FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2018/10/20

Datum sesije: 20.10.2018.

Laura, Andromeda i Artemis za pločom

Prisutni: Pierre, Joe, Chu, Ark, Scottie, Niall, Princess Leia, Opal the Majesticat

Pitanje (P): Laura (L) Danas je 20. listopad 2018. godine. [pregled prisutnih] Halo, ima li koga?

Odgovor (O): 5D zove.

P: (L) Što to znači?

O: Chloe želi razgovarati? Preminula je ranije no što je željela.

P: (L) Pa, palo mi je na pamet da je preminula jer je vjerojatno tada željela preminuti. Zar ljudi ne odlaze kada žele otići? Pa…

O: Laura, znaš kako sam tvrdoglava.

P: (L) Da, i? Što želiš reći?

O: Odbijala sam poslušati tvoja upozorenja zbog puke ljubomore.

P: (L) Kako to misliš, “ljubomore”?

O: Uvijek sam se šalila kako ti imaš karakter koji je “veći od samog života”. U šali se krila ljubomora što mi je nedostajalo hrabrosti ili uvjerenja.

P: (L) Pa, uvijek sam mislila da imaš uvjerenja.

O: Površna, koja sam držala iz tvrdoglavosti, a ne hrabrosti. Žao mi je što nisam bila bolja prijateljica.

P: (L) Pa, ne zamjeram ti to – pod pretpostavkom da si to zbilja ti.

O: Ja sam!

P: (L) Ima li još nešto što bi željela poručiti?

O: Pozdrav, dok se ponovo ne vidimo. Pozdrav.

P: (L) Pa, to je bilo bizarno.

(Joe) Zašto?

(L) Mislim, to je sve što je željela reći?

(Pierre) Čini mi se kao da ju je to tištilo, te je željela izvesti stvari na čistac i reći istinu.

(Joe) U takvim situacijama, kada navodno pričaš s nekim iz petog denziteta, je li ti ikad palo na pamet pitati ih kako je tamo? Jesi to ikad napravila?

(L) Baš sam si to mislila pitati, dok nije odlučila zbrisati. Možda je znala da to slijedi! [smijeh]

(Joe) To je strogo povjerljivo!

(L) U redu. Halo? Ima li koga?

O: Dobra večer, Kasiopeja zove.

P: (L) Dakle, da li smo sada zbilja s Chloe čavrljali?

O: Da.

P: (L) Da li je to bilo nešto što ju je opterećivalo, da se morala ispovjediti?

O: Da.

P: (L) Pretpostavljam da će naći načina ako se želi još nekome ispovjediti. Dakle, Joe se upravo zapitao zašto ne bi ljude iz petog denziteta, koji s nama pričaju, pitali kako je u petom denzitetu. I ja sam sama razmišljala upravo to pitati.

O: Postoji dosta knjiga s tim detaljima.

P: (L) Pa, ako postoji dosta knjiga s tim detaljima, da li su istinite?

O: Možete čitati i uspoređivati kako bi pronikli u suštinu toga.

P: (L) Okej.

(Artemis) Zašto je Chloe pričala tako sporo?

O: Teško joj je kanalizirati energiju. Plus, njena veza s Laurom je slabila tijekom godina kako je okretala leđa novim iskustvima i stvarnosti općenito. Umjetnost je bila i njen štit i njena propast.

P: (Joe) Umjetnost?

(L) O da, bila je jednostavno posvećena svom slikanju. Slikala bi, i slikala, i slikala. Nas dvije smo se znale zajedno baviti slikanjem i pohađati tečajeve slikanja. Ja sam digla ruke od slikanja jer je za mene slikanje gubitak vremena. Hoću reći, drago mi je da drugi ljudi slikaju slike da ih mogu gledati, ali ako imaš druge sposobnosti, a koristiš ih isključivo za slikanje, to je gubitak.

(Joe) To je skoro kao da se posvećuješ…

(L) Fantaziji.

(Joe) Stvaraš za sebe. Živiš u svojim slikama, znate?

