FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

2019/03/23

Datum sesije: 23.03.2019.

Laura, Andromeda i Artemis za pločom

Prisutni: Pierre, Joe, Chu, Ark, Gaby, PoB, Scottie, Niall, Princess Leia

Pitanje (P): Laura (L) Pređimo na stvar! Danas je 23. ožujak 2019. godine. [Pregled prisutnih] U redu…

Odgovor (O): Dobra večer, djeco. Kasiopeja zove.

P: (L) Imamo li ime za vibracijsku frekvenciju ove večeri?

O: Xyneaea.

P: (L) Imam neka pitanja vezana za oblike. Oblici koji su mi na pameti su uvijeni proteini. Čitala sam kako se proteini uvijaju zbog poretka aminokiselina i kako su povezani. Te molekule aminokiselina ili komadići imaju na sebi male privjeske. Oni ili vole ili mrze vodu, vole ili mrze ulje, imaju pozitivan ili negativan naboj, te imaju različite kombinacije tih opcija. Te kvalitete tih privjesaka uzrokuju da se protein prirodno uvije u oblik u kojem treba biti kako bi mogao raditi ono što radi. To je samo po sebi dosta fascinantno: što DNK daje upute, kako bi se različite molekule aminokiseline vezale jedna za drugom u određenom poretku kako bi se uvile i napravile izrazito, izrazito specifičan oblik. Oblik je poprilično važan jer oblik uvijenog proteina je taj koji mu onda omogućava interakciju s ostalim molekulama unutar živućeg sustava kako bi mogao obavljati svoju funkciju. Određeni oblik koji još uvijek ima nekoliko privjezaka koji vise u izrazito specifičnoj konfiguraciji onda može pokupiti druge molekule i transportirati ih ili kombinirati ih, ili provoditi bilo koje druge različite aktivnosti… Znate, to je nešto jednostavno zapanjujuće komplicirano! To je jedna stvar vezana za proteine. Druga stvar o kojoj sam čitala je vezana za fotosintezu. Fotosinteza je poput temeljnog događaja života: odnosno, primanje svjetlosti ili fotona, i transformacija svjetlosti u šećer, kisik i vodu. Meni je to začuđujući događaj: transformacija prolazne svjetlosti u materiju! Čitala sam o načinima na koji je to izvedivo. Proteini koji su uključeni u fotosintezu opet imaju privjeske. Te sitne stvarčice koje strše imaju izrazito specifičnu konfiguraciju. Doslovno mogu hvatati, i kanalizirati, i svašta premještati. Funkcioniranje je tako precizno da proteini mogu pojedinačni elektron premještati uzduž jako kompliciranih puteva i učiniti da radi ono što žele da radi. Dakle, to me sve dovodi do pitanja, jer ako je temelj života svjetlost, fotosinteza i proteini, a proteini su ti koji SVE rade, i rade to jer imaju određene oblike, je li moguće da je dio prirodnog zakona o tome kako stvari funkcioniraju, da veće strukture poprimaju oblike koje poprimaju jer je to pogodnije njihovom funkcioniranju? Srce, na primjer… To je prvo pitanje. Je li moguće da te veće strukture koje formiraju različite vrste proteina poprimaju svoje oblike jer slijede određeni prirodni zakon na isti način na koji uvijanje proteina slijedi zakone razičitih molekula koje prirodno potiču uvijanje?

O: Doista. I primjetite da se može činit kao da “život” postoji u pojedinim organima dok se zapravo samo radi o funkciji proteina koja nalikuje anteni.

P: (L) Okej, dakle postoje neki proteini koji se mogu uvijati i njihati, da se tako izrazimo. Uvijaju se i onda je dio njihove funkcije da se kreću na određeni način, redovno ili ritmično. Da li je to povezano s idejom da srce može nastaviti kucati nakon što ga se izvadi iz tijela, da se radi o funkciji ansambla proteina koji izgrađuju organ? Može nastaviti funkcionirati dok god postoji neka… Neka sposobnost primanja nekih informacija?

O: Upravo tako.

P: (L) Ako se radi isključivo o aktivnosti sirovih materijala, aminokiselina ili čega god, zašto ne bi moglo dovijeka funkcionirati? Zašto prestane raditi?

