FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Drvo Života 2. deo

P: (L) Fizičari pričaju o multi-dimenzionalnim univerzumima. Prema njihovoj postavci, naš 3-dimenzionalni prostor i 1-dimenzionalno vrijeme je samo jedna iluzija jednostavnih bića, dok pravi univerzum ima više dimenzija koje su okomite u odnosu na ove gornje. Fizičari ovdje imaju različite teorije: 5, 6, 7, 11, 256. Koliko dimenzija ima istinski univerzum?

O: Neispravan koncept. Trebalo bi: Koliko univerzuma ima “istinska” dimenzija?

P: (L) Dobro, onda. Mislim da ste nam u prošloj seansi rekli da se broj univerzuma ne može izračunati. Da li je to tačno?

O: Beskonačan, možda, ili još bolje: varijabilan i selektivan.

P: (L) Molim vas, objasnite ovo varijabilan i selektivan?

O: Za one koji znaju kako, univerzumi se mogu stvarati po volji da bi se transmodificiralo pripajanje realiteta.

P: (L) Šta je to pripajanje realnosti?

O: Na šta vam to liči?

P: (T) Pripajanje realiteta iz jednog univerzuma u drugi? Stvaranje jedne nove realnosti koja se onda pripaja staroj da bi se stvorio novi univerzum. (L) Možda to podrazumijeva pripajanje realnosti različitih ljudi kako bi se stvorila neka vrsta “zajedničkog univerzuma?” Kao ona teorija “vi stvarate vašu vlastitu realnost?”

O: Terry je bliži, Laura igra “lijevo krilo.”

P: (T) Radi se o jednoj strukturi univerzuma koja sve njegove nivoe drži na okupu… sve je povezano. Svijest 6-tog denziteta je perfektno spojena i uravnotežena sa 3-ćim denzitetom, i kvazi-fizičkim nivoom 4-tog denziteta, i kompletno fizičkim nivoima od 3-ćeg denziteta do 1-vog, i sa potpuno JEDNIM iz 7-og denziteta i sa, šta god da je, 5-ti denzitet. (L) Imamo četiri nivoa fizičkog izražavanja, da tako kažemo, idući od potpuno čvrstog, sa minimalnom sviješću, 1-og nivoa do….

O: Da, ali Zemaljski naučnici su programirani tako da vjeruju da ništa ne postoji što se ne može izmjeriti, izvagati, izračunati ili predstaviti na neki način na fizičkoj ravni. To nije ispravno!!!!!!! Na primjer: Mi NI NA KOJI NAČIN nismo fizičke prirode.

P: (L) Dobro, takođe bih željela znati zašto označavate onaj tehnički uređaj koji navodno prebacuje nekoga iz jednog denziteta u drugi, kao – ‘Trans Dimenzionalni Atomski Remolekularizator?’

O: Da bi se rekonstruisao 3-ći denzitet u 4-ti denzitet fizički, u tom procesu se moraju koristiti druge dimenzije. Zapamtite, mi ovdje pričamo o istinskim duplikatima koji se pripajaju.

P: (L) Ali, nedavno ste nam rekli da postoji samo jedna dimenzija i mnogo univerzuma, a sada pričate o korištenju drugih dimenzija, tako da ova terminologija počinje polako da nas zbunjuje… (T) To je kao program koji se lodira na kompjuter. Neki programi se lodiraju direktno unutra. Za druge treba prvo da se se napravi jedan prostor na hard-drajvu da bi se tu stavili fajlovi koji su potrebni za LODIRANJE tog programa, ali oni nisu DIO tog programa, a kad se lodiranje završi, oni onda brišu sva “uputstva za lodiranje”. Hard-drajv je još uvijek hard-drajv, ali je taj program neko vrijeme koristio jedno područje na tom hard-drajvu i tako stvorio jednu privremenu dimenziju, da tako kažemo. (L) Da li je to ono o čemu ovdje pričamo?

O: Blizu. I zapamtite, mi smo rekli “istinska” dimenzija!

P: (L) Tako, to je kao jedan hard-drajv, mnogo programa, uputstva za lodiranje novih programa koja se onda brišu itd. Ako postoji jedna “istinska dimenzija,” i bezbroj univerzuma u njoj, da li tu postoji jedan univerzum koji tu egzistira sam po sebi, u svakom momentu, sve dok se ne pripoji jednom novome, ili da li unutar te istinske dimenzije postoje mnogobrojni univerzumi isto tako realni kao i ovaj naš, u koje možemo da idemo, i koji se mogu nalaziti odmah pored ovog našeg, da tako kažem?