(L) Drago mi je da sam čitala Collingwooda. Njegov pogled na umjetnost je bio zbilja dobar, te je formulirao ono što sam instinktivno osjećala vezano za to. Vraški sam dobra u crtanju i slikanju, i tako dalje. Samo ne vidim neku trajnu vrijednost u tome. Okej, nastavimo s pitanjima. Dušo, imaš ti pitanja?

(Ark) Da.

(L) Počni.

(Ark) Hoću? Sada?

(L) Da.

(Ark) Da, htio sam pitati… Oduvijek me je interesiralo ono što se u fizici naziva konstantom fine structure. Približno je 1/137. Napisao sam neke znanstvene radove u kojima sam citirao gosp. Armanda Wylera koji je neka vrsta ludog matematičara koji je radio na tome. E sad, kakva je to konstanta? Ova konstanta je jako važna jer je, nekako, jedna od tih jako važnih konstanti svemira. Znamo brzinu svjetlosti, gravitacijsku konstantu, Planckovu konstantu, ili osnovni električni naboj. Ali ta konstanta fine strukture je njihova kombinacija, i samo je broj. Nije poput centimetra, ili kilograma, ili čega god. Samo je čisti broj.

(L) S čime je povezana?

(Ark) Taj čisti broj se pojavljuje u Diracovoj jednadžbi koja opisuje kako svjetlost i elektricitet uzajamno djeluju. Dakle, kada vidiš zvijezde, i spektar zvijezda, i možeš analizirati taj spektar na suptilan način, vidiš taj broj u svjetlosti s neba. Ili ga vidiš u nekim jako suptilnim eksperimentima. Možeš ga izmjeriti.

(Pierre) Ti pričaš o svjetlosti ili fotonima. A gdje se umiješa elektricitet?

(Ark) Jer se ta svjetlost koja pristiže stvara putem raspršivanja ili udaranja jednog električnog naboja, ili sudara antimaterije i materije, ili…

(Pierre) Okej, to je izvor.

(Ark) Dakle, taj gosp. Wyler je tvrdio da je pomoću matematike dobio taj broj. Fizičari pojma nemaju zašto je samo to, i ništa drugo.

(L) Dobio je iz čega?

(Ark) Dobio je to iz neke vrste geometrijskog problema. Više dimenzije. Šest dimenzija, sedam dimenzija, bla, bla, bla. Dobio je taj broj, i izveo formulu koja je približno ista kao i ono što fizičari mjere. Ali nitko ju nije bio u stanju shvatiti. Ni ja je nisam mogao shvatiti. Bio sam tada u Marseilleu, proučavao sam taj znanstveni rad i nisam ga mogao shvatiti. Onda su ga pozvali na Princeton da objasni kako je to dobio, jer Amerikanci naravno žele svakoga tko napravi nešto originalno. Dakle, proveo je nekih pola godine na Princetonu. Čini se da nije uspio objasniti. Vratio se u Europu i strpali su ga u ludnicu. Nije više ništa napisao nakon toga. Nestao je, u suštini.

(Pierre) Znači nitko ne zna što to zbilja znači ili išta o logici koja stoji iza toga.

(Ark) Ne. E sad, postoji jedan drugi matematičar koji je jako slavan, zove se Michael Atityah. Dobitnik je Fieldsove medalje u matematici, ima 89 godina. Nedavno, krajem rujna, napisao je znanstveni rad o konstanti fine strukture. Dobio ju je na skroz drugi način. Tako on tvrdi. Dakle, to objašnjava u znanstvenom radu kojeg tu imam (maše listovima papira). Fizičari su se, naravno, počeli smijati. “Oh, to je staro. Ne razumijemo, nema nam to smisla”, i tako dalje. Ali gledam taj znanstveni radi, i vidim određene ključne riječi. Ne razumijem. U ovom trenutku mi je preteško. Ali vidim stvari koje sam oduvijek smatrao jednako važnima. Ima tu kvaterniona, ima tu oktoniona, ima masu algebre, ima i gosp. Von Neumanna s njegovom algebrom beskonačnih dimenzija. Dakle, sve to mi se pomalo uklapa, ali ima opširno razrađenu vezu s tim drugim matematičarem, gosp. Wylerom. Postoje neka preklapanja, ali je drugačije.

