FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Tranzijentni Putnici

Proteklih tjedana opetovano se pojavljuju povezanosti bića viših denziteta „jednih s drugima“ (ako uopće postoji takav termin u odnosu na 6. denzitet). Moram priznati da na neki način nisam vidjela problem u ovome zbog komunikacije s Kasiopejcima koja me naučila da ne razmišljam linearno. Također sam navikla razmjenjivati mišljenja s drugima koji slično razmišljaju.

To je moj propust.

U zadnjem nastavku Val serije objavljeni su komentari čitatelja zajedno s mojom primjedbom koja je izrazila čuđenje da su napravljene takve primjedbe. Očigledno, bila sam u zabludi jer, kako se čini, drugi imaju istu percepciju.

Dobila sam ljubazno pismo čitatelja koji je vrlo pažljivo istaknuo da sam „malo izvan kontakta sa zbivanjima“, i ja sam naterana da zastanem i razmislim o svojim pretpostavkama. Odmah sam shvatila da sam čak i ja imala slične „linearne“ percepcije na početku kasiopejske komunikacije, i napravila sam lošu uslugu čitateljima smatrajući da oni mogu ili da će slijediti moj pravac razmišljanja u takvim stvarima bez nekih od osnova za razumijevanje.

Obzirom da jako dobro ističe ovaj problem, reproducirati ću to pismo ovdje:

Pozdrav Laura,

Izvadak iz Vala 13 E:

Najviše me pogađa njihova direktna tvrdnja da su oni također diktirali B. Marciniak
informacije kao Pledijci – a postoje divovske nepodudarnosti, kontradikcije i potpuno
drugačije gledište između dva seta informacija.

Tražila si ovo: „Pitati ću čitatelje koji žele naći ono što su Kasiopejci rekli o ovome, da koriste tražilicu na stranici, i da RAZMIŠLJAJU o specifičnim pitanjima i odgovorima kako bi uvidjeli da je ovo iznad jasan primjer „izvrtanja“ teksta i zaključivanja onoga što nikada nije bilo implicirano.

Seti se da si tražila:

On/Ona je tu informaciju pokupila iz 4. dijela Vala, a interesantno je da je ona potekla od Terrya, koji je rekao na MUFON okupljanju u Clearwateru:

„…postoji nešto tamo vani što se zove Granica Realiteta, koja je val, zid, frekvencija neke vrste, kao hodnik između različitih denziteta; i Kasiopejci, Pledijci, tkogod prenosi kroz to – to proširuje njihove mogućnosti transmisije iz 6. denziteta prema 3. U vrijeme kad je Barbara kanalizirala svoje informacije, taj je val bio lociran u dijelu svemira koji zovemo Plejade, pa su sebe nazivali Pledijcima da bi dali referentnu točku. Kako ga mi percipiramo, taj prozor sada prolazi kroz ono što nazivamo Kasiopeja. Kada je to bilo u regiji Arkturusa, nazivali su se Arkturijancima.”

Što su rekli Kasiopejci?

P: (L) Tko su bili originalni bogovi stvoritelji?

O: Mi. Šesti denzitet.

P: (L) Kasiopejci? Jesu li Pledijci također originalni bogovi stvoritelji?

O: Isti. Šesti denzitet.

Iz Vala, dio drugi:

P: (L) Znači, ako pronađemo generalne udaljenosti… i da li svako od ovih sazviježđa predstavlja općenito područje Vala?

O: Svako predstavlja lokaciju u prostoru/vremenu. Možeš odrediti brzinu i vrijeme dolaska ako uporediš udaljenosti s datumima objavljivanja poruka od nas.

P: (L) Skužila sam! Želite reći da ste VI Arkturijanci, Pledijci i sad ste „Kasiopejci“ jer „ste tamo gdje jeste“. I vi dolazite na valu. Je li val ravna linija koja povezuje sva ova sazviježđa?

O: Kružna ili ciklična ruta.

P: (L) Znači poput spirale?

O: Da.

Sada, ako je 6.denzitet ono što su oni rekli… naime, mnoge duše u grupnoj svijesti, oni (jesu/bili su/bit će ponovo) Pledijci. Moram priznati da sam i ja bio dobio sličnu ideju.

