FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

OPS i OPD polariteti

Pojmovi orjentacija prema drugima (OPD) i orjentacija prema sebi (OPS) kao takvi prvi put su se pojavili prije nešto više od 20 godina u tzv. “Ra materijalu”, nešto kasnije pominju se u tzv. “Kasiopejskom učenju”, mada su ti fundamentalni principi na različite načine već odavno prisutni u ezoterici. S obzirom da se ti koncepti na ovaj ili onaj način odražavaju u svim stvarima i da su prilično široki, njihovu suštinsku prirodu je teško precizno definisati.

Ra je rekao da su pojmovi OPD vs OPS pogodna terminologija za čovjekov nivo jer ljudi imaju tendenciju da razmišljaju u smislu delanja i njegove etičke podloge. Kao metafora, tu se mogu koristiti i koncepti apsorpcije za OPS i zračenja (radijantnosti) za OPD. U svakom drugom slučaju, ovi principi su izvan domašaja jezika.

U kosmološkom smislu, neka ezoterička učenja govore od “dvojnoj pojavi” (ili ‘rađanju’) iz JEDNOG. To je izvor Svega Što Jeste i to je ‘tačka’ gdje se javlja prvi dualitet. Princip slobodne volje služi kao medijator između tog dualiteta. To se može porediti sa onom prvom trijadom, o kojoj je govorio Gurđijev u smislu Apsolutnog Sunca koje se dijeli na tri, na početku Zraka Stvaranja. Apstraktno govoreći, postojanje dvije različite sile ili tendencije, plus slobodna volja, čini osnovni temelj jednog otvorenog univerzuma. Svi oblici kreacije proistiću odatle kroz jednu seriju sve ograničenijih ili ‘mehanizovanijih’ nivoa bića. Ti nivoi odgovaraju onome što su Ra ili Kasiopejci nazvali denzitetima ili pojmu ‘kosmosa’ koji se koriste u učenju 4-ti Put.

Zavisno od konteksta, dualitet OPD/OPS različito se manifestuje. Ovdje ćemo navesti samo neke od tih dualiteta:

Spirit (ili Duh) / Materija – OPS bića obožavaju fizički univerzum. Može se reći da je sve svijest ali pola te svijesti nalazi se u stanju sna u obliku materije. Druga njena polovina koristi to kao jedan kanvas ili materijal za stvaranje. Čisti OPS ne može egistirati bez nekog oblika materijalnosti, odatle se ne pojavljuje iza 4-tog denziteta.

Stvaranje (kreacija) / Entropija – Stvaranje podrazumijeva mnogobrojnost oblika, entropija teži ka održavanju istog ili homogenosti. OPS je preokupiran težnjom da kontroliše, tako da se na kraju smatra entropičnim.

Bitak / Ne-bitak (OPD/OPS) – pogledaj tekstove Viteški Pohod i Drvo Života

Raspršivanje (disperzija) / Skupljanje gravitacije – gravitacija je tkanina koja povezuje cijelu egzistenciju ili sve što postoji, kroz sve denzitete. ‘Raspršivanje’ gravitacije odgovara OPD, skupljanje gravitacije – OPS. To vodi ka crnoj rupi kao jednom fizičkom odrazu pojma OPS. Svjetlost je energetski izraz gravitacije, te u tom smislu zračenje svjetlosti i njeno zarobljavanje od strane crnih rupa alegorično predstavlja OPD/OPS.

Ravnoteža (balans) / Neravnoteža (imbalans) – OPD uvodi ravnotežu jer služi sebe kroz druge […] OPD predstavlja ravnotežu. OPS predstavlja neravnotežu (imbalans). […] OPD teče iznutra napolje i dodiruje sve uključujući i izvornu tačku, OPS teče prema unutra i dodiruje samo izvornu tačku.’

To je razlog zašto se ti pojmovi ponekad definišu kao služenje sebe kroz služenje drugih (OPD) ili služenje drugih kroz služenje sebe (OPS). Ili kako je Ra to izrazio, obožavanje Boga u sebi ili obožavanje Boga u kreaciji (Svemu Što Jeste), tako je na kraju svako služenje, služenje Jednog.

Svjetlost / Tama – Tama je podloga (zastor) na koju svjetlost sija (ili pada). Oboje su potrebni kako bi definisali jedno drugo.

Zračenje / Apsorpcija – OPD odgovara zračenju prema napolju. OPS odgovara apsorpciji ili koncentraciji energije.

Nadzor / Sloboda – OPS je preokupiran nadzorom ili kontrolom svih aspekata sebe i drugih. OPS takođe vjeruje da će uspostavljanjem svojih zakona pomoći univerzumu da se vrati u stanje Jednog (Jednote), te s tog aspekta smatra ovo svoje djelovanje kao služenje drugima. OPD gleda na kreaciju kao na nešto što je suštinski bezgranično i ne bavi se određivanjem u smislu šta je ‘dobro’ za druge.

Ekspanzija / Kontrakcija – Istraživanje svih mogućnosti odgovara – OPD polaritetu, nametanje ograničenja drugima je – OPS.

Hijerarhija / Network (organizovanje i komunikacija na principu mreže) – U smislu društvene organizacije, OPS prirodno teži ka hijerarhiji (piramida) sa unutarnjim natjecanjem, kako za kontrolu nad prirodnim bogatstvima, tako i za vlast/moć. OPD teži dijelenju prirodnih bogatstava i prosljedivanju dalje onoga što je primljeno. S tim u vezi danas postoji mnogo indikacija da su se neki narodi na ovoj planeti tokom naše istorije organizovali na principu kruga (gradili megalitne gradevine u smisu kamenih blokova poređanih u krugove) a drugi u smislu piramidalnih hijerarhija (ostavljali iza sebe piramide).

Davanje / Uzimanje – Kasiopejci: “OPS ne ‘jedu’ po nekom protokolu. Oni uzimaju ukoliko oni to mogu. OPD daje onima koji upitaju”.

Objektivnost / Subjektivnost – “Wishful thinking” ili razmišljanje u skladu sa vlastitim željama je jedna od glavnih OPS osobina. Oni vide samo ono što žele da vide. (“Šta je babi milo, to joj se i snilo” – vrsta pogleda na realnost)

Dobro / Zlo – Prema ljudskoj etici, ono što se obično smatra zlom najčešće odgovara OPS. Međutim, ovaj pojam je često opterećen sa subjektivnošću jer ono što je dobro za jednog ne mora biti dobro za drugog, tako da to često dovodi do zabune.

Na kraju krajeva, da nema mraka ne bi bilo ni svjetlosti, pa se odatle OPS i OPD načini postojanja nalaze u nekoj međusobnoj zavisnosti. S te strane, ne može se nikome zamjeriti što je po svojoj suštini OPS. Međutim, oni koji po svojoj suštini nisu takvi, moći će uz pomoć korištenja svog vlastitog uma i slobodne volje da se odupru tim entropičnim silama ukoliko žele da nastave svoju egzistenciju izvan njihovog direktnog uticaja i na jedan drugačiji način.

 

Posted in Ezoterija