O: Da, za ovo poslednje.

P: (L) A da li jedan beskonačan broj “dimenzija” može da postoji unutar ovog našeg nivoa denziteta, pa makar i privremeno?

O: Da. Ukoliko želite da odete nazad i promijenite “istoriju,” bilo za pojedince ili za univerzalnu percepciju, prvo morate stvoriti jedan alternativni univerzum da bi ste to učinili. Vaši OPS “prijatelji” iz 4-tog denziteta često to rade.

P: (L) Ako, generalno rečeno, stvorimo jedan alternativni univerzum, da li onaj prošli još uvijek nastavlja da egzistira, ili se taj prošli spaja s novim?

O: Oboje.

P: (L) Ukoliko bivši univerzum nastavi da postoji, da li on onda i dalje evoluira sam po sebi, neovisno od onog drugog, odnosno te grane?

O: Pojasni.

P: (T) Živite u jednom univerzumu, onda kažete: “Ja hoću da stvorim jedan novi Univerzum.” Onda uradite to, pređete u njega i donesete sa sobom onaj svoj stari univerzum. To je pripajanje realiteta. Međutim, kad se prebacite u novi univerzum, vi niste više u onom bivšem, koji sada nastavlja dalje sam po sebi i bez vas. Onaj dio uzorka starog univerzuma kojeg ste unjeli sa sobom u ovaj novi, i kad ste postali dio novog univerzuma kojeg ste upravo stvorili, vi niste više dio onog starog univerzuma kojeg ste upravo napustili koji sada nastavlja dalje sa svim ostalima koji su tamo, ali bez vas. Da li je to moguće?

O: Na neki način… zapamtite, neko može stvoriti sve vrste tipova alternativnih mogućnosti.

P: (L) Znači, čovjek može stvoriti jedan novi univerzum čak i sa jednom novom “prošlosti”?

O: Da.

P: (L) Da li se na taj način oba stvarno pojavljuju i čovjek može promijeniti cijelu stvar?

O: Kad se stope, prošli nikada nije ni postojao.

P: (T) Ne za osobu koja je stvorila novi univerzum, ali će onaj prošli nastaviti sa svojom egzistencijom za sve ostale u njemu.

O: Blizu.

P: (L) Znači, za osobu koja je stvorila novi univerzum, prijašnji nikada nije ni postojao, ali druga bića koja su bila zadovoljna s onim starim univerzumom, i “idu” zajedno s njim, i dalje nastavljaju sa…

O: Ograničenost vašeg uma 3-ćeg denziteta sprječava vas da shvatite dešavanja na tom području.

P: (L) Ako je neko stvarno nesretan u univezumu u kom živi i trudi se ko lud da nauči kako da stvori jedan novi, i to mu pođe za rukom, da li on onda zaboravlja da je uradio tako nešto? I zašto je to uradio? On zaboravi taj bivši univerzum?

O: Ako hoće.

P: (L) Znači, može ili ne može… (T) U vezi ovoga što si rekla: “nesretan u univerzumu,” možda on percipira taj univerzum tako jer je to takva osoba i to je gdje ona treba da se nalazi kao takva, u smislu učenja, a stvarajući jedan novi univerzum čovjek bi htjeo da promijeni sve oko sebe, dok možda sam problem nije u univerzumu nego u čovjeku…

O: Van kolosjeka. [Toliko o onome “vi sami stvarate svoju realnost”!]

P: (L) Dobro, univerzum u kojem živiš je onakav kakav jeste, i čovjek tu nije nimalo slučajno… (T) Da, mi smo tu da naučimo određene lekcije… htjeti mijenjati univerzum samo zato što ne želiš da naučiš određene lekcije koje si izabrao… (L) Ili, ti si ih naučio, pa odatle MOŽEŠ da promijeniš univerzum… (T) Kad naučiš dovoljno, onda automatski ideš naprijed, ne moraš mijenjati univerzum. Univerzum će se promijeniti za tebe.

O: Deža vu vam dolazi zahvaljujući OPS entitetima iz 4D.

P: (L) Da li je deža vu rezultat nekog osjećaja da se univerzum promijenio?

O: Ili… nekog osjećaja da je došlo do premoštavanja realiteta.

P: (L) Šta je to premoštavanje realiteta?

O: Kako vam to zvuči?

P: (T) Most je nešto što povezuje dvije stvari…

O: Težite ka ograničavanju, sačekajte samo do 4-og denziteta, kada će vam ta riječ biti besmislena!

P: (L) To mi ipak ne pomaže da razumijem ‘déjà vu’ kao “osjećaj kod premoštavanja realiteta.” Da li deja vu nastaje zato što nešto dolazi u naš realitet iz nekog drugog?

O: Jedna mogućnost…

P: (T) Pa zar nismo već razgovarali o tome? To je kad nešto ‘procuri’ iz neke druge dimenzije…. da kad mislimo da smo negdje već prije bili, mi jesmo bili ali u nekoj drugoj dimenziji…

O: Da.

P: (L) Ukoliko se čovjek sada nalazi u jednom posebnom univerzumu koji je stvoren i uklopljen od strane OPS entiteta iz 4D, a onaj stari univerzum još uvijek postoji, čovjek može da osjeti jednu vezu ili premoštavanje, zato što u onom starom univerzumu još uvijek postoji neko njegovo ‘drugo Ja’, koje doživljava određene stvari…ili nešto slično?

O: Ne postoje granice tim mogućnostima.

P: (L) Znači, to može biti svaka od ovih stvari, i sve one skupa, i premoštavanje realnosti iz “prošlosti” i “budućnosti”, takođe. Da li je moguće promijeniti prošlost unutar nekog diskretnog univerzuma, ili svaka promjena podrazumijeva jedan novi ili izmijenjeni univerzum?

O: Diskretnog, ne razumijemo to.

P: (L) Pa dobro, u okviru jednog posebnog, odabranog univerzuma, možemo li otići unazad kroz vrijeme, unutar tog univerzuma, promijeniti prošlost i tako promijeniti sve što slijedi unaprijed odatle, sve u okviru tog odabranog univerzuma, kao neki domino efekat?

O: U takvom slučaju, da.

P: (L) Ali, rekli ste da ukoliko želimo promijeniti prošlost, prvo moramo stvoriti neki alternativni univerzum… (T) Ne, ti si pitala u vezi promjene prošlosti a oni su rekli da se u tom slučaju mora prvo stvoriti jedno privremeno mjesto odakle se to može raditi, neko mjesto odakle se ta realnost može manipulisati…

O: To je za specijaizovane aktivnosti. Ono što je bilo opisano nije isto što i jedan “alternativni univerzum.”

P: (L) To je jedan privremeni fajl koji će nestati kad čovjek završi sa lodiranjem tog programa. To ne podrazumijeva stvaranje nekog alternativnog univerzuma, nego radije jedne privremene dimenzije…

O: Blizu.

P: (L) Šta je primarni modus u ovom našem univerzumu? Da li se mi stalno pomijeramo i pripajamo iz jednog univerzuma u drugi ili se naša prošlost stalno mijenja i reaguje kao domino efekat… bar u poslednjih nekoliko godina… (T) Ali mi ne možemo znati ako je naša prošlost promijenjena zato što mi to ne bi mogli vidjeti…

O: Mjerila nisu adekvatna.

P: (L) Da li to znači da se sve ove mogućnosti događaju i događati će se?

O: To je već bliže.

P: (L) Da li su riječi “univerzum” i “dimenzija” sinonimi?

O: Da i ne. To je za vas “sivo” područje i bez obzira koliko da pokušavate, sve dok se vaša percepcija fundamentalno ne promijeni, vi to nećete shvatiti!

P: (L) Okay, postoje 4 fizička denziteta…

O: Ne, tri.

P: (L) Okay, postoje 3 fizička denziteta, a 4-ti je…

O: Jedan je varijabilan. Tri su eterična.

P: (L) Okay, tri koji su fizički, tri eterički, a onaj između njih je i jedno i drugo.

O: Blizu.

P: (L) Da li je svjesnost jedina stvar koja određuje to u kom denzitetu će neko da egzistira?

O: Ne. Svjesnost je veza koja sjedinjuje realitete.

P: (L) Rekli ste da je gravitacija veza koja spaja sve realitete.

O: Da.

P: A sada pričate o vezivanju percepcije.

O: Da. Sada, pokušajte da zamislite kako gravitacija spaja sve realitete!!!

P: (L) Ako je gravitacija ono što ih veže, da li je gravitacija svijest?