Pa, ponovo vidimo da je problem neodvojiv od objavljivanja materijala ovakve prirode, bez konteksta i bez osnovnih principa postavljenih na svoje mjesto. A naravno, tu je i dodatni problem „prijevoda“ od jedne osobe drugoj. Vrlo je mali broj ljudi precizan u svojoj upotrebi riječi, u ovisnosti o mnogim drugim faktorima komunikacije uključujući „osjećaje“ i vizualne gesture u konverzaciji.

Ono što je sadržavala izvorna izjava a što je bilo potpuno neprecizno, bilo je:

„… njihova direktna tvrdnja da su oni također diktirali informacije Marciniakovoj kao Pledijci.“

Sada, umjesto da ovo analiziramo do smrti, idemo pogledati sve napomene glede ovoga sadržane u tijelu teksta kojeg imamo:

P: (L) Koliko je članova u toj Orion/Lizard grupi?

O: 16.

P: (L) Tko su dobri momci? Vi kažete da su Kasiopejci dobri momci. Tko još?

O: Pledijci i mnogi drugi.

P: (L) Koliko?

O: 16.

P: (L) Da li su strane jednako balansirane?

O: Da.

Ovdje imamo ideju da postoji razlika između Kasiopeaca i Pledijaca. Zapravo, više manje imamo „sortiranje“ i nabrajanje grupa.

P: (L) Tko su bili originalni bogovi stvoritelji?

O: Mi. Šesti denzitet.

P: (L) Kasiopejci? Je su li Pledijci također originalni bogovi stvoritelji?

O: Isti. Šesti denzitet.

Ovdje imamo jednu ideju da su svi „bogovi stvoritelji“ (kao različiti od Primarnog Kreatora, koji će uslijediti za minut) sa šestog denziteta. Ovo nije isto kao da se kaže da je svaka „grupa“ upravo isto. To mi je usporedivo kako kada bih Marsovcu rekla da sam ja „isto“ što i Marciniakova jer smo obje sa Zemlje.

P: (T) Jeste li vi također i Pledijci?

O: Ne.

P: (T) Jeste li povezani s Pledijcima?

O: Da, kao i ostali.

P: (T) Vi ste svi od porodice svjetlosti?

O: Da. Upravo tako. Napravila si „domaću zadaću“.

Ovdje imamo daljnju razliku. Kasiopejci su rekli da oni NISU Pledijci u smislu na koji je ispitivač pitao; a to je bilo da se striktno odredi i ocrta „pozicija“.

P: (L) Ok, tko je rekao E.P. da su oni Pledijci?

O: OPS Orion.

P: (L) Pa, da ste bili OPS Orionci i da smo pitali tko ste, zar ne bi rekli da ste Kasiopejci?

O: Ne. Pledijci. To je “u modi”, zato je i varljivo.

U ovome iznad bila je proučavana specifična situacija gdje je u pitanju bio momak za kojeg se kasnije ispostavilo da je „umjetnik dezinformacije“, (duga priča). I tu se pojavila ideja da bi tvrdnja da je izvor s Plejada, mogla biti korištena u svrhe obmanjivanja, jer je to postalo popularno.

P: (L) S koje su razine Pledijci koje je kanalizirala Barbara Marciniak?

O: 6. denzitet.

Ovo je jednostavno pitanje s jednostavnim odgovorom. No, u zavisnosti kako osobe postavljaju svoja pitanja, i kako ih slijede, mogu postati vrlo zavedene na krivi put od strane svojih vlastitih pretpostavki, koje za sebe ubacuju u prostor između točke „A“ i točke „B“.

Sada, lako je uvidjeti kako se nešto može pogrešno protumačiti bez da se ima uvid u cijelu perspektivu. A Kasiopejci su napomenuli ovo:

P: (L) Njena druga izjava jest: “Kasiopejci su istaknuli da su oni nastavak Pledijaca. Pledijski pogled na seks, da se slobodno izrazim, izgleda potpuno suprotno od ovoga”.

O: Pa, to je miješanje koncepata. Ali samo da prionemo jednom od ovoga, tko kaže da je predstavljanje pledijskih koncepata zaista njihovo?

A evo i još jednog vida te perspektive:

P: (L) U kakvom ste srodstvu s Pledijcima?

O: Pledijci komuniciraju s mnogim drugima; mi smo na “sceni” s vama, ali mi smo u biti isti, samo imamo malo drugačiju točku fokusiranja na granici realiteta.

P: (L) Pa, zašto se sve te aktivnosti sada događaju?

O: Veliki ciklus se zatvara i predstavlja unikatnu mogućnost.

P: (L) Da li to znači da je to jedinstvena mogućnost da se promijeni budućnost?

O: Budućnost, prošlost i sadašnjost.

U ovome iznad, počinjemo razumijevati da tamo postoji jedna esencijalna „jednakost“ mnogih izvora s viših razina koji komuniciraju s ostalima na Zemlji. Ali, ne samo da se oni nalaze pri „neznatno drukčijim fokalnim točkama“ granice oblasti realiteta, nego se i pojedinci s kojima oni komuniciraju također razlikuju u smislu njihove sposobnosti da prime ili „transduciraju“ ono što primaju.

Sada, u izvatcima koji slijede, čak iako još uvijek pokušavam shvatiti stvari i postavljati pitanja na linearan način, počinjemo se kretati u novu konceptualnu oblast; počinjemo doživljavati višu razinu apstrakcije:

P: (L) Dobro, tko je kreirao Kasiopejce?

O: Vaši super-drevni spiritualni preci.

P: (L) Da li ta bića imaju ime? [poput neke definirane „grupe“]

O: Ne.

P: (L) Kako se nazivaju?

O: Tranzijentni Putnici.

P: (L) Kad ste spomenuli kreatore vaše grupe kao super-drevni starosjedioci zvani Tranzijentni Putnici, što je značenje tog termina i tko su ta bića?

O: Tranzijentni Putnici nisu bića. Tranzijentni Putnici su ujedinjene misaone forme.

P: (L) Zašto se nazivaju Tranzijentnim Putnicima?

O: Jer prolaze kroz sve forme realiteta. I oni izviru iz Ujedinjene forme egzistencije.

Ovdje moramo uletjeti s „viteškim potezom“ kako bi iznijeli još jedan koncept. Ono što zna samo nekoliko ljudi, jest da svaki puta kada komuniciramo s Kasiopejcima, mi naslovljujemo drukčiji „vid“ te realnosti. Ne postoji jedan pojedinačni komunikant. Na početku smo pitali o tome:

P: (L) Zašto svaki put kad komuniciramo s vama mi dobijemo drugu osobu?

O: Raspodjela energije.

P: (L) Kome se raspodjeljuje energija?

O: Idućem u nizu. Mi se raspodjeljujemo. Naše raspodjeljivanje je nalik „smjenjivanju“.

P: (L) Postoji li neka prednost u tom smjenjivanju u odnosu na to da se ima samo jednog komunikanta?

O: Da.

P: (L) Kakva je prednost?

O: Ujednačenost energije.

P: (L) U jednoj drugoj transmisiji bilo nam je rečeno da ćemo primiti informaciju od drugog bića pri svakom kontaktu, kako bismo dobili dobre informacije. Zašto je to tako?

O: To je kako bi se osiguralo da se održava balans, ravnoteža, a također su i informacijski izvori svježiji u interakciji između davatelja i primatelja.

I, čak jednom kasnije, iznašli smo da su naši upiti za ime konceptualno ograničeni:

P: (L) Kako ti je ime?

O: Vi još uvijek želite ime. Reći ćemo: Toren.

P: (J) Ako to nije važno, nema veze.

O: Ono što ima veze je ono što je važno vama i naša želja da udovoljimo.

Sada, da se vratimo na stvar „raspodjele“ i Tranzijentnih Putnika:

P: (L) Postoji li samo jedan ultimativni kreator univerzuma?

O: Sve je jedno. I jedno je sve.

P: (L) Isprva, što je bila prva razdioba?

O: Podjela mase i raspodjela.

P: (L) To je bilo istovremeno?

O: Da.

P: (L) Da li je to ono što mi zovemo “Veliki Prasak”?

O: Da.

P: (L) Ima li taj događaj neki odnos s vremenom?

O: Uvijek.

P: (L) Možemo li mi reći da sve što postoji u materijalnom univerzumu, da je recimo “x” godina staro?

O: Ne. Sada je vječno. Ne samo da se dogodilo, to se događa i događat će se. Proširena prisutnost.

Molim vas da obratite pozornost na činjenicu da Kasiopejci NISU potvrdili ideju o „Velikom prasku“ na način kako je ona predstavljena od strane znanosti. Oni su se složili da je ta „raspodjela mase“ ono na što se mi pozivamo u tim terminima, ali da se tu radi o konstantnom kruženju, vječnom SADA. Ta konstantno kružeća kreativnost sada nam daje neku ideju o tome kako se nositi s konceptima „fokusnih točaka“ na granici realiteta. I ovdje imamo novu ideju, pomičući se čak i u veću apstrakciju, u to da je svako individualno biće “realitet”.

P: (L) Sad, vratimo se na taj planet, ako u nekoj točki unutar ciklusa, tijela budu generirana na tom planetu i donesena na Zemlju, tko će ih donijeti?

O: Križanje realiteta.

P: (L) To nije tko, već što, točno?

O: Sve je tko i što.

P: (L) Pa, neku noć ste spomenuli nešto o Tranzijentnim Putnicima koji prenose ta tijela s tog planeta i donose ih na Zemlju, točno?

O: Da.

P: (L) Pa, da li su ti Tranzijentni Putnici, realiteti?

O: Da. Kao što ste i vi.

Sada nam se polako počinju paliti lampice o tome da su viši realiteti vrlo različiti od onoga što smo mislili da jesu. I ne samo to, svatko od nas ima neki dio sebe koji se produžuje u više oblasti, uključujući 6. denzitet. A u slijedećem izvatku čitatelji će moći steći uvid u to koliko nam je krajnje teško bilo ostaviti po strani naše linearno razmišljanje, i dokučiti ono što su Kasiopejci govorili.

P: (L) Ima li drugih dijelova nas u svim realitetima, čineći druge stvari u ovome trenutku?

O: Da.

P: (L) I kako će utjecati križanje granica realiteta na to?

O: Stopit će se.

P: (L) Da li trebamo proširenu hipnozu da iznesemo te aspekte nas samih i da se nosimo s njima pomalo?

O: Dogoditi će se nenamjerno. Bit će to kao termonuklearna eksplozija. Poruka slijedi: Vidite obrazac. Orion, Plejade, Arktur, Kasiopeja; provjerite udaljenost od Zemlje; pratite lokator za Val kombiniran sa zemaljskom referencom prostora/vremena. Za vas da shvatite. Usporedite sa kanaliziranim porukama, datumima izdavanja knjiga i lokacije. Mi smo tamo gdje jesmo.

P: (L) Što mislite time, vi ste tamo gdje jeste?

O: Usporedite reference vremena i udaljenosti.

P: (L) Koju knjigu trebamo da bi usporedili reference?

O: Bilo koju zvjezdanu mapu i Marciniak, Arktur kanal, Orion literatura i nas. Mi govorimo s “vrha” vala, sad, gdje smo mi?

P: (L) Da li je to zagonetka?

O: S, a ne odakle.

P: (L) Vi govorite s vrha vala? (T) Da li vi jašete val?

O: Da.

P: (L) Rekli ste u drugoj sesiji da ste bili 6000 milja…

O: Prozor transmisije.

P: (L) Mi se definitivno nadamo da ćete napraviti sve ovo jasno i čisto…

O: To jest.

P: (L) Pa, možete li nam pomoći kao jadnim bićima s 2 zavojnice DNA da to razumijemo?

O: Koliko je udaljena Kasiopeja?

P: (L) Da li trebamo točnu udaljenost?

O: Okvirno je u redu.

P: (L) Dakle, ako samo nađemo prosječne udaljenosti… i da li svako od tih zvjezdanih jata predstavlja okvirno područje vala?

O: Svako predstavlja lokator u vremenu/prostoru. Vi možete prosuditi brzinu i procijenjeno vrijeme dolaska pomoću upoređivanja udaljenosti s dobivenim datumima i ovim porukama od nas.

Ovdje trebamo zastati i primijetiti da ovo „NAS“ znači 6. denzitet, a ne nikakvu specifičnu grupu, iako je predloženi koncept onaj o konstantnom cikličkom raspodjeljivanju, i da bismo iz ove konverzacije trebali shvatiti nešto vrlo suptilno.

P: (L) Shvatila sam! Mislili ste da ste VI Arkturijci, Pledijci, i sad ste “Kasiopejci” jer ste “tamo gdje jeste”! I vi jašete val. Da li je taj val ravna crta koja povezuje sve te konstelacije?

O: Kružna ili ciklička ruta.

P: (L) Dakle, ona je poput spirale?

O: Da.

P: (L) Dakle, mi zbilja trebamo otvoriti mapu da ga možemo nacrtati?

O: Da.

P: (L) Kad govorimo s Oriona, mi smo “Orionci”. Kad iz Plejada, mi smo “Pledijci”, itd.

P: (L) Dakle, sve te kanalizirane knjige koje ste spomenuli, dolaze od istog, osnovnog izvora, kroz različite kanale, s kojima se oni mogu spojiti radi njihovih različitih pozicija u prostoru/vremenu i razine pripreme kanala, točno?

O: Blizu. Mi smo vam dali lokator valnog vrha. Mi smo oni od kuda govorimo. Razumijete?

P: (L) Vi ste vrh vala?

O: Mi smo Marciniakini Pledijci. Mi smo gdje smo.

P: (T) Dakle, vi niste zbilja Kasiopejci iz konstelacije Kasiopeja?

O: Mi smo Tranzijentni Putnici.

I u ovome izgleda leže sve poteškoće koje nastaju u mislima većine čitatelja. Kasiopejci su pokušali izraziti jedinstvo ne samo 6. denziteta, nego svih denziteta, te progresivnog i cikličkog raspodjeljivanja kreacije, realnosti, napredovanja, i „točaka fokusa“ koje postepeno rastu veće i postaju sveobuhvatnije kako „vrijeme“ napreduje. Njihova namjera, kada se sve uzme u obzir, nikada nije bila sugeriranje da su ONI „diktirali“ pledijski materijal Barbari Marciniak, nego da nam daju naznake za ujedinjenu prirodu 6. denziteta koji je, iako „ujedinjen“, još uvijek ciklički i s različitim fokusima. Značenje bi bilo isto kao da sam ja rekla da smo Barbara i ja jedno. U smislu univerzalnog Jedinstva, ovo je duboka istina. No pri ovoj iskustvenoj razini postoji Mnoštvo i različiti fokus obzirom na perspektivu. Štoviše, oni nam govore da ono što mi percipiramo kao strukture u svemiru su fokalne točke beskrajno cikličkog i raspodjeljujućeg Vala Kreacije. Da Primarni Kreator ima mnoge dijelove i vidove i da je cijeli Kozmos Tijelo Boga.

Imajte ovo na umu:

Kasiopejci: Sve što postoji su lekcije. Ovo je jedna beskrajna škola. Nema drugog razloga da išta postoji. Čak i neživa tvar uči da je sve jedna „iluzija“. Svaka individua posjeduje svu kreaciju u svojem umu. Sada, kontemplirajte na trenutak. Svaka je duša svemoguća i može stvoriti ili uništiti svo postojanje, samo kada bi znala kako. Vi i mi i svi ostali su međusobno povezani preko našeg zajedničkog sadržaja svega što postoji. Vi možete kreirati alternativne univerzume ako želite i boraviti u njima. Vi ste svi duplikat univerzuma u kojem boravite. Vaš um predstavlja sve što postoji. “Zabavno” je vidjeti koliko mu možete pristupiti.

P: (L) Za koga je zabavno vidjeti koliko možemo pristupiti?

O: Za sve. Izazovi su zabavni. Što mislite, gdje je granica vašeg uma?

P: (L) Gdje?

O: Mi smo pitali vas.

P: (L) Pa, nagađam da nema granice.

O: Ako nema granice, tada što je razlika između vašeg uma i svega ostalog?

P: (L) Pa, mislim da nema razlike ako je sve ultimativno jedno.

O: Točno. I kada dvije stvari pojedinačno nemaju apsolutno nikakvih ograničenja, one su upravo ista stvar.

Poanta je istaknuta na još jedan način:

P: (T) Da li govorimo o bogu kreatoru kao što su Pledijci?

O: Ne Pledijci. Primarni Kreator.

P: (T) Koja je razlika između Primarnog Kreatora i “Boga”?

O: Nema je. Sve dok postojite, vi ste deo Primarnog Kreatora.

U slijedećem dijelu, u vrijeme govora MUFON grupi, Terry se još uvijek, poput većine nas, borio s linearnim konceptom koji jednostavno nije mogao zahvatiti ono što su Kasiopejci pokušavali prenijeti:

P: (T) Budući da vi jašete taj val, da bi komunicirali, a budući da je val ono što koristite da bi se fokusirali za ovaj kontakt, i vi ste, tko god da ste i na kojoj god točki val bio, dali Barbari Marciniak informacije pod imenom “Pledijci”. Vi ste nam to rekli. Da li ste rekli drugim ljudima, kao npr. Barbari Marciniak, da vi kontaktirate druge ljude?

O: Ne.

P: (L) Dakle, Barbara možda ne zna da su ti kontakti isti, samo pod drugim imenom?

O: Ne. Progresivne informacije. Također, sistem je kao mozaik.

P: (L) Da li to znači da razni ljudi dobivaju različite dijelove mozaika?

O: Da.

P: (Susy) Jeste li iz iste grupe kao i Pledijci?

O: Isto. Kada smo kod Plejada, onda smo Pledijci, kada smo kod Kasiopeje, onda smo Kasiopejci. Svjetlosna bića.

P: (Susy) Kakva ste vi vrsta izvora?

O: 6. denzitet.

I, kao što svi znamo, mozaik se sastoji od mnoštva malih pločica, koje jedino kada su zajedno oblikuju cijelu sliku.

Svjetlost i tama ujedinjuju sve denzitete.

P: (L) Da li su Orionci 6. denziteta znani kao Tranzijentni Putnici?

O: Da.

P: (L) Dakle, imamo Tranzijentni Putnike koji su OPD, isto kao i one koji su OPS?

O: Tranzijentan Putnik je je “lutalica”.

P: (L) I što je Lutalica?

O: Tranzijentan Putnik.

P: (L) Pa, ideja o Lutalicama, prema Ra materijalu, jest ta da su to bića 4. ili 5. denziteta koja su izabrala da se vrate natrag u 3. denzitet da bi nam pomogla. Da li bi to bila ista vrsta Lutalice?

O: 5. ili 6. denziteta.

P: (L) Dakle, postoje OPS i OPD na 6. denzitetu koji balansiraju? I oni su tamo, oni postoje?

O: Refleksija radi balansa.

P: (L) Da li su Orionci 6. denziteta, također znani kao Tranzijentni Putnici, isti Tranzijentni Putnici kao i oni za koje ste rekli da su nas genetski napravili, ili nas stavili ovdje?

O: Blizu. Oni su jahači vala.

P: (L) Da li su te grupe, koje jašu val, da li je jahanje vala dio definicije tih Tranzijentnih Putnika?

O: Da.

P: (L) Da li oni vole jahati taj val?

O: Da li je vama “zabavno” živjeti na Zemlji?

P: (L) Pa, doista volim živjeti na Zemlji, ali ne volim bol i patnju, i ne volim ljudsku nečovječnost prema drugom čovjeku i ne volim vidjeti da drugi ljudi pate.

O: Da li živite na Zemlji iz zabave?

P: (L) Željela bi živjeti na Zemlji iz zabave ali nisam se tako skoro puno nasmijala od kad sam tu ovaj put. Htjela bih imati život na planetu na kojem su stvari ugodne…

O: Pogrešno si shvatila.

P: (L) Vidim što hoćete reći. Oni tamo žive jer tamo žive.

O: Da.

Nadam se da u ovoj točki čitatelj ima jasniju ideju o toj stvari. Kada uzmemo u obzir velike razlike u razumijevanju koje vladaju između nas i naših malih kompanjona iz životinjskog carstva, možda ćemo shvatiti koliko je teško zahvatiti koncepte iz oblasti svjesnosti i razumijevanja viših od naