, supernovi, “crnih rupa”, itd.? Sve su jedna spojna tačka materije/antimaterije… graničnik između realiteta onakvih kakve ih vi znate… materijalnih oblasti/eteričnih oblasti, spojevi nivoa denziteta, realnosti. Kroz takve prozore može se prolaziti bez problema; zapamtite, zvijezde i planete su takođe prozori.

P: (L) Zvijezde i planete su često opisane i kao gigantski atomi. Da li je i jedan atom takođe prozor?

O: Da.

P: (A) Da li je i proton prozor?

O: Da.

P: (A) Ok, znači jeste. I to je masivno, pa da pitam. Da li je i foton takođe prozor?

O: Da.

P: (L) Da li je gravitacija nešto što ide od centra tog prozora do obratne reflekcije u eteričnoj oblasti, ili samo obična privlačnost između objekata u ovoj materijalnoj oblasti?

O: Gravitacija je zajednički “veznik” svega što se može zamisliti da egzistira. To je sve što stvarno treba da znate.

P: (L) Dobro, veznik. Da li gravitacija veže na isti način na koji one slabe vodonikove veze povezuju lance DNK?

O: Ne.

P: OK, da li veže na isti način kao što se fosfatne veze vežu za atome ugljika?

O: To su materijalne. Link koji nedostaje svima vama, narode, je da je gravitacija isto onoliko antimaterija, koliko je materija!!

P: (A) Prema tom koceptu, naš prostor/vrijeme je granica jedne oblasti? Da li je ta slika ispravna?

O: Da.

P: (A) Dobro, onda, u vezi gravitacije, i antimaterije, da li je tačno da onda postoje dvije takve oblasti/domena, pozitivna i negativna, i da gravitacija ima neke veze sa izmjenom između pozitivnog i negativnog?

O: Gravitacija je “gorivo”, ili “životna sila” apsolutno svega što postoji!!

P: (A) Kakav je pravi matematički opis toga? (L) Ti bi htjeo formulu? (A)  Da, ja želim formulu!!!! [smijeh] Ne! Ja želim koncept!

O: Upravo je to zašto si stavljen tamo gdje si stavljen!

P: (A) Šta to znači? Da li to važi samo za mene… ili za sve nas? (T) Možete li biti malo više specifični u vezi toga? [opšti smijeh] Nije vrijeme za kriptiku!

O: Zar ne bi voljeli da otkrijete tu formulu?

P: (L) Da, mi bi voljeli da otkrijemo tu formulu; to bi bilo veoma interesantno. (A) Pa naravno! Sigurno! (L) Onda bi otvorili i bocu vina! (T) Međutim, bilo bi i sasvim u redu ako bi nam oni to otkrili, da se ne patimo!! [smijeh] Ja mislim da smo mi upravo postavljeni ovdje kako bi nam oni dali tu formulu. Zbog toga se i nalazimo ovdje gdje se nalazimo…

O: Ark je htio taj prvi korak, odnosno pomoć prilikom pronalaska formule. Tužno je, ali drugi iz vašeg “denziteta” su već to otkrili, i to je sada smrtonosna tajna!!

P: (T) Šta je smrtonosna tajna?

O: Mogući metodi korištenja tehnologije razvijene na osnovu te formule.

P: (A) Znači, vi želite da mi otkrijemo tu tajnu, zar ne?

O: Mi želimo da vi to otkrijete za svoje vlastito dobro.

P: OK, imate li kakvu indiciju?

O: Nemamo indicija.

P: (T) Lijepo rečeno!

O: Kada učite, vi rastete. Kada rastete, vi napredujete. Kad napredujete, vi se transformišete.

[I izgleda da je gore navedena izjava ljučni element!]

P: (L) DAJTE MI FORMULU!!! [smijeh] (A) Ne, ne, ne. Pustite mene da pokušam.

O: Šta ti kaže tvoj instinkt?

P: (A) Dobro, moj instinkt mi kaže da trebam da sjednem za sto i počnem da izračunavam, bolje nego da sjedim ovdje… [smije se] (A) Da, da, stvarno je tako. OK. Naravno, uradi sam.

O: Žao nam je, ali mi želimo da vidimo vas kako otkrivate.

P: (A) Dobro, stvarno ne bi bilo interesantno kad bi mi neko prišapnuo tu formulu… Vjerovatno, onda ne bih ni povjerovao, sigurno ne bih mogao povjerovati… (L) Tačno, ionako bi onda morao da ju sam sebi dokazuješ… (A) Upravo tako! (L) I šta bi onda bila svrha svega toga?!? (J) Gdje je tu zabava?

O: Upravo tako.