FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2011/02/13

Datum sesije: 13.02.2011.

Prisutni: Laura, Ark, Belibaste, Perceval, Andromeda, Ailen, Galaxia, Psyche, Mr. Scott, Burma Jones, PoB, Atriedes

Mikrofon kojeg smo priključili na kazetofon nije radio pa smo potrošili nešto vremena da shvatimo što nije u redu. Na kraju smo odustali i koristili interni mikrofon koji je već ugrađen u kazetofon.

Pitanje (P): Laura (L) Pozdrav?

Odgovor (O): Napokon!! Projekt frustrirani mikrofon je kompletan.

P: (L) Pozdrav. Koga imamo sa nama večeras?

O: Soinorqa.

P: (L) I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja/Lav.

P: (L) Dobro. (Ark) Pitanje br.1: Gravitacija. Postoji čovjek po imenu Harold Puthoff. I taj Harold Puthoff je izumio novu vrstu gravitacije koja je bazirana na ideji koja kaže da postoji stvar koja se zove fizički vakuum. Nije ju on izumio, već propagirao i razvio tu ideju. (L) Tko ju je smislio? (Ark) Vjerojatno potiče iz 19. stoljeća. Ali glavno je to da ta ideja kaže da je gravitacija efekt onog što mi zovemo permeabilnost vakuuma; električna i magnetska. Na taj način također imamo onda i ujedinjenu teoriju. I želio bih znati da li je glavna ideja o gravitaciji bila bazirana na linearnom prostoru i vremenu, i da li cjelokupna gravitacija ovisi o karakteristikama poput ove permeabilnosti fizičkog vakuuma. Da li ova ideja uopće ide u pravom smjeru?

O: Nije čak niti pogrešna.

P: (Ark) Ali baš volim tu ideju! (smijeh) Ona se uklapa u moju vlastitu ideju. Da li je i moja ideja tako jako daleko od istine?

O: Da ako misliš da je gravitacija efekt.

P: (Ark) U redu, to je dovoljno za prvo pitanje. Gadno sam izgubio, vraćam se natrag na tablu za crtanje. Drugo pitanje se dotiče prostora i vremena. Prije ste nam već rekli da Einsteinova ideja prostora-vremena nije korektna i da bi se trebali vratiti nekim drugim idejama. Sad, te druge ideje su prostor i vrijeme od Galilea, gdje imamo apsolutno vrijeme – vrijeme koje je odvojeno i apsolutno. Prije toga, bila je Kantova ideja. Po Kantu, postoje odvojeni prostor i vrijeme – apsolutni prostor i apsolutno vrijeme. I razmišljam da je možda korektna ideja neka treća, koja je da imamo apsolutni prostor ali ne i apsolutno vrijeme. Da li sam na nekom dobrom tragu?

O: Približavaš se.

P: (Ark) Što bih trebao učiniti da dođem još bliže? Bilo što?

O: Zapamti da vrijeme ne postoji osim kao percepcija.

P: (Ark) U redu, zapamtit ću. Završio sam. (Andromeda) Dobro, prvo pitanje na našoj listi je pitanje umiranja ptica, riba i drugih životinja. Jesu li ti događaji povezani međusobno?

O: Neki jesu; neki nisu.

P: (Perceval) Tvrdnja sektora za poljoprivredu – ili štogod to jest – je ta da su oni ubili neke ptice – neke čvorke. Da li je to bila laž?

O: Oni su ih ubili.

P: (L) To su samo neki čvorci. (Perceval) Čudno je da su ih ubili u isto vrijeme kad se dešavaju ova druga masovna umiranja, zar ne? (Andromeda) Što je ubilo ptice u Arkansasu na Novu Godinu?

O: Eksplozija iznad njih.

P: (Ailen) Dakle, neke životinje su samo umrle radi toga. (L) Mislim da bi morali ići sa pojedinačnim slučajevima na tom spisku. Tu postoje toliko različitih slučajeva, neki bi mogli biti povezani sa promjenama Zemlje, a neki bi mogli biti slučajni, dok neki mogu biti i namjerno obmanjivanje i zbunjivanje u vezi tih svih slučajeva…

O: Da.