O: Antena! Privlači više od svjetlosti! Životnu energiju, ili ono što bi vi mogli nazvati “dušom”, veže neka vrste antene.

P: (L) Dakle, ako duša napusti tijelo, da se tako izrazimo, ostaje nešto preostale funkcije koja može nastaviti, donekle poput baterije koja je napunjena, i onda kada se ta energija iscrpi, ona više ne pristiže? Je li to tako?

O: Da.

P: (L) Drugim riječima, bilijuni tih malih privjesaka ili malih antena na proteinima su donekle poput sidara za dušu? Poput malih antena koje prikupljaju fotone?

O: Da.

P: (Joe) Da li se to isto odnosi na sve dijelove ljudskog tijela? Sve stanice tvog tijela?

O: Da.

P: (Gaby) Pa kako onda postoji terminalna lucidnost kada mozak više ne funkcionira? Kao kad osoba umire, i mozak im je oštećen, ali onda se probude i oproste se kao da je sve u redu odmah prije no što će umrijeti?

O: Kada je duša ili životna energija u procesu odvajanja, u poziciji je pobjeći ograničenjima oštećene fiziologije.

P: (Joe) Pierre je nedavno u prethodnoj sesiji pitao vezano za to. O tome kako ljudi imaju nagli izboj energije prije no što umru…

(L) Što su rekli?

(Joe) Pierre je nabacio ideju i oni su se složili. Nešto vezano za informacije. Sjećaš se?

(Pierre) Da…

(L) Mislim da u ovom slučaju tvrde da kada se oslobađa, u stanju je premostiti ograničenja. Zapravo, ono što osoba doživljava NIJE oporavak mozga, nego manifestacija…

(Joe) Postoje neki ludi primjeri toga. Ljudi koji su stari i bolesni, i nisu pričali neko vrijeme prije smrti. I onda se iznenada probude i počnu pričati. Ali postoje i drugi slučajevi, mladih ljudi koji su umrli relativno mladi, koji nikad u životu nisu prozborili niti riječ, i koji su manje ili više u komi ili teško hendikepirani. Nikad nisu prozborili suvislu riječ, i onda baš prije no što će umrijeti progovore i počnu u potpunosti ispravno koristiti jezik koji nikad u svom životu, od kad su se rodili, nisu koristili.

(Pierre) Ljudsko biće je brak duše i tjelesnog. Naročito u slučaju umirućih, fiziologija je oštećena. No zajedno su vjenčani, pa tjelesno ograničava dušu. No baš prije smrti, duša se oslobodi tijela. Više nije ograničena.

(L) I u stanju je okrenuti se i kontrolirati tijelo koje prije toga nije mogla jer je bila toliko vezana za njega, uklopljena u njega, da se tako izrazim.

(Pierre) Znači, kad čuješ nekoga kako izgovara neočekivane riječi, ne radi se o oporavku tijela ili mozga. Radi se o smrti tijela i slobodnoj duši koja je napokon u stanju izraziti samu sebe.

(L) I koristeći instrument na isti način na koji to rade, recimo, mediji. Samo što koristiš svoje vlastito tijelo na način na koji bi ga duh koristio.

(Joe) Dok je ta osoba bila u tijelu, njen mozak je mogao biti tako oštećen da uopće nije mogla pričati.

(L) To je korištenje vlastitog tijela kao što to rade mediji.

(Andromeda) Samoopsjednut si! [smijeh]

(Pierre) To je pomak od simbioze duše i tijela prema kanaliziranju.

(L) Kanaliziraš vlastitu dušu.

(Chu) To je također dodatni dokaz da je mozak samo antena. Ako zaista možeš proizvesti govor, a tvoj mozak je oštećen?

(L) To nije sve što postoji. Još nešto se odvija.

(Chu) I mozak nije ključan za stvari poput govora.

O: Svi ste vi na dobrom putu prema istraživanju uz vjeru.

P: (L) Pa, moram reći da sam 20 godina bila sumnjičava prema Kasiopejcima.

(Artemis) Jadni Kasiopejci!