O: Nije baš tako. Da li ste znali da od 4-og pa do 7-og denziteta ne postoji ni “lijevo” ni “desno”? Ukoliko tako nešto možete tačno zamisliti, onda ćete možda razumjeti i odgovore na pitanja koja nam postavljate. Ukoliko ne, onda “odmorite malo s tim”. Jer, sve ovo će biti jedno produktivno učenje tek kada to “kasnije” pregledate i dobro razmislite o tome.

U vezi sa ona tri svijeta, “božanskim, ljudskim i elemetalnim” ili kako su Kasiopejci to predstavili: duša ima svoja tri tijela egzistencije, “misaoni centar, spiritualni centar i fizički centar,” i ako ponovo pogledamo ono drvo, primjetićemo da svaka od spoljašnjih osovina ima tri mjesta: 6. denzitet, 4. denzitet i 3. denzitet. Drugim riječima, naše fizicko tijelo 3-ćeg denziteta je direktno povezano s “duhovnim/spiritualnim centrom” sa 4-tog denziteta, koji proističe iz MISAONOG centra 6-tog denziteta, što je ujedno i nivo Imena Božjih.

Međutim, ukoliko nastavimo s ovim našim primjerom “odraza u ogledalu,” tu imamo dvije osovine predstavljene kao OPS i OPD. Na OPS osovini, bića koja tu “diplomiraju” postaju sve više inkapsulirana, sve do 5-og denziteta; oni potpuno egzistiraju u misli bez ikakve praktične aktivnosti. U jednom momentu, te kontraktilne energije “dobijaju dovoljnu težinu” za “diplomiranje” i prelazak na 6-ti denzitet, gdje u kontaktu sa Svim Znanjem oni percipiraju svoju istinsku funkciju što podrazumijeva “regeneraciju na nivou br. 1, u vidu primarnih atoma.” To se dešava u istom “momentu” kada OPD energije “dobiju dovoljnu težinu” na suprotnoj osovini, i tako dosegnu nivo Jedinstva s Jednim.

P: (T) Znači, jedna druga sila je u onome što nazivamo prošlošću pobijedila vas a onda koristila moć svjetlosti kako bi mijenjala nas na različite načine, da li je to tačno?

O: Da. Sada pokušajte da razumijete ovo: Sve je to dio jednog velikog prirodnog ciklusa.

P: (L) Kažete da je to prirodna stvar ili dio jednog prirodnog ciklusa. Da li taj veliki prirodni ciklus predstavlja samo dio interakcije između svjetlosti i tame, koja jednostavno mora da se odigrava?

O: Da. Mi smo na “prvoj liniji” prirodnog sistema ravnoteže ovog univerzuma. To je mjesto gdje neko može da se popne prije dosezanja potpunog “Jedinstva s Jednim”. 6-ti nivo.

P: (T) Dobro, sada ta bitka koju ste imali s drugom stranom…

O: Imamo je.

P: (T) Ta bitka se nastavlja… da li ste uspjeli vratiti nazad moć svjetlosti?

O: Mi je nikada nismo ni izgubili, vi ste.

P: (T) Okay, pretpostavljam da su Lizardi (gušterolika ili reptoidna stvorenja, prim.prev.) tu glavna sila, mada oni imaju i druge na svojoj strani….

O: Da.

P: (T) Oni su nama oduzeli svjetlost a ne vama?

O: Nisu protiv vas. Trenutno su u savezu s vama.

P: (T) Tako mi predstavljamo samo jednu bitku u ovom univerzumu u jednoj sveukupnoj opštoj borbi?

O: Da. Ravnoteža je prirodna. Zapamtite, to su samo lekcije u ovom velikom ciklusu.

P: (T) Kad mi izbacujemo našu energiju, kao pozitivnu ili negativnu energiju, postoje neka bića na drugoj strani koja se hrane tom energijom, da li je to tačno?

O: Da.

P: (T) Okay, rekli ste da se Lizardi hrane tom negativnom energijom?

O: Da.

P: (T) Ko se hrani pozitivnom energijom?

O: Vi.

P: (T) Kako se mi hranimo pozitivnom energijom?

O: Napredovanje prema jedinstvu s jednim, tj. 7-mom nivou.

P: (L) Drugim riječima, čovjek snabdjeva svoj vlastiti generator umjesto nečiji tuđi. (T) Vi ste na 6-tom nivou. Čime se vi hranite?

O: Imate pogrešnu koncepciju. Mi dajemo drugima i primamo od drugih koji su OPD. Mi hranimo jedan drugog.

P: (L) Tako, hraneći jedan drugog vi se razvijate i napredujete ali oni koji idu OPS putem ne hrane jedan drugog, nego se hrane jedni drugima. (T) Sada vi razgovarate s nama. Da li se to smatra kao OPD?

O: Da.

P: (T) Mi obezbjeđujemo energiju za ovaj kanal, da li to i vas snabdijeva energijom?

O: Ne.

P: (L) Šta vi želite od nas?

O: Mi ne želimo, kad smo čisti OPD. Mi smo došli zato što ste VI to željeli. Ali to je OPS, ukoliko ne podijelite to s drugima.

P: (S) Zasto ste izabrali Lauru i Franka za prenos ovih informacija?

O: Zato što su ispravna polja ravnoteže.

P: (B) Da li će ovaj nas čaneling prevazići ovaj primitivni metod jednog po jednog slova tj. da li to može preci u pisanje, tipkanje ili direktni čaneling, svjestan ili nesvjestan?

O: Može, ali je kod ove metode manja opasnost od ometanja sa strane.

P: (B) Kakva je svrha ovog kontakta?

O: Da bi vam se pomoglo kod učenja, tako da bi stekli znanje, tako da bi stekli zaštitu, tako da bi napredovali.

P: (B) Šta Kasiopejci dobijaju od ovog kontakta?

O: Pomažući vama, mi se krećemo naprijed prema ostvarenju našeg sudbinskog cilja sjedinjenja s vama i svim ostalim, kompletirajući tako Veliki ciklus.

P: (B) Da li je to jedina mogućnost koju imate ili najbolja mogućnost koja vam stoji na raspolaganju?

O: Oboje.

P: (B) Da li ste vi daleko od nas u svjetlosnim godinama?

O: Razdaljina je pojam 3-ćeg denziteta.

P: (B) Svjetlosne godine su 3-ći denzitet?

O: Da.

P: (B) Šta podrazumjevate pod putovanjem na talasu?

O: Putovanje na mislima.

P: (L) Čije su to misli?

O: Misli sjedinjavaju svu realnost koja postoji i one se sve dijele.

P: (S) Vi putujete na jednom energeteskom talasu koji je stvoren uz pomoć svih misaonih formi?

O: Misaone forme su sve što postoji!

P: (B) Da li su oni koji su OPS prirode shvatili to da će OPD pobijediti u ovoj trci ili sukobu?

O: Ne, apsolutno ne! U stvari, OPS ne mogu da zamisle “gubitak” ali mogu instiktivno da osjećaju pritisak koji se nagomilava oko njih, to je i razlog za predstojeći haos.

P: (B) Šta se događa s njima kad izgube, da li to znači da oni onda moraju da krenu ponovo ispočetka kroz cijeli evolutivni proces, preko drugog polariteta?

O: Da.

P: (B) Tako znači, neksus-na tačka dolazi?

O: Blizu. Kad kažemo “blizu” mislimo na koncept koji je “blizu” realnosti. Ne blizu u pojmovima vremena ili razdaljine.

P: (B) Da li oni tada osjete sav onaj bol kojeg su stvorili drugima?

O: Ne, to se događa samo na 5-tom nivou.

Kad govorimo o “misaonim centrima,” napomenućemo još jedan navod Kasiopejaca koji nam može pružiti neke dodatne elemente kod sklapanja slike:

Zapamtite, skoro sva moć koja je potrebna za promjenu realnosti i fizikalnosti sadržana je u okviru centra vjerovanja u vašem umu. To je nešto što ćete mnogo bolje razumjeti kad dosegnete realnost 4-tog denziteta gdje fizikalnost nije više zatvor, nego umjesto toga vaš dom, koji možete mijenjati kako vam se sviđa. U vašem sadašnjem stanju svijesti vi pogrešno tumačite stvari vjerujući da je realnost konačna i u tome leže sve poteškoće sa jednom konačnom egzistencijom. Iznenađuje nas da još uvijek niste u stanju da potpuno shvatite taj koncept. [Kasiopejci, 08-12-95]

To nam sugeriše da način na koji možemo “promijeniti našu realnost” podrazumijeva pristup nečemu što možemo nazvati “misaonim centrom” ili centrom “vjerovanja”. Jedini je problem u tome što smo se “usklađivanjem” sa OPS realitetom 4-tog denziteta takođe doveli pod dominaciju OPS “misaonog centra” ili “kontrolnog centra”. Sada ćemo pogledati neke informacije u vezi Misaonih Centara kako bi malo bolje razjasnili tu stvar:

P: (L) Ko je stvorio ‘Lizije’?

O: Ormethion.

P: (L) A ko je ta individua?

O: Misaoni centar.

P: (L) Gdje se on nalazi?

O: Svugdje.

P: (L) Možete li nam dati još koji podatak?

O: Jedan drugi sektor realnosti.

P: (L) Da li je to bice koje je stvorilo Lizije samo-svjesno?

O: Da i ne.

P: (L) A ko je stvorio taj Ormethion?

O: Nije biće; misaoni centar.

Jedna stvar koju smo primjetili je ta da “Misaoni Centri” nisu isto što i “Ujedinjene Misaone Forme” koje su takođe nazvane Tranzijentni Putnici. To nam pruža još jedan nagovještaj da je naše Drvo Života ispravno postavljeno, s obzirom da bi Ujedinjene misaone forme egzistirale na 6-tom nivou denziteta znanja, koji sadrži “misao” o OPS za svrhu ravnoteže ali ne i OPS ujedinjena misaona “bića”, da tako kažemo. ALI, ta oblast Misaonog Centra je nivo bivstvovanja 6-tog denziteta u relativnom smislu. Ta razlika se lako može utvrditi ukoliko pogledamo ono stablo. OPS Misaoni Centar 6-tog denziteta NE prolazi kroz sve denzitete i realnosti – on je ograničen na OPS oblast. Isto to vrijedi za nivo čistog OPD Misaonog Centra – on je ograničen na OPD oblast. Međutim, nivo Ujedinjene Svijesti 6-tog denziteta postavljen je na centralnoj, vertikalnoj osovini kao jedan Logo-ični “izdanak” iz 7-og denziteta.

P: (L) Odakle potiče gravitacija?

O: Misaoni centar.

P: (L) U nekoliko navrata pomenuli ste misaone centre. Da li postoji više od jednog?

O: Svi su jedno i sve.

P: (L) U kakvoj se vezi nalaze misaoni centri sa 7-im denzitetom, sa Jednim?

O: Izravnoj!

P: (L) Da li su misaoni centri 7-mi denzitet?

O: Sve je.

P: (L) Misaoni centri su sve?

O: Ne. Sve je 7-mi denzitet. Mi smo vam prije rekli da je gravitacija fundamentalna sila apsolutno svega i svačega!!! To znači na svim nivoima denziteta, svim dimenzijama… To je jedna “materija” cjelokupne egzistencije. Bez nje, ništa ne bio postojalo. Vaše misli su bazirane na gravitaciji, takođe!!

Jednom prilikom diskutovali smo fotografiju ploče, i pri tome su bili pomenuti Misaoni Centri na jedan način koji nam ukazuje na neke druge aspekte njihovog značaja:

P: (L) Šta predstavlja ta geometrijska figura?

O: To je bila vizuelna prezentacija provodnika, zaista!!! Razlog za tako jasnu luminiscenciju bio je taj što su misaoni centri u tebi bili čisti i otvoreni u momentu fotografisanja. Drugim riječima, došlo je do jedne neravnoteže u energiji koja je stizala sa transmisione tačke iz 6-og denziteta.

To sugeriše da sam bila u stanju jedne totalne “ne-anticipacije” u momentu fotografisanja što je dovelo do neke vrste aktivacije “energije nulte-tačke” na jedan ‘vidovnjački’ način. Međutim, ono što je tu još važnije, to nam sugeriše jednu mogućnost da smo mi povezani uz pomoć neke vrste “provodnika” sa onim arhetipskim Misaonim Centrima koji su predstavljeni na onoj slici – Drvo Života.

Još jedna primjedba u vezi misaonih centara koja nam naznačava da bi ovo naše stablo života moglo biti ispravno postavljeno:

Prvo, do zabune dolazi usljed pogrešne interpretacije posljednjih pojmova koje smo koristili. Dimenzije nisu denziteti!!!! Dimenzije su striktno rezlutat manifestacije univerzalne svijesti u imaginativnom sektoru misli. Denzitet podrazumijeva razvojni nivo u smislu blizine sjedinjenju s jednim…

Tako bi onda mogli zamisliti da one lateralne osovine prestavljaju dimenzije koje proističu iz raznih misaonih centara. I, naravno, mi ne možemo njih svoditi na samo dvije, s obzirom da njih može biti bezbroj, mada one potpadaju pod dvije generalne “kategorije”, OPS i OPD ili Zlokobna i Milosrdna Imena Božja.

U pokušaju da razumijemo našu poziciju na 3-em nivou denziteta prema vertikalnim lateralnim osovinama ili drugim denzitetitma s kojima smo direktno povezani, razmotrićemo i sljedeće informacije:

P: (A) Koji dio čovjeka se proteže u 4-ti denzitet?

O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.

P: (L) A koji je to?

O: Vidovnjacki.

P: (A) Da li postoje neke posebne sekvence DNK koje pospješuju prenos (transmisiju) između denziteta?

O: Dodatak lanaca.

P: (L) Kako dobijamo te dodatne lance?

O: Vi ih ne dobijate, vi ih primate.

P: (L) Odakle ih primamo?

O: Interakcijom sa dolazećim talasom, ukoliko su vibracije usklađene.

P: (L) Kako možemo znati da li se to događa?

O: Manifestuju se psiho-fiziološke promjene.

P: (A) Kad pominjete taj talas koji dolazi, od čega se on sastoji?

O: Zamislite to kao jedan talas reflekcije od početne pa do krajnje tačke.

P: (A) Ali šta vibrira? Energija? Aether?

O: Energija i aether su u direktnoj simbiozi. “Aether” je pokušaj zemaljske materijalne nauke da označi eter. Problem je u tome što jednostavno ne postoji način da se fizički izrazi jedna ravan postojanja koja se potpuno sastoji od svijesti. Unija ta dva “stanja” ili ravni, koja je u jednoj perfektnoj ravnoteži, čini temelj i suštinu cjelokupne kreacije/realnosti. Jedno ne može postojati bez drugog!

P: (L) Kad kažete dva stanja ili ravni, onda mislite na fizičko stanje i stanje svijesti…

O: Da.

P: (L) A ne možemo imati jedno bez drugog. A stanje svijesti i stanje materijalne egzistencije su tako potpuno povezani, da su oboje beskonačni? Jedno ne može da postoji bez drugog…

O: Povezani, isprepleteni, spojeni… Stopljeni.

P: (A) Kad taj aether-energija-materija vibriraju, u kojoj se dimenziji to odigrava?

O: Denziteti 3 i 4, na prelaznoj tački.

P: (A) Ako to nije u linearnom vremenu, u čemu je onda?

O: Ciklično “vrijeme.”

P: (A) Čime se mjeri razdaljina između jednog i drugog vrha tog talasa?

O: Kraj/početak ciklusa.

P: (A) Da li se DNK ponaša kao provodnik?

O: Da!!! Ali varijabilno.

P: (A) Pokušavam da razumjem ovaj univerzum u smislu trijade: materija – geometrija – informacija. Da li je to dobra ideja?

O: Ukoliko neko razmišlja o materiji kao o nečemu “živom” a ne “mrtvom”. A sada, kad spojite denzitete ili kad prelazite denzitete, ono što se tu zbiva to je stapanje/spajanje fizičke realnosti i eteričke realnosti, što podrazumijeva – misaona forma nasuprot fizikalnosti. Kad mognete to dvoje perfektno spojiti, onda ćete razumjeti razlog za to, zašto nema početka ni kraja, tj. da je to jednostavno zato što neće biti potrebe za vas da kontemplirate početak ili kraj nakon što potpuno ostvarite svoj razvoj. Kad se nađete sjedinjeni s Jednim u Sedmom denzitetu, tj. kada to ostvarite onda više neće biti bilo kakve potrebe za razlikovanjem između fizičkih i eteričkih oblika.

To nas vodi nazad na jedan zanimljiv način do proučavanja Prirode kao načina za usklađivanje sa centralnom, vertikalnom osovinom. U prošlom paragrafu bila je pomenuta veza sa hipofizom, a sada ona postaje jos značajnija:

Kasiopejci: Kamenje je nekada bilo korišteno za svrhu obezbjeđenja svih potreba, jer su se energije koje je ono prenosilo vezale direktno za hipofizu i tako spajale spiritualne realitete sa materijalnim oblastima 3-eg i 4-og denziteta. Tako, sada vidite, na “kamen” se stvarno gledalo kao na nešto Matrijarhalno!

P: (L) Da li su bića koja su bila uključena u tu vrstu aktivnosti bila 3-eg denziteta ili 4-tog?

O: Originalno 4-tog kada im je dom bio na drugim lokacijama.

P: (L) Da li se može reći da je hipofiza neka vrsta “majčinskog kamena” čovjekovog tijela?

O: Ako je to vaš izbor.

P: (J) Kakva je tačno funkcija hipofize kada ste pominjali Stonehenge?

O: Ta žlijezda je vaša ‘gornja veza’.

P: (L) Da li je moguće da se hipofiza stimuliše uz pomoć vanjskih sredstava kao što su radio talasi, talasi sa supernova ili nekim drugim frekvencijama iz naše okoline?

O: Da, i takvi eksperimenti se odvijaju.

P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentišemo s tim stvarima?

O: Nije mudro. Možete spaliti sami sebe pokušavajući da to ostvarite.

U vezi striktno fizičkih aspekata našeg bića, kad pogledamo Drvo Života tu možemo primjetiti odnos između 3-eg, 4-tog i 6-og denziteta na lateralnim osovinama. Pozicija 3-eg denziteta direktno je povezana sa 5-tim denzitetom, ili zonom kontemplacije, kao što su i svi drugi denziteti. Kasiopejci su jednom napomenuli u vezi čakri sljedeće:

O: Prije svega, “čakre” su jedan veoma slabo shvaćen i nedokazan fenomen. Sada, nekim slučajem one stvarno postoje ali na jedan drugačiji način nego što je onaj koji se promoviše od strane nekih tzv. “vidovnjačkih” zajednica.

P: (L) Šta je to stvarno čakra?

O: Jedno energetsko polje koje spaja prvi, drugi, treći i četvrti denzitet sa petim. Vi svi ste povezani sa petim nivoom kada ste u ciklusu kratkih talasa. (U smislu, za vrijeme života u tijelu, prim. prev.) Čakre su veza sa fizičkim imprint-lokatorom.

Vratimo se nazad na našu hipotezu o Arhetipima, Neterima ili Imenima Božjim. Dopustite mi da predložim jedan koncept 4-tog denziteta u smislu jedne oblasti postojanja u kojoj su Arhetipi “utjelovljeni” u Grupne duše. Nadalje, te grupne duše imaju “produžetke” samih sebe u realnosti trećeg denziteta na isti način kao što i jedna ruka ima pet prstiju. S tim što u tim “projekcijama” svaki prst predstavlja životni vijek jedne individualne duše čiji životi NISU ograničeni na naizmjenična inkarnativna iskustva; a tu takođe ne možemo ograničavati broj ruku ili prstiju! U tom smislu, moglo bi se reći da je 3-ći denzitet “projekcija” 6-tog denziteta kroz jednu “leću” 4-tog denziteta.

P: (D) Kad bića 4-tog denziteta komuniciraju, onda je to na telepatski način, da li je to tačno?

O: Da.

P: (D) Okay, s obzirom da vrijeme ne postoji kako vi onda komunicirate u vezi događaja? Ako neko komunicira telepatski na 4-tom denzitetu, a vrijeme ne postoji, kako on onda može govori o događajima koji se dešavaju sada, za razliku od onih koji se događaju kasnije, pa onda onih stvari koje se nakon toga dese, pa onda onih koje se dese nakon njih… (J) O kakvim se sekvencama tu radi?

O: Prevodimo.

P: (D) Okej, dozvolite da objasnim šta sam htjela da kažem. Mislim, ukoliko pričamo o nečemu što se desilo u 1907. godini…

O: To je kako se to radi.

P: (T) Vi prevodite događaj?

O: Iz 4-og denziteta u 3-ći denzitet. I obrnuto.

P: (L) Tako, drugim riječima, to je nešto slično snimanju filmova. Znači, ako je neko biće 4-tog denziteta, onda se sve manje više događa simultano, a ako hoćete da diskutujete ili komunicirate ili malo dublje sagledate neke posebne aspekte te ujedinjene dimenzije, onda ono što morate uraditi to je da na neki način izvučete to napolje, pa onda projicirate u 3-ći denzitet kao neku vrstu filma…

O: Blizu. Ali nećete moći to potpuno razumjeti sve dok ne dođete tamo.

Nastavak…

Posted in Ezoterija