P: (Andromeda) Onda mogu završiti sa ovim pitanjima. Dalje, drugo pitanje: Da li je stvarno Sunce izašlo 2 dana ranije na Greenlandu?

O: Ne.

P: (Andromeda) Da li je Psyche osjetila potres… (L) Ne želimo li pitati što se desilo?? (Andromeda) Pa pretpostavljam da bi trebali! (smijeh) (L) Mislim, samo nastavljamo s time! (Andromeda) Pa, to je spisak! (smijeh) (L) Želim znati zašto su ljudi mislili da se Sunce pojavilo 2 dana ranije nego ikad na horizontu na Greenlandu?

O: Promjena u gustoći atmosfere i temperaturi plus nakupljena prašina. Ali budite svjesni da su okretanje planete i orbita modificirani.

P: (L) Kad kažete “bili modificirani”, što ih je modificiralo?

O: Približavanje zvijezde kompanjona.

P: (L) Sve se svodi na to da je… izgleda sve kao da je tu čitava hrpa električnih fenomena. Znate, oni neprestano okrivljavaju Sunce da radi ovo ili ono. Ali stvar je u tome što Sunce nije baš toliko aktivno ako uzmemo u obzir da ulazimo u solarni maksimum. Usporedimo to sa prijašnjim solarnim maksimumima! Napravili su veliku buku u vezi malih dijelova, malih sunčevih pjega, kao da je to neka luda i neobična stvar. To je sve zbilja malo, relativno govoreći, i beznačajno ako usporedimo sa prošlim sunčevim ciklusima. I sjećam se nekoliko njih. Ali nešto definitivno potiče protok struje u solarnom sistemu. Da li je to ono što tražimo ovdje, to se sve dešava radi tog približavanja zvijezde kompanjona? Da li je ona uzrok?

O: Da.

P: (Ark) Zašto astronomi ne vide te promjene u orbitama planeta?

O: McCanney ima dobro obrazloženje. Slično je sa razlozima za “slučajnu” evoluciju u drugim branšama znanosti.

P: (L) I taj razlog je koji?

O: Potreba kontrole ili iluzija o tome. Polako i sigurno, znate?!?

P: (L) Dakle, drugim riječima, nemogućnost da otvore svoje umove prema električnoj prirodi univerzuma, koje su još opisivale starije kozmologije gdje je sve bilo u najmanju ruku barem… (Ark) Ne, ali pitao sam zašto astronomi ne vide te promjene. I nisam dobio odgovor na to pitanje. (Burma Jones) Mislim da je McCanney-ovo objašnjenje to da NASA to skriva. (Ark) Ali to nije samo NASA. Postoje vjerojatno na tisuće opservatorija. Amatera astronoma. (L) Tako se ne pita pitanje. Rekao si zašto oni ne mogu… (Ark) Ne, nisam rekao “ne mogu”. Pitao sam zašto astronomi ne vide tu promjenu. (L) Pa, to nije isto kao i pitati… (Burma Jones) Pa amateri astronomi su to morali vidjeti. (Ark) Netko je to morao vidjeti, a postoje na tisuće amatera. (L) Pa nisam tako shvatila tvoje pitanje. Razumijem da si pitao zašto… (Ark) Dobro, da pitam iduće pitanje. Zašto tisuće astronoma, profesionalaca i amatera, zašto oni ne vide promjenu u orbiti Zemlje?

O: Te promjene su na jako maloj skali, ali svejedno značajne. Instrumenti koji su sposobni mjeriti tako precizno su jako dobro kontrolirani.

P: (L) Iduće pitanje. (Andromeda) Da li je Psyche osjetila potres prošlu noć?

O: Ne.

P: (Galaxia) Da li je to bio osobni potres?

O: Ne.

P: (Galaxia) Dobro, molimo, što je to bilo?

O: Probijanje dimenzionalne barijere.

P: (Andromeda) Da li se kuća zbilja tresla?

O: Da.

P: (Mr. Scott) Pa što je uzrokovalo probijanje barijere?

O: To se u zadnje vrijeme često događa. Val se približava.

P: (Mr. Scott) U redu. (Galaxia) Imam pitanje. Spominjali su nam već da ćemo imati moći u 4. denzitetu i da ćemo moći čuti boje. Da li je jedna od njih da ćemo moći osjetiti ukus muzike?

O: Da.

P: (L) Iduće pitanje. (Andromeda) Hoće li kometa Elenin djelovati na Zemlju i uzrokovati velike poremećaje ove godine?

O: Vjerojatno da.

P: (Perceval) Nagađam da nije moguće točno znati kada. (L) Pa da, mislim da to ovisi o stanju na planeti i još mnogo drugih varijabli. Još nije prošao ni kroz pojas asteroida. Ta putanja… Asteroidni pojas je između Jupitera i Marsa, i on neće proći kroz njega do Marta ili Aprila. I naravno da to znači da mora proći kraj Jupitera. (Ark) Već ga je prošao. (L) Prošao je kraj Jupitera? Jesi li siguran? (Ark) Da, jučer sam gledao. (L) Dobro. Dakle, prošao je Jupiter i sad imaju bolju ideju o njegovoj orbiti, ali još uvijek mora proći kroz asteroidni pojas, a to je pogađanje. (Andromeda) Morat ćemo pitati kad se malo još približi. Stvar je u tome…

O: Elenin već uzima svoj mah.

P: (Perceval) Koliko je velik?

O: 500 km promjer uzduž veće osi.

P: (Perceval) Barem nije velik kao Venera…

O: Ali raste.

P: [diskusija na odgovor] (L) Još nešto o tome?

O: I to je samo jezgra.

P: (Psyche) Pa da, još rep… (Andromeda) Još nešto o Elenin? (Perceval) Morat ćemo čekati i vidjeti? (Psyche) Hoćemo li vidjeti povratak kuge?

O: Ekstremno moguće.

P: (Galaxia) U Europi prvo? Gdje će prvo udariti?

O: Čekajte i vidite.

P: (Galaxia) Oh ne! To je sve što ću reći.

O: Oni koji imaju izvjesni genetski profil mogu vrlo malo patiti.

P: (Andromeda) Da li je to netko od nas? (Galaxia) To ne zvuči da je bilo tko otporan… više kao: “Oni će vrlo malo patiti prije nego umru!”

O: Pušenje duhana je trag i pomoć.

P: (L) Trag prema genetskom profilu?

O: Da.

P: (Psyche) Oh, interesantno. [svatko je zapalio cigaretu i počinjemo se smijati] (Psyche) Svatko neka zapali! Osjećam da bih htela zapaliti! (smijeh)

O: Nije samo stvar u tome da vanzemaljci ne vole jesti ljude koji puše cigarete! Ali gledajući sa izvjesne perspektive – virusi, koji uzrokuju takve bolesti kao što je kuga, jesu “vanzemaljci”.

P: (Belibaste) Dakle, to znači da vanzemaljci vole virus kuge jer ne vole ljude koji puše? (L) Što? (Psyche) Ne, trebao bi pročitati članak u slijedećem nastavku “The Dot Connector” magazina: “Novi pogled na Crnu smrt – virusna i kozmička veza“. (L) Ako gledaš na ovo iz perspektive 4. denziteta, kad dođe nešto poput kuge i postoji globalna patnja – i kad pročitaš o tome da je kuga jednostavno užasna – ako postoji takva patnja na našoj planeti radi takvog nečeg, OPS-i 4. denziteta bi dobili bogatu gozbu od te patnje jer se oni tako hrane. Dakle, vanzemaljski virus bio bi u interakciji sa OPS realitetom 4. denziteta tako što bi im omogućavao hranu.

O: Dovoljno blizu!

P: (Andromeda) Kad će to početi? (Atriedes) To je neka vrsta predskazanja… (smijeh) (Galaxia) Uskoro ili kroz duži period?

O: 18 mjeseci do 2 godine.

P: (L) Drugim riječima, ako će Elenin ili nešto drugo imati nešto poput toga u svojem repu, i Zemlja prođe kroz rep, još uvijek može proći godina-dvije da to padne na Zemlju?

O: Da.

P: (Galaxia) Hoće li nam koloidno srebro pomoći da se borimo protiv te kuge?

O: Ne samo ono, ali vrlo pomaže.

P: (Galaxia) Hoće li nam pomoći naše promjene u ishrani i dijeti?

O: Enormno!!! Pogotovo konzumacija masti radi zaštite stanica.

P: (Ark) Koja vrsta kolača je posebno dobra za to? (smijeh)

O: Prhki kolačići!

P: (Andromeda) Sa kokosovim uljem?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li je pojavljivanje asteroida 596 Schiela vezano uz kometu Elenin?

O: Da. I druga svemirska tijela. Pogledajte kod McCanney-a.

P: (Andromeda) Dakle, što je uzrokovalo da taj asteroid postane kometa?

O: Postao je električno nabijen!

P: (Perceval) Upravo sam pomislio na nešto… Ta eksplozija u šumi u Škotskoj, prije nekoliko mjeseci, da li je to bio udarac meteorita?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li kiša meteora, koja je prošla nedavno prema Suncu, čini samo prve velike kapi prije oluje ili je to samo odstupanje?

O: Niti jedno na ovaj način kako si to rekla. Dio je oluje koja se izgrađuje, ali kad “velike kapi” dođu tu neće biti pogreške!

P: (L) Dakle, problem je u tome kako je pitanje bilo postavljeno. Rekla bih da su to bile “velike kapi”, one bi pale na Zemlju. (Andromeda) Da li će se u iduće 2 godine manifestirati bilo koja od predviđenih supernova?

O: Da.

P: (Andromeda) Želimo li pitati još nešto u vezi toga? Da li je Betelgeuse već supernova?

O: Ne.

P: (Ark) Kako to misliš “već”? Kada? (L) Pa u prošlosti, pa bi onda mi to sada mogli vidjeti. (Ark) Pa ako se dogodila u prošlosti i ako bi ju mogli vidjeti sada – onda bi ju i vidjeli – što znači da još nije postala supernova. (Andromeda) Pa zar ne treba vremena od trenutka kad postane supernova do trenutka kad ju mi vidimo? (Ark) Koliko dugo? Negdje oko 3000 godina. (L) Upravo tako, to je ono na što je ona mislila.

O: Tko je rekao da će Betelgeuse postati supernova?

P: (Andromeda) Bio je članak o tome na SOTT-u. (Perceval) Oh da, ali oni su rekli da bi mi MOGLI vidjeti kako Betelgeuse postaje supernova, možda ove godine, a možda za milijun godina. (smijeh) (L) To su napisali? (Perceval) Nešto poput toga, dugoročno gledajući, da. Ali stavili su to u kontekstu kako bi mogli vidjeti dva sunca ove godine, ali i na dnu su spomenuli da bi to moglo biti ove godine ili kroz tisuću… ili kad god. (L) Što je iduće na redu? (Andromeda) Da li su protesti u Egiptu organizirani od strane SAD-a i Izraela?

O: Ne, ali jednom kad se pokrenula stvar oni su zasigurno postavili svoj tim na poziciju. Globalnu revoluciju oni žele upravo onako kako je Reed opisao.

P: (L) Douglas Reed? U “The Controversy of Zion”?

O: Da.

P: (Andromeda) Dakle, to vodi do idućeg pitanja: Koliko su Cionisti blizu svojem ispunjenju scenarija o biblijskom kraju vremena?

O: Oni očekuju da stvari sazriju unutar 2 godine.

P: (Perceval) Da li je moguće da je to priprema, kao prema nekim opisima, za rat na Bliskom Istoku, u kojem bi se sukobili Izrael i Arapi?

O: Moguće ali vjerojatno ne onako kako ti to zamišljaš.

P: (L) Mislim da on to zamišlja kao da su oni zbilja neka suprotnost. Ljudi su navedeni da budu jedni protiv drugih, ali vlasti koje imaju kontrolu nad time, pa čak i u arapskom svijetu, su u međusobnom dogovoru. (Perceval) Mislio sam na jednostavan način gdje bi tamo bilo generalno neslaganje, te bi Palestinci, Židovi i svi drugi bili uništeni. Oni bi napravili scenu gdje bi bila neka vrsta pan-arapskog nacionalizma koji bi se pokrenuo protiv Izraela… (L) Pa da, mislim da je to zbilja moguće, ali oni misle da bi mogli kontrolirati opseg sukoba. No, stvari se mogu istrgnuti kontroli na način na koji oni to ne očekuju.