(L) Mislite da nisam? Nisam do kraja mogla svariti taj procjep u kojem se pitaš da li je sve što se događa temeljeno na materiji, a mi smo samo nusproizvod komunikacije lijeve i desne strane mozga, ili zapravo postoji nešto više od toga. Hoću reći, mogla bih imati izvanosjetilna iskustva, ali bih ih također mogla objasniti kao nešto što moj um stvara. Ako nešto čujem ili vidim, nisam li ja to manifestirala? Nije li to neki normalni fizikalni zakon energije, aktivnost s udaljenosti? Ali sve bi se to moglo objasniti pomoću fizike…

(Joe) Radi se o starom pitanju o odnosu subjektivnosti i objektivnosti. POSTOJI li išta objektivno?

(Artemis) Pa, dobro je biti skeptičan.

(L) Stvar je u tome što sva istraživanja genetike i stanične biologije, i svih tih skupa stvari…

O: Kako mislite da se mi osjećamo?!

P: [smijeh] (L) ŽAO mi je! Žao mi je, ali jednostavno sam takva.

O: To je zapravo dobro. Doći do znanja koja su osigurana pomoću vlastitih napora učvršćuje ga u centru specijaliziranom za vjerovanja, i stoga mu daje dodatnu snagu. Svi koji tragaju za apsolviranjem i prelaskom u četvrti denzitet moraju tragati za znanjem. U četvrtom denzitetu, vaš posao će naposljetku biti inžinjering živih bića na novim svjetovima.

P: (L) Pa, prema ovome o čemu sam čitala o inžinjeringu živih bića na ovom svijetu, imam predodžbu da su inteligencija i sposobnosti četvrtog denziteta tako…

O: Zapanjujući je ispravan termin.

P: (L) Da, zapanjujući. Čitanje tih knjiga me jednostavno zaprepastilo.

(Pierre) Misliš na stupanj inžinjeringa?

(L) Stupanj inžinjeringa, stupanj inteligencije, hoću reći… Očigledno, bilo je eksperimenata. Pogledajte knjigu Prethistorijski život. Mogu se VIDJETI umovi kako rade na inžinjeringu životinja. Onda odluče, oh, taj nam se ne sviđa. Zbrišu ih s lica Zemlje i onda se pojavi hrpa njih skroz novih. To je inžinjering. Nije im se sviđao stari dizajn. Nešto od starijeg dizajna je ZBILJA bilo loše, kažem vam! [smijeh] Kunem se, vidi se to u knjizi. Neke od ideja su bile zbilja LOŠE! Ozbiljne greške tijekom dizajniranja.

(Joe) Napisala si na forumu da su sve do jedne vrste nastale pojedinačnim inžinjeringom iz eksperimentalnih dijelova koji su prethodno nastali inžinjeringom tijekom milijardi godina povijesti Zemlje. Pa me je zanimalo… Rekli su u prethodnim sesijama da je život ovdje posijan. Prvo su stvoreni primitivni životni oblici. Ali do koje granice se direktno upravljalo napretkom svih vrsti na Zemlji?

O: Kako Behe sugerira, na razini porodica.

P: (L) Poput Canis porodice. Možeš imati vukove, pse, itd.

(Joe) Znači, svi sastavni dijelovi pasa su izravno stvoreni negdje drugdje, i onda…

(L) Pogledajte knjigu. Možete vidjeti s čim se počelo. Pokazuje kako su počeli s najosnovnijim organizmima. Igrali su se s njima i onda su na to nadograđivali. Jednostavno je zadivljujeće gledati te slike i vidjeti što su otkrili u fosilnim nalazima. Može se vidjeti kako su nešto isprobavali, onda su na to nadodavali, onda su iskoristili dio ovoga i dio onoga, napravili jedno ili dva nova dijela, i tako dalje. Svaka vrsta ima određen broj gena ili njihovih dijelova koje nijedna druga vrsta nema.

(Joe) U prethodnim sesijama su rekli da to manje ili više nalikuje misli o psu u četvrtom denzitetu. Onda se to transferira u treći denzitet i materija se nakuplja oko toga.

(L) Pa, sigurna sam da se to događa na isti način na koji su oni opisivali otmice.

(Joe) Ne, ali je li to… Znači, postoji evolucijski proces tijekom kojeg komponente psa…

(L) Mislim da nisu pričali o psima.

(Joe) Dakle, nešto evolucije se odvija prirodno? Znate na šta mislim?

