FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Organski Portali – 5. deo


Rezime

Sada ćemo pokušati da povežemo sve konce i da satkamo jednu tapiseriju koja će nam ilustrirati našu trenutnu situaciju.

Kad smo “posegnuli rukom za zlatom,” tj. kad smo se odlučili da esperimentišemo sa materijalnim oblikom kreacije, naša ‘jedinka svijesti’ se odvojila od svog ‘božanskog stanja’ tj. jednog oblika 3D OPD egzistencije u jednoj vrsti “polu” 4D ravni postojanja, koja je bila u harmoniji sa 4D OPD, i tako se obreli u OPS svijetu 3-ćeg denziteta, koji je već bio nastanjen jednom antropoidnom rasom koja je služila kao organski portal, odnosno, most koji povezuje 2-gi Denzitet sa 3-ćim Denzitetom. Nakon tog “pada” i gubitka svjesnosti svoje veze sa višim centrima, rasa ljudi sa individualnom dušom nije se više ni po čemu, spolja gledajući, mogla razlikovati od antropoidne rase. Oni su se razlikovali samo u posjedovanju jednog potencijala za svoje ponovno vezivanje sa višim centrima uz pomoć razvitka tzv. magnetnog centra. DNK koja je nekada bila u stanju da “ugnjezdi” te više centre, u međuvremenu je “spaljena” – iskopčana i raspršena po ćelijskoj unutrašnjosti. Međutim, mogućnost da se ona ponovo povrati nazad, još uvijek je ostala.

Ovaj OPS svijet 3-ćeg denziteta u kome se adamični čovjek “probudio” nije bio njegova prirodna životna okolina. Ovo je jedan svijet koji pripada antropoidima, ljudskim lutkama, mrtvima koji misle da su živi, svijet organskih portala, svijet materije i materijalističkih objašnjenja egzistencije. Ovo je farma kontrolisana od strane OPS entiteta iz 4D, sa koje oni sebi obezbjeđuju hranu. Ovo je svijet tri niža centra i seksualnog centra koji je ograničen na samo jednu ulogu prokreacije kroz tjelesnu ljubav. Ovo je svijet organizovan na bazi gladi, seksa i straha.

Jedna rasa ljudi sa individualnom dušom, obrela se u ovom svijetu i postala dio njega seksualno/genetski se ukrštajući sa nativnom rasom sve dok se genetski fond nije potpuno izmješao. Sada su ove dvije rase toliko izmješane da se pripadnici obe rase mogu naći i u sklopu jedne te iste porodice.

I uz sve to, ti modeli koje su nas učili i natjerali da ih prihvatimo kao svoje, bazirani su na svojstvima organskih portala, “prirodnih” stanovnika ove oblasti postojanja. Tako su i ta materijalistička objašnjenja jedna ‘norma’. Unutrašnji život organskog portala, odsječen od viših centara, je jedna ‘norma’. Zar nas onda treba čuditi to što živimo u jednom svijetu koji je sve više i više “mehaničke” prirode, koji se odnosi prema ljudima kao prema ‘jedinkama’, gdje je “kreativnost” samo jedna replikacija postojećih ideja na produkcionoj traci, gdje su “franšize” i patentiranja veoma bitna stvar u ekonomskom svijetu, gdje je demokratija povremeno ispunjavanje upitnika sa dvije ili više mogućnosti između kojih čovjek može da bira a ne neko kreativno učešće individua u organizaciji njihovog života, gdje se ljudi koji “vide” druga bića i svjetove proglašavaju mentalnim bolesnicima i zatvaraju u psihijatrijske ustanove, gdje se kultura sastoji od bezbrojnih kopija jednog te istog proizvoda sa sitnim izmjenama kako bi se prevarilo potrošača u smislu da se tu radi o nečemu “novom” i “revolucionarnom”. I tako dalje, i tako dalje…

I sve je tako organizovano kako bi VAS spriječilo u tome da napredujete, da bi VAS zbunilo, da bi se VI brinuli za vašeg muža, ženu, djecu ili prijatelje koji su izvan vaših mogućnosti za “spašavanje” zato što se njih ne može “spasiti” – oni su u svojoj osnovi drugačiji od vas, oni ne posjeduju DNK koja im može omogućiti da “ugnjezde” dušu i tako budu u stanju da razumiju mogućnost postojanja jednog višeg oblika života. Što je još gore, oni vam crpe vašu vitalnu energiju i tako vam ne dozvoljavaju da dođete u priliku da razvijete vaš magnetni centar, dok ta energija koju vam oni crpe na kraju završava u OPS realitetu 4-tog denziteta. To hrani i održava ovaj Matriks. U ovim interakcijama vi niste ništa drugo do jedna baterija, dok organski portali služe kao “kablovi” koji izvlače energiju iz vas i sprovode je u 4D.

Vama je ta energija potrebna za vaš napredak. Ona je vaša i vaše je pravo da je zadržite za sebe. Međutim, da bi to ostvarili, vi morate prestati sa svojim “plesom smrti” sa Organskim Portalima u svom životu.

Laura je naglasila važnost svega ovoga u jednoj svojoj poruci članovima naše grupe:

P: Na osnovu ovoga što je rečeno, čini mi se da je mnogo lakše naučiti prepoznati “ljude sa dušom” nego pokušavati sa otkrivanjem organskih portala. Naravno, sve to nadalje komplikuje i činjenica da takođe postoje i ljudi koji imaju OPS naboj duše i koji su takođe kandidati da kao takvi pređu u 4D, isto tako i da kandidati za 4D OPD opciju često mogu da urade nešto što bi se moglo protumačiti kao OPS.

L: Da. Mi možemo pretpostaviti da su ljudi sa dušom ti koji na neki način “pate”. Neki od njih, koji najviše pate, mogu u jednom momentu jednostavno da izgledaju kao da su ‘poludili’, a sve samo zbog toga što ne mogu da se prilagode svoj toj praznini 3D OPS života.

Međutim, naravno, mnogi od njih imaju dosta jak nagon za opstanak, stvaranje i razvoj, tako da nauče kako da “igraju igru” i “čine prave stvari”. U takvim slučajevima oni žive svoj život u jednom tihom očajanju.

A mogu biti i programirani u svemu tome od malih nogu, tako da se snaga njihove duše kanalizira u njihov “sistem vjerovanja”, pa je tako onda energija njihove duše ono što hrani i održava Matriks. U svari, ja mislim da je to ono što se normalno i dešava, čak i svrha cijele te stvari.

P: Hmmm… zašto mi uopšte treba da identifikujemo organske portale?

L: Upravo zato što kad “igramo u istom kolu” s njima, ili na neki drugi način ulazimo u neku interakciju s njima, oni crpe energiju iz nas i tako nam ne dozvoljavaju da ostvarimo potrebnu frekvenciju za izlaz iz matriksa. AKO – a to je jedno veliko AKO – bi mi mogli da ulazimo u interakciju a da oni pri tome ne crpe našu energiju – onda je to sasvim u redu.

Međutim, mi se ne možemo tako ponašati sve dok nismo u stanju stvarno da VIDIMO – a mi nećemo biti u stanju stvarno da VIDIMO, sve dok ne ostvarimo potrebnu energiju za tako nešto… a mi ne možemo da ostvarimo tu potrebnu energiju sve dok istovremeno igramo u istom kolu sa organskim portalima, tako da je to jedno “vrzino kolo”, nešto kao jedan ‘začarani krug’ iz kojeg se teško izlazi.

Čovjek ih ne može vidjeti sve dok se ne prestane družiti s njima. A ne može se prestati družiti s njima ukoliko ih ne vidi.

Tako, čovjek treba sam da otkrije određene elemente tog programa – pa onda malo da “eksperimentiše” sa tim i gleda kakve će biti “reakcije” u Matriksu – a onda on mora bazirati svoj izbor na nedvosmislenim nalazima.

Kad čovjek donese ispravnu odluku, to će mu uštedjeti dovoljno energije da bude u stanju da vidi da je njegova odluka bila ispravna!

P: Možda je u svemu ovome za nas trenutno bolje da usredsredimo našu pažnju na razlikovanje “A” i “B” uticaja.

L: U jednom istinskom i veoma važnom smislu, određivanje istinske prirode naših veza sa drugima ujedno i JESTE taj proces razlikovanja “A” uticaja od “B” uticaja. To je i najvažniji posao kojeg treba da uradimo. Mi ne možemo postići NIŠTA drugo, prije nego što to učinimo. Čovjek ne može “služiti dva gospodara”.

P: Umjesto da pokušavamo da etiketiramo ljude u smislu organskih portala, možda je bolje da obratimo pažnju na sebe same i sagledamo koliko energije gubimo u bilo kojoj našoj interakciji s drugima. Mislim da je to ono što se može učiniti. I to je jedno krunsko razlučivanje koje može da se ostvari.

L: Zaista jeste. I kada spoznamo da gubimo energiju u interakciji s nekom određenom osobom… onda ćemo se naći u jednoj veoma teškoj situaciji, pogotovo ako ta osoba nije prekomjerno “defektna” da tako kažemo. To može da bude i neka osoba tipa jednog “vjernog pseta” kojeg je često lijepo imati u svojoj blizini, međutim, uz sve to i zahtjevna i zamorna.

Na primjer: ako se nalazimo u nekoj vezi u kojoj ponekad osjećamo potrebu da “malo pobjegnemo kako bi došli sebi” ili tako nešto, dok u svakom drugom aspektu sve manje više normalno funkcioniše, onda smo možda na neki način u vezi sa jednim organskim portalom koji nam na jedan veoma suptilan način crpi energiju.

Tako to može potrajati i par godina sve dok ne primjetimo da nismo napravili nikakav pomak prema naprijed u duhovnom smislu, mada smo uspjeli razviti određeni mehanizam povremenih “bijegova” i drugih stvari koje potpomažu održavanje te naše veze.

Da rezimiramo, poznavanje koncepta organskog portala je od suštinskog značaja za napredak duše, ali stavljanje tog znanja u akciju može biti problematično. Potrebno je da Tragalac analizira svoje odnose u dubini, da vidi koji ga iscrpljuju, i da preduzme mere da ispita gore navedene ideje kako bi oslobodio energiju neophodnu za duhovni razvoj. Međutim, još je važnije analizirati sopstveno sopstvo i odgovornost (ili nedostatak istog) u odnosima koji su u pitanju. Lako je biti uhvaćen u ideji da je neko “poseban” i superiorniji od drugih, da pretpostavi da ima dušu, i da projicira svoje nedostatke na druge. Ovaj tip samo-važnosti je kamen spoticanja na Putu ka razvoju duše, i kada se kombinuje sa željom da se “identifikuju organski portali” u svome životu, je recept za katastrofu. U stvari, Moravjev jasno kaže da, u jednom smislu, potencijalno duševno biće je u sličnom stanju kao i organski portal: njegovi ili njeni centri nisu pravilno razvijeni. U drugom smislu, oni su u još gorem stanju: dok njihovi viši centri funkcionišu, veza sa njima je prekinuta, a njihovi životi su borba – sa životom i sa samim sobom. Sve dok se ne postigne određeni nivo razvoja, postoji mala razlika između bića koja jesu i bića koja nisu organski portali, osim POTENCIJALA za dušu. To je i dalje težak posao.

Nove informacije

U godinama nakon što smo prvi put otkrili Moravjevov i Cleckley-ev rad, došli smo do još jednog izvora koji potvrđuje mnogo informacija prikazanih u analizi ovog članka. Teorija pozitivne dezintegracije psihologa Kazimierz Dabrowskog predstavlja sistem od pet nivoa razvoja ličnosti, obeležja svakog nivoa, bitne razlike između “tipova” ljudi (uključujući psihopate) i kliničkih posmatranja pojedinaca na svakom nivou. Prema Dabrowskom, oko 60% populacije je kategorizovano kao Prvi nivo – primarna integracija, čiju malu podgrupu čine psihopate. Ove individue dele obeležja pripisana organskim portalima u gornjoj analizi, uključujući i nedostatak unutrašnjeg konflikta (osim sukoba između instikata niskog nivoa poput seksualnog nagona, agresije, socijalizacije – ne postoji egzistencijalni konflikt ili borba između višeg i nižeg u sebi) i nemogućnost promene. Njima nedostaje genetski potencijal da se razviju i imaju tendenciju da se “uklapaju” u postojeće društvene strukture i norme. U stvari, norme društva su stvorene i oblikovane od strane Prvog nivoa, obezbeđujući izvor borbe za one na višim nivoima.

Samo na Trećem nivou (višestepena dezintegracija) i višim, se pokazuje potencijal za razvoj, pa čak i tada samo kao potencijal, postignut malim brojem pojedinaca na Petom nivou – sekundarna integracija. Unutrašnja dezintegracija koju doživljavaju pojedinci na Trećem nivou može biti oslabljujuća i uzrokovati osećaj otuđenja u svetu kojeg kontrolišu oni na Prvom nivou, i koji odbacuju mnoga takva iskustva kao “mentalnu bolest”. Rad Dabrowskog pruža detaljan psihološki okvir u kojem se mogu porediti više ezoterični pogledi Moravjeva i Kasiopejaca i verovatno je jedina moderna psihološka teorija koja takve ideje uzima za ozbiljno.

Tags:
Posted in Ezoterija