(Pierre) I došli su do istog rezultata? 1/137?

(Ark) Da. Zapravo, pridružio je tom broju rusko slovo “Ч” (“č”). To je jako čudno za jedan engleski znanstveni rad. Pričamo o britanskom matematičaru, “Siru”, i on koristi rusko slovo za tu konstantu? Pojma nemam zašto koristi rusko slovo. Ali jako sam zainteresiran i oduvijek sam bio zainteresiran. Dakle, htio bih znati je li taj 89-ogodišnji matematičar gosp. Michael Atityah, sa svojom idejom o konstanti fine strukture koju nitko ne razumije, na dobrom putu?

O: On je definitivno “na dobrom putu”!

P: (Ark) E sada, moje pitanje jest da li se radi o prvom prioritetu kojeg bih trebao razumjeti jer može dovesti…

O: Svakako će pomoći!

P: (Ark) Da, pomoći će, ali želim znati je li prvi prioritet?

O: Ne.

P: (Ark) Što je prvi prioritet? Možete li pomoći?

O: Sjećanja i “refleksije” (refleksije u smislu razmišljanja, op. prev.) će pomoći.

P: (Niall) Prisjećanje prošlosti?

(L) Zašto ste “refleksije” stavili pod navodne znake?

O: Možda bi nešto trebalo biti izokrenuto?

P: (Ark) Okej. Izokrenuto. Vjerojatno gravitacija.

(Joe) Izokrenuta gravitacija.

(Ark) Da. [smije se] Tisuće fizičara rade na tamnoj materiji i tamnoj energiji koju nitko ne može vidjeti, ali to je poput Ptolomeja, epicikla i sličnog, i navodno se 80% svemira sastoji od stvari koje ne možemo vidjeti. Uz pomoć tamne energije i materije u stanju su objasniti stvari koje su zapazili kod zvijezda. Ali postoji još jedna škola razmišljanja prema kojoj nam nisu potrebni tamna materija ili energija, nego umjesto toga trebamo modificirati gravitaciju. Želim znati koji je način bolji?

O: Modificiranje koncepta gravitacije bi moglo pomoći. Ali razmišljaj o tamnim stvarima u okviru tvog prethodnog pitanja o finoj strukturi i njenoj vezi sa svjetlošću i “elektricitetom”.

P: (Ark) Okej. Dosta. Gotov sam.

(L) Sljedeće?

(Pierre) U prethodnoj sesiji raspravljali smo o sebi svojstvenom informacijskom sadržaju nekih geometrijskih oblika. Da li geometrijske reprezentacije zlatnog reza nose sebi svojstveni informacijski sadržaj?

O: Više su poput atraktora.

P: (Pierre) Ponašaju se pomalo kao spiralne antene. Da li privlače bilo kakvu vrstu informacija poput pojačala, ili privlače konkretnu vrstu informacija?

O: Ovisi o brojnim drugim faktorima. Spirale se nalaze u brojnim kontekstima i općenito se o njima može razmišljati kao o transduktorima.

P: (L) Čini se da bi ovisilo o masi stvari. Sjećate se kad su pričali o spiralama i Stonehengeu, i kako njegova spiralnost “usporava informacije” kako bi mogle biti primljene i shvaćene.

(Pierre) O da? Ne sjećam se toga. Okej. Da li virus HIV-a aktivira neke konkretne genetske mutacije?

O: Ne.

P: (Pierre) Okej. Vezano za Quintonovu terapiju i ljekovite učinke koje smo primjetili među različitim ljudima, koji postotak tih ljekovitih učinaka je bio zbog Quintonove vode, a koji postotak zbog drugih komponenti?

O: Dovoljno je kad je Quinton prisutan.

P: (Pierre) Da li to znači da druge komponente

(L) Kada stavlja druge komponente, ne koristi Quintona.

(Chu) Da, koristi.

(L) Ne koristi jako puno. Koristi mrvicu, ali većinom se radi o drugim stvarima i običnoj slanoj otopini.

(Pierre) Dakle, kako interpretiraš odgovor?

(L) To znači da bi Quinton vjerojatno sam sve riješio i bez drugih stvari.

(Joe) Kad ljudi piju Quintona, postoje različita iskustva – neka nisu tako ugodna. Da li je to donekle poput joda koji donekle energizira dobre i loše stvari poput bakterija? Neki ljudi imaju probavne probleme kao posljedicu, ili se osjećaju umorni…

O: U nekim slučajevima radi se o bujnoj mašti i ničemu više.

P: (L) Znači kad ljudi imaju te strava dramatične posljedice, u suštini su…

(Joe) Psihosomatske.

(L) Dramatiziraju. Kada pričamo o dramatiziranju…

(Niall) Lansiranje rakete Sojuz, koje je prošli tjedan prekinuto nakon lansiranja, da li se tu radilo samo o kvaru?

(Joe) I prije toga bilo je rupa na dijelu svemirske stanice.

O: Sabotaža.

P: (Pierre) Da li se radi o istom entitetu koji je sabotirao SpaceX prije nekoliko godina?

O: Da.

P: (Pierre) Ne možemo pitati tko, je l’ tako? Pa, Sojuzova konkurencija…

(Joe) Pa, što se tiče rakete Sojuz, ako se radilo o sabotaži, to se dogodilo u Rusiji. To je svemirski program u vlasništvu države.

(L) Nije mi teško zamisliti da postoji puno Rusa koje se može potkupiti; novcem se može kupiti bilo što, isto kao što ima puno takvih Amerikanaca.

(Pierre) ESA je konkurencija Sojuzu.

(Joe) Ili NASA.

(L) A što je s ubojstvom tog jadnička Khashoggija?

(Joe) Da li je to onako kako izgleda?

O: Nikada ništa nije!

P: (Joe) Da li je to ono što smo pretpostavljali? Pa, ne… Da li je ubijen u ambasadi?

O: Da.

P: (Joe) Da li je krunski princ Mohammad bin Salman znao da će biti ubijen?

O: Da.

P: (Joe) Znao je. Zašto, jer je taj lik bio žestoki kritičar saudijskog režima?

O: Arogancija i uvjerenje da posjeduje Trumpa.

P: (Joe) To je smiješno. Cijeli “slobodni svijet” prijeti da će sasuti drvlje i kamenje na Saudijsku Arabiju. To je sve muljaža, je l’ tako?

O: Manje ili više.

P: (Joe) Ne mogu ništa napraviti.

(L) Radi se o skretanju pažnje!

O: Da.

P: (L) To je dio velike, vražje farse koju izvode kako bi svi bili nečime okupirani, zbunjeni, rastreseni, destabilizirani, iscrpljeni…

(Joe) Neprestano izbacivati nove vijesti.

(Pierre) Kao kad se igraš s Pikabu (nadimak koji ima Opal).

(L) Da, kao kad koristiš laser da natjeraš mačku da ide u ovom smjeru, pa natjeraš mačku da ide u onom smjeru… Ovom smjeru, i onom smjeru. Cijeli svijet razdražuje svjetlo lasera.

(Joe) To je donekle korisno, u smislu da Saudijci mogu ubiti lika u njihovoj vlastitoj ambasadi i raskomadati ga, a svi ti skupa ljudi na Zapadu koji zagovaraju demokraciju i slobodu, ono, pa, ukore ih i idemo dalje!

(L) Pogledajte to licemjerje! Nema dokaza da su Rusi imali veze s nečim što se dogodilo u po’ bijela dana u Engleskoj, a cijeli svijet sankcionira Rusiju. Onda to napravi Saudijska Arabija, snimljen je kako ulazi u ambasadu, imaju snimke mučenja s odsijecanjem prstiju i sam Bog zna s čim još, ali, “Pa, moramo čekati rezultate istrage!” ŠTA?!

(Pierre) To je ono što su Rusi neprestano govorili: ajmo provesti neovisnu istragu. Nikad je nisu dobili.

(L) Neki ljudi to vide, mislim. Mase to ne vide. Oni su baš poput mačaka koje slijede svjetlo lasera. Ovaj smjer, onaj smjer.

(Joe) Čovjek bi pretpostavio da masa ljudi ne može zanijekati činjenicu da njihovi krasni zapadnjački lideri surađuju sa serijskim ubojicom. Jedan od njihovih najjačih saveznika je serijski ubojica.

(L) Neki to vide kristalno jasno! Pretpostavljam da će se na taj način nakupiti puno bijesa i srdžbe, i jedan dan će eksplodirati. Sljedeće pitanje?

(Pierre) U Meksiku se 19. rujna 1985. godine dogodio potres, i onda još jedan na isti dan 2017. godine. Što se tiče drugog potresa, ljudi u Meksiku su održavali komemoraciju za tisuće koje su poginule 1985. godine, i onda se drugi dogodio baš taj dan. Da li je komemoracija utjecala na drugi potres?

O: Doista!

P: (L) Pretpostavljam da se to može odnositi na onu sesiju tijekom koje smo pričali o danu nakon božićnog potresa u Banda Acehu u Indoneziji. Zar nije to onaj koji je uzrokovao tsunami i nekih 200 tisuća ljudi je poginulo? Kasiopejci su rekli da ako ne možeš stvarati prema vani, stvaraš iznutra.

(Pierre) Mislim da nije bilo samo do žalovanja u Meksiku…

(L) Radilo se o trenutnoj situaciji.

(Pierre) Nepravdi, i siromaštvu, i bijedi koja je posvuda prisutna.

(L) Kada se ljudska bića masovno tlače, a da ona nisu u stanju doći do olakšanja, hipotetiziram da energija ode u Zemlju i onda planeta reagira umjesto njih. Dok to traje, može ih uništiti, ali reagira umjesto njih. Da li je to imalo blizu istini?

O: Da!!

P: (Pierre) Veza između ljudi i kozmosa je dvosmjerna. I ludi kozmički događaji dodatno čine ljude ludima, pa onda oni aktiviraju još više događaja. Radi se o spirali ka dnu.

(L) Postavi zadnje pitanje. Umorna sam.

(Joe) Pucnjava na Krimu, u Kerchu… Lik je ubio 19 ljudi. Radilo se o nečemu sličnom masakru u Columbineu. Da li je bilo više napadača?

O: Ne.

P: (Pierre) Vidjeli smo nekoliko puta Emmanuela Macrona kako pozira s mladim, atletski građenim crncima… Da li je Macron homoseksualac? [smijeh]

O: Da.

P: (Pierre) To je višnja na piti!

(L) Višnja na torti. Višnje idu u pitu.

(Joe) O da! Da li je tom liku, koji je pucao po Krimu, bio um na neki način isprogramiran?

O: Da.

P: (Joe) Nije li svima nama?

(L) Mislila sam si da se radi o CIA. Da li sam na dobrom putu?

O: Da.

P: (L) Da, posvuda imaju ljude isprogramiranog uma, i stvaraju te hodajuće zombije. Posvuda su!

(Joe) To je pomalo simbolično. Radi se o gradu koji se nalazi odmah uz most preko Kerch tjesnaca i koji povezuje Rusiju i Krim. Nikome na Zapadu se to nije sviđalo, i onda se odjednom dogodi pucnjava u školi koja se tamo nalazi.

(L) Čini se da ništa pozitivno ne može utjecati na stanje u svijetu. Čini se da postaje sve ružnije, i dublje, i gadnije.

(Chu) Ali do sada su se takve stvari događale gotovo isključivo u SAD-u. A sad…

(L) POSVUDA su!

(Andromeda) Pucnjave, napadi nožem, napadi s automobilima koji se zabijaju u ljude…

(Joe) Žele unijeti razdor. Oni su Gospodari razdora.

(L) Da. Kada su nam Kasiopejci davnih dana pričali o Greenbaum programiranju, i nadolazećim masovnim pucnjavama posvuda, pojma NISMO imali na koji način će se to manifestirati. Sve je to na isuviše užasan način istinito. Okej, želim reći laku noć, pretpostavljam. Pusice, i hvala vam što ste bili s nama.

O: Pozdrav.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.