O: Da.

P: (L) Izrael je država sa najkoncentriranijom hrpom psihopata, vjerojatno na čitavoj planeti, i oni zasigurno ne žele uništiti svoj vlastiti narod. Ali, žele uništiti Arape. (Perceval) I u svojoj arogantnosti mogli bi završiti tako da sami sebe unište. (L) Pa obično to i naprave. Lobaczewski je rekao da bakcil ne razumije da će i on biti uništen, ubijen i spaljen zajedno sa tijelom koje je zarazio. I također mislim da oni ne uzimaju za ozbiljno promjene planete Zemlje. Nije to da oni ne mogu razmišljati u vezi takvih stvari, jer očito, neki od njih očito to znaju i pripremaju se. Ali izgleda da nemaju sposobnost stvarno razumjeti… oni mogu planirati nešto za stvari koje će se dogoditi, npr. da im njihovi znanstvenici kažu da će biti kometa ili takvo nešto, oni mogu sagraditi neku vrstu banke sjemena. Dobro, dakle oni to mogu učiniti. Ali oni nisu SPOSOBNI razumjeti posljedice i rezultate akcija koje upravo sada poduzimaju, kao neposredan odgovor na nešto što bi se moglo dogoditi na izvjestan način. Oni misle da ono što rade – da je to totalno racionalno, poput teorije igara. Otkrili su da te teorije ne djeluju na svakog isto! Mislim da je to kao što je Lobaczewski rekao: oni pokušavaju upecati sve ljude koji će reagirati onako kako oni misle da će reagirati, i onda su neprestano razočarani jer se upeca samo par ljudi kad to naprave. Kod stvarnih ljudi, nešto unutarnje reagira. (Perceval) Dakle, oni ne mogu zamisliti kako bi normalna ljudska bića mogla reagirati kad im se pritisnu leđa uza zid i kad su u stvarnom stanju kaosa. (Ailen) Ili ako postoji stvarna nestašica hrane. (Perceval) Oni nikad nisu bili uistinu u situaciji koju planiraju napraviti. (L) Dobro, što je iduće? (Andromeda) Zašto su se znakovi u žitu odjednom pojavili u Indoneziji?

O: Dolazak vala. Znakovi u žitu su neka vrsta mlosti ponuđenog onima koji su predviđeni za krajnje uništenje. Što mislite, zašto ih se pojavilo toliko u Engleskoj? Oni koji prime takav poklon i ne uzmu te poruke u svoja srca osudit će sebe i svoje vlastite potomke na odlazak u zaborav.

P: (L) Netko im godinama nudi milost, a oni je odbijaju opet i opet. I imaju te lude ljude koji odu van i lažiraju ih, ismijavaju ih… Mislim, univerzum govori tim ljudima, a farmeri odu na polje i pokose ih!

O: Da.

P: (L) Možete li zamisliti? Univerzum, kozmos – za Boga miloga – ti govori i sve o čemu ti brineš je to da ti je poremećeno žito u polju! To je toliko izvanredno da je to teško uopće pojmiti. (Ailen) Ali zašto većinom u Engleskoj, a ne u drugim zemljama? (L) Pa pojavljuju se i na drugim mjestima, ali stvar je u tome da je većina znakova dodijeljen Engleskoj. Ona je poput financijskog centra svijeta, gdje dolaze svi ljudi koji su dominirali planetom. Cijela “zapadna civilizacija”… I što oni kažu? To je upozorenje njima i  njihovim potomcima. I gdje su njihovi potomci? Po čitavoj planeti!

O: Da. Upravo tako!

P: (Andromeda) Da li je masovno stanjivanje vela (granice realiteta, op. prev.) na čitavom svijetu odgovorno za mnogo čudnih dešavanja koje su se nedavno događale? Pa, zapravo to već znamo.

O: Da.

P: (Andromeda) Što je bila pojava jahača na konju koju su vidjeli u Egiptu?

O: Stanjivanje vela.

P: (Belibaste) Ali taj vitez, koje je njegovo značenje? Da li je to bio duh, biće, da li se borilo sa Egipćanima? (Perceval) Izgledalo je kao prikaza…

O: Saladin.

P: (Belibaste) Vitez ili princ… Arapski borac. (Perceval) Bio je na mostu iznad vode. (Andromeda) Što je sa NLO viđenjem u Jeruzalemu?

O: Isto.

P: (Perceval) Stvar za koju smo mislili da je kometa, u Kazakhstanu, da li je to bila raketa koju su ispalili Rusi, kao što kažu izvješća?

O: Ne.

P: (Perceval) Da li je to bila kometa?

O: Da.

P: (Perceval) Izgledalo je kao kometa, prema onome što mi znamo o kometama.

O: Dio komete. Očekujte više “raketnih lansiranja” kao izlike. Da je bio slučaj stvarnog “raketnog lansiranja”, oni bi bili u mogućnosti to unaprijed javiti.

P: (Perceval) Prema izvješću dvojice koji su snimili NLO iznad Jeruzalema i komete, izgleda da se to dešavalo u isto vrijeme ili jako blizu. Da li je bilo povezanosti između komete i NLO-a?

O: Da.

P: (Perceval) Kakva je ta povezanost?

O: Stanjivanje vela. Električni fenomen može to učiniti.

P: (Perceval) Da li je NLO, koji je bio tamo, normalno ne bi bio vidljiv, postao vidljiv zbog stanjivanja vela?

O: Više-manje. Električni naboji također mogu utjecati na ljudsku percepciju.

P: (Andromeda) Da li je stanjenje vela također odgovorno kod viđenja NLO-a kojeg su ljudi vidjeli na PaleoFest-u?

O: Oh, svakako! Ali ovdje je razlog bio poboljšanje percepcije radi mrežne povezanosti.

P: (Andromeda) Što je sa razbijenim prozorima aviona koje su pokazali na vijestima?

O: Električni naboji imaju mnoge efekte. Usput, to je razlog za neke od smrti onih životinja – električna pražnjenja.

P: (Belibaste) Jer je više prašine između ionosfere i zemljine površine. (Galaxia) Jesam li se zato i ja  šokirala nedavno električnom opremom? (L) Može biti.

O: Da.

P: (Perceval) Da li se ta električna pražnjenja oslobađaju iz Sunca ili…

O: Kapljice kiše, ili prašine, plus elektricitet. Snijeg također.

P: (Andromeda) Jesu li prolivene kemikalije iz Meksičkog zaljeva dosegle obalu Europe i Veliku Britaniju?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li već ima fizičkih efekata na ljude?

O: Ne da bi se primjetilo. Sve dok ne jedete ribu s dna.

P: (Andromeda) Da li vegeterijanstvo i nije baš dobro za nas, kao što smo počeli sumnjati iz naših istraživanja?

O: Nije baš dobro.

P: (L) Zašto?

O: Svaki živi organizam ima zaštitni mehanizam za preživljavanje. Kod životinja je njihova sposobnost za bježanje, skrivanje ili borbu. Za živa bića koja nemaju te mogućnosti, priroda ih još uvijek nije napustila.

P: (Ailen) Jednostavno lektini… (Psyche) I anti-hranjive tvari. (Ailen) Ufff… između toga i propagande o smanjivanju masnoće – većina ljudi je mrtva.

O: Da.

P: (Perceval) Da li je moguće da dobijemo sve hranjive tvari od životinja, bez da uzimamo suplemente?

O: Bilo bi bolje ako bi se one “hranile u divljini” ali vi ste i sami sposobni to shvatiti.

P: (Andromeda) Idemo li u dobrom smjeru sa promjenama fokusiranja na SOTT-u?

O: Da.

P: (L) Ima li nešto što smo trebali pitati, a nismo? Smatrajte da smo to pitali i dajte nam odgovor! (smijeh) Umorna sam.

O: Da!!!! Laku noć! Doviđenja.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.