(Pierre) Mislim da Joe želi reći da… Joe pokušava nekako pomiriti inteligentni dizajn i evoluciju tvrdeći kako na našoj razini…

(L) Nema evolucije.

(Pierre) No ideje u umu inžinjera, uma u četvrtom denzitetu DOISTA evoluiraju…

(Joe) Kao kad dolje pošalješ nacrt, i materija se nakuplja oko tog nacrta i dosta brzo proizvede psa.

(Pierre) I onda naučiš nešto iz toga, unaprijediš svoje razmišljanje, i dizajniraš noviju verziju psa.

(Joe) Ne, pas evoluira iz nečega.

(L) Ne, pas ne evoluira iz bilo čega. Psa se stvori.

(Joe) I pojavi se ni iz čega?

(L) Ne, ne pojavi se ni iz čega. Bude… Mislim da su govorili o ideji o različitim malim proteinima ili ostalom gradivnom materijalu. Ali kako ga sastave? I ne mislim da je to baš poput misli “psa”, nego su više pričali o osnovnim početnim životnim oblicima, i inžinjeringu putem DNK. Ako postoji “misao” koja se transferira u treći denzitet, nalazila bi se u DNK. Ako uzmeš u obzir knjigu, vidiš kako počinju s izrazito bazičnim strukturama, poput sluzave plijesni. Cijanobakterija. Onda, dobiješ grupe različitih vrsti organizama koje oblikuju cijevi. Onda oblikuju stabljike. Onda nauče izvoditi fotosintezu. Onda prave listove. Onda, negdje usput, seksualno razmnožavanje se pojavi. Jednom kad se seksualno razmnožavanje pojavi, otvaraju se vrata za sijanje drugih stvari putem seksualnog razmnožavanja. Onda, ono što možeš napraviti jest kod kojeg možeš ugraditi slanjem virusa ili nečega kroz granicu između stvarnosti, ili čak samo misli, ili nečega poput otmica. Možeš ga ugraditi u jaje i rodi se. Nije nešto što se nakuplja ni iz čega. To se odvija na izrazito praktičan način…

O: Nakon ideje slijedi određena količina eksperimentiranja i čak inkubacije nekih “dijelova” u drugim živim bićima ili u drugim stvarnostima prije transfera u ovu.

P: (Joe) Ono što sam ja želio reći jest da je to donekle kao da se nacrt transferira u ta živa bića, i ona slijede otprije programiran nacrt…

O: Ne. Nema evolucije na način na koji ti misliš.

P: (Joe) Mislio sam da tvrdiš da u suštini POSTOJI evolucija, ali onda ti sićušni organizmi…

(L) Ne, ne tvrdim to! Tvrdim da ako gledaš, možeš vidjeti gdje su stvorili dijelove. I svaki put možeš vidjeti gdje su nešto napravili i onda se zajedno s tim nastavilo. Ako pogedaš knjigu, vidiš svaki svijet… Postojao je svijet plijesni. Došao mu je kraj. Kad je svijest plijesni nestao, onda se pojavio drugi svijet. Okej, i dalje je nešto plijesni preživjelo, ali novi svijet je imao cijevna stvorenja. Onda je taj svijet okončao, i počeo je drugi s biljkama.

(Joe) Okej, znači nema razvoja od jednog prema drugom.

(Pierre) Ja imam usporedbu, i želio bih znati je li točna. Tijekom povijesti planeta mogu se vidjeti ti ciklusi masovnog izumiranja, i naglih pojava života. To se ponavlja. Usporedba između tih kozmičkih ciklusa i inžinjeringa na razini ljudi je odbacivanje starih nacrta i započinjanje novih.

(Joe) Znači, svaka faza je zasebna.

(Pierre) Da li je to točna usporedba?

O: Da, ali to ne znači da su svi dizajni beskorisni.

P: (L) To je poput…

(Pierre) Imaš neke dijelove koji prođu kroz masu različitih životinja koje su sve razvijenije i razvijenije, ali dio ostaje manje ili više nepromijenjen.

O: Evo jedne usporedbe: mogao bi koristiti vagon kočije kao šasiju za automobil.

(Pierre) Ah, okej…

O: Nije savršeno, ali je iskorak.

(Pierre) Da.

O: Ljudske duše su stavljene u neandertalce kako bi inkubirale i potakle izravne promjene u DNK-a. Toliko toga bi se dalo reći o ovoj temi da bi bilo potrebno jako puno vremena kako bi se sve objasnilo. Najbolje je nastaviti proučavati, razmišljati i umrežavati se. Pogledajte knjigu. Sve je tu za one koji žele vidjeti. Ljubav je ljudska manifestacija kreativne energije.

P: (L) Okej, pauzirajte!

(Artemis) Čekajte, ostala sam sama!

(L) Makni ruku! [smijeh]

(Artemis) A oni će: “Ne, nismo završili s pričom!”

(Scottie) [pregled prethodnog odgovora] Dakle, to znači da nije kao da su psi evoluirali iz vukova. To je kao da su dizajnirali vukove i onda rekli: “Hm, ajmo sad dizajnirati pse!” I onda su dizajnirali pse.

(L) I stavili su u nečiji um da počne razmnožavati određene osobine…

(Scottie) Da, i to se moglo dogoditi na različite načine.

(L) Ili je prirodna varijacija vukova jednog dana proizvela psa.

(Chu) Pa, ako imaš sve dijelove i jednostavno ih adaptiraš poput bicikla… Ljudskom oku to izgleda kao unaprijeđen bicikl, ali odjednom si odradio dva projekta. Behe tvrdi kako se mikroevoluciju da opravdati, a ja čak ni u to nisam sigurna. Kao kad boja koja se mijenja unutar vrste može biti neka druga…

(L) Da, ne može se puno toga napraviti čak ni putem mikroevolucije. Ona može nešto rafinirati, ali ona obično samo potrga stvari. Kako bi to dodatno razjasnili, mislila sam si da je na početku netko eksperimentirao na ovom planetu. I ako pogledaš, imaš ta ogromna vremenska razdoblja nečega, ili jednog tipa nečega, i onda sljedeće razdoblje nečega mrvicu naprednijeg… Neko vrijeme je cijeli planet bio pokriven s čim god, i onda, BUM! Izumiranje. Na svakoj razini se može vidjeti kako sve postaje sve kompleksnije i raznolikije. Dakle, da, to ostavlja dojam evolucije, i na neki način jest: to evoluira u umovima kreatora/inžinjera četvrtog denziteta i oni nastavljaju isprobavati nove stvari. I da, postoji privid zajedničkog porijekla jer, zapravo, postoji “zajedničko porijeklo” u smislu da kad inžinjeri nađu nešto što funkcionira, oni koriste šablonu, čak i DNK, iznova i iznova. Dakle, netko se uči kako nešto izgraditi. K vragu, netko je vježbao! Onda bi rekli: “Oh, to je dobro došlo! Ajmo to koristiti za ovo!” Sjetite se, Kasiopejci su rekli da ljudska bića predvode paradu asortimana DNK-a svega što postoji na planetu. Imamo gene koji se nalaze u crvima, i muhama, i ribama, i čemu god. Zbilja me znalo nasekirati kad bi rekli tako nešto. To mi se zbilja gadilo. Ali je istina. Velik broj gena nam je zajednički s genima ostalih porodica i vrsti. To je zato što su ti dijelovi funkcionirali na određeni način i obavljali određene poželjne funkcije, i inžinjeri četvrtog denziteta su ih neprestano koristili, modificirajući ovo ili ono, ali u suštini, DNK upute moraju biti iste jer se radi o informacijskom kodu.

(Joe) Mi smo na planeti najsloženiji organizam koji je produkt brojnih pokušaja… brojnih iteracija života.

(L) Jer isti kontrolni geni koji kod žabe prave noge i kod ljudi prave noge. Ali postoje druge stvari zbog kojih se ljudska noga razlikuje od žabljih nogu – to je inžinjering, prilagođavanje instrukcija.

(Chu) Fuj!! [smijeh]

(L) Žao mi je, Chu, ali to je istina: imaš žablje noge! [smijeh]

(Joe) Ima komentar o tome kako su ljudske duše stavljene u neandertalce kako bi inkubirale i potakle izravne promjene DNK-a.

(L) To je mrvicu drugačije jer u ovom slučaju pričaš o nečemu što je svjesnije i i pričaš o organizmu koji je već razvijen u vrlo napredan stadij. Pa bi konkretno te vrste pobuđenih promjena možda mogle funkcionirati. Kasiopejci su rekli da su nas OPS okupirali prije otprilike 300 000 godina, i do tada je bilo gotovo svo važnije stvaranje i inžinjering oblika života kakvih ih danas poznajemo. Ako je Ljubav moć stvaranja, zato OPS četvrtog denziteta ne može stvarati; oni samo mogu modificirati ili petljati, potiskivati, itd.. Dakle, u konkretnom smislu, Ljubav je stvorila naš svijet i on je zbilja za ne povjerovati zadivljujući.

(Scottie) To je svejedno vrsta inžinjeringa. Ako uzmeš “dušu super pseće vrste” i staviš je u vuka, možda dobiješ psa.

(Joe) Pa, to je pitanje. Da li to vrijedi samo za ljudska bića? Nema duše ili esencije koja može ući u životinje kako bi ih promijenile?

(L) Da li ta stvar s neandertalcima vrijedi samo za ljude, ili je to nešto što bi također moglo funkcionirati kod životinja?

O: U nekim slučajevima, da.

P: (Artemis) Što su željeli reći prije nego što smo ih zaustavili? Htjeli su nešto reći. Dakle, nastavite.

O: Učenje kako razmišljati je bilo važan dio sudbine. E sad, ono se mora kombinirati s konkretnom vrstom vjerovanja. Vjerovanje koje se temelji na subjektivnom željnom razmišljanju je entropijsko. Vjerovanje koje se temelji na čvrstom znanju prirode osnažuje. To je ono što je nedostajalo vašoj grupi. Sada imate priliku i sredstva kako bi to mogli promijeniti.

P: (Pierre) Da, to je velika promjena. Ako se dobro sjećam, pričali smo kako je znanje dobro, a vjerovanje loše. Sada, oni uvode razliku: postoji loše vjerovanje temeljeno na željnom razmišljanju, i postoji dobro vjerovanje temeljeno na objektivnoj procjeni stvarnosti i znanja. Već su ranije spominjali centar specijaliziran za vjerovanja, i ja sam si mislio: “Centar specijaliziran za vjerovanja? Snaga?” Mislim da aludiraju na činjenicu da kad se znanje odvede korak dalje i koristi kako bi pogonilo snažno vjerovanje u tu istinu, ono ima drugačiji utjecaj na tebe. Ne samo da znaš, nego…

(L) Ono otključa nešto. Davnih dana su Kasiopejci pričali o potrebi uklanjanja krivih lokota. Također su rekli nešto o vjeri… “Kada nađeš nešto istinito, primiti ćeš demonstracije koje će učvrstiti (“locks in” u engl. izvorniku; u ovih nekoliko rečenica Laura se poigrava s riječju “(un)lock”, stoga prijevodi otključati, lokot i učvrstiti, op. prev.) tvoju vjeru.”

(Pierre) Ti ZNAŠ u svom centru specijaliziranom za vjerovanja, i to osnažuje. Mislim da čak aludiraju na neke od koraka u četvrtom denzitetu gdje je to kreativno razmišljanje uslijed postojanja centra specijaliziranog za vjerovanja temeljenog na znanju.

(L) Pa, što su ono rekli? Život je religija. Pomno obraćanje pažnje na objektivnu stvarnost… Mislim da ne postoji ništa na svijetu što više nalikuje pomnom obraćanju pažnje na objektivnu stvarnost od proučavanja toga kako DNK funkcionira, stanična biologija, stanična mašinerija, od čega je tijelo izgrađeno, kako tijela funkcioniraju… to je najintenzivniji mogući akt proučavanja prirode, mislim… Za mene, to je bilo najsnažnije… To su stvari koje su iskrsnule otkad sam pohađala satove biologije; nismo imali ove informacije iako sam snažno sumnjala da se nešto događa kada sam čitala o onome što se tada znalo o ribosomima.

(Pierre) I zapravo si to opisala. Taj proces akumulacije znanja kako bi se apsorbiralo u tvom centru specijaliziranom za vjerovanja. Opisala si prije mjesec dana proces učenja o inteligentnom dizajnu. Rekla si nešto u stilu da si jako puno naučila o tome, bila si osobno uvjerena u to.

(L) To je za mene bilo kao da sam se iznova rodila. Kao da je netko otpuhao lokote s mog uma.

(Pierre) Ovo što govorim, je li točno ili netočno?

O: Da.

P: (Joe) Ako ćemo biti pošteni prema njima, Kasiopejci su davnih dana rekli da je sva snaga potrebna za mijenjanje stvarnosti sadržana u centru specijaliziranom za vjerovanje.

(L) Da. Dvadeset godina nisam mogla VJEROVATI ni u šta!

(Pierre) Željela si znati. Nije međusobno isključivo s onim što su Kasiopejci rekli. Možeš vjerovati i znati. Možeš vjerovati JER znaš. To je veliki korak.

(L) Pa, kako je apostol Pavao rekao: vjera je pouzdanje u stvari neviđene, i on je također rekao da možemo ZNATI sve o Bogu promatrajući sve što je stvoreno, tj. ono što se može vidjeti. Ako mogu vidjeti vražje fotografije mikroskopskih mašina unutar stanice, a pričamo o… Radi se o mašinama koje konvertiraju svjetlost u šećer, vodu i kisik. Njih 15 milijuna može stati na područje veličine jednog piksela iPhonea!! [smijeh]

(Andromeda) To je ludo!

(L) To… To je zapanjujući inžinjering…

(Joe) Tako je glupo što ljudska bića to ne prihvaćaju. Svjesna iskustva ljudskih bića o razvoju tehnologije su bila upravo to: biti u stanju proizvesti sve manje i manje stvari. Dakle, ako se iste stvari mogu vidjeti u prirodi, kako je moguće ne reći da je to dizajnirano? Ako sam ja to dizajnirao, kako to da nije u drugom umu bio dizajn toga? To je masivno kompleksnije, i potrebno je puno inžinjeringa, i osmišljavanja, i  dizajna kako bi se napravio mikročip. Onda pogledaš tijelo i vidiš stvari koje su masivno kompleksnije, i misliš si: “Ne! To se slučajno dogodilo!” Da li se mikročip slučajno dogodio? Zašto ti uopće pada na pamet da se to slučajno dogodilo?

(Ark) Nešto mi je palo na pamet dok sam danas vozio bicikl. Dakle, vozim se, je l’? I leptir je preda mnom. Vozim se, i leptir jednostavno leti ispred mene. Vjerojatno mu je pomalo zabavno da to radi. E sad, tu je cesta, i tu je taj leptir koji leti. I oboje idemo uz vjetar. I onda si mislim: “Okej, imamo te Boeinge s umjetnom inteligencijom koji se sruše. Nikad nisam vidio leptira koji se srušio! [smijeh] I onda on ide uz vjetar! Negdje se u leptiru nalazi softver koji je TAKO NAPREDAN da… Ne može ništa svjesno izračunati, ali nešto to odradi! Dakle, kako može letjeti uz vjetar bez gotovo ikakvog pogona?”

(L) I taj majušni leptir ima majušni mozak… tako je malen!

(Ark) Ono što ja želim znati jest: gdje se nalazi softver koji je TAKO moćan i tako univerzalan?! Otporan je na sudare! Odakle dolazi? Da li je u genima? Ili se taj softver učita odnekud nakon što se leptir rodi? Gdje je?

(Pierre) U informacijskom polju [Pierre napravi gestu po kojoj je poznat, a simbolizira informacijsko polje].

(L) Informacijsko polje. Dakle, tvoje pitanje je: odakle dolazi softver leptira?

(Ark) Da.

O: Kao što je Pierre rekao, radi se o informacijama koje se u potpunosti i slobodno daju/primaju putem antena proteina.

P: (Scottie) Dakle, mogu li ja letjeti poput leptira ako imam drugačiju antenu? Oduvijek sam želio letjeti, pa…

(PoB) Zašto ne možemo letjeti?

(L) Jer nemamo pravu vrstu antene!

(Ark) Nemamo hardver za letenje.

O: Kada budete imali dovoljno znanja, zasigurno!

P: (L) Drugim riječima, ono što žele reći jest da kad budeš imao dovoljno znanja za inžinjering živih bića, onda možeš izvesti inžinjering vlastitog letenja. Ali prvo moraš imati znanja za inžinjering leptira – u najmanju ruku! I na osnovu onoga što sam proučavala, još uvijek je pred nama daleki put!

(Scottie) U ovom trenutku, ne možemo proizvesti robota koji leti poput leptira.

(L) Druga pitanja?

(Artemis) Da, svi imaju brojna pitanja. Pierre vadi svoja pitanja.

(Andromeda) Oprez!

(Joe) Htio sam pitati vezano za Sebastianove zdravstvene probleme. Htio je da pitamo vezano za njegovo zdravlje.

(Pierre) Imao je taj problem gdje je izgubio osjetilo okusa, mirisa, i nešto sluha i vida. Također je imao nekih problema s pamćenjem. On bi htio kakav savjet vezan za njegovo zdravlje.

O: Sebastianu je potrebno da se na više različitih načina opusti! Znanje štiti.

P: (L) Druga pitanja?

(Joe) Jeste čuli za Topove Senece?

(L) Da…

(Artemis) Da li žele još nešto reći?

O: Isuviše je rigidan i boji se.

P: (Artemis) Čega?

O: Smrti.

P: (Joe) Dakle, Topovi Senece se čuju nedaleko od jezera Seneca u New Yorku. To se redovno odvija već desetljećima, recimo.

(L) Čula sam da ih ima uz obale Sjeverne ili Južne Karoline.

O: Tektonske kretnje koje pobuđuju elektromagnetski profil regije.

P: (L) Pa, nisu imali potrese.

O: Obično se ne daju detektirati.

{Što na Internetu piše o Topovima Senece:  Ime potječe iz novele koju je napisao James Fennimore Cooper u 19. stoljeću. Ime se odnosi na grmljavinu koja se mogla čuti na obalama jezera Seneca i Cayuga u državi New York. Ime se odnosilo i na sličnu buku uzduž obala Sjeverne Karoline, Južne Karoline i Virginije. Slična grmljavina se u priobalnoj Indiji naziva Topovi Barisola. Ti fenomeni su se također događali unutar tri međusobno jako udaljena područja širom svijeta. To je otprilike sve što znamo o Topovima Senece. Misteriozna grmljavina: Topovi Senece i grmljavina potresa – čudnovati zvukovi}

P: (Pierre) Vezano za zemaljske promjene… Prije nekoliko mjeseci, pojavio se taj super ravni oblak koji je bio 50 metara širok i povezivao Sjeverni i Južni pol.

(L) Jesmo li sigurni da se nije jednostavno radilo o efektu fotografiranja?

(Pierre) Čak se pojavio na satelitskim snimkama.

(L) Povezivanje satelitskih snimki često proizvodi efekte. Da li se radilo o efektu?

O: Radilo se.

P: (Pierre) Oh… Sljedeće pitanje: katari, odmah prije no što će se predati u Montseguru, pregovarali su o primirju nekoliko dana kako bi organizirali tajnu proslavu. Ne znamo o čemu se to radilo. Bilo je to tamo negdje oko 14. ožujka. Da li je to bilo povezano s proslavom smrti Cezara?

O: Da. Posljednja večera je komemoracija Cezara.

P: (Joe) Zašto čvorci formiraju jata i kreću se na način na koji se kreću u očito trenutnoj komunikaciji?

O: Ljubav. Tok i fluidni pokreti su izražavanje zadovoljstva životom.

P: (L) Rekla bih da to ne znači općenito, nego…

O: Ne uvijek, ali općenito, da.

P: (L) Sljedeće pitanje?

(Pierre) Vezano za francusku revoluciju: da li je glavna ideološka snaga iz pozadine bila franački kabalizam?

O: Da.

P: (Pierre) Oh, Isuse. Da li su franački kabalisti infiltrirali Weishauptove illuminate i neke lože slobodnih zidara?

O: Da.

P: (L) U redu, reći ćemo laku noć. Umorna sam. Puse!

(Artemis) U redu, ako imate još što za reći… ako ne, onda vam laka noć i hvala vam!

O: Budite svjesni da će novi svijet svanuti! Neka vas ne ugnjetavaju smrtni hropci starog svijeta. Pozdrav.

KRAJ SESIJE

Original sesije na engleskom možete naći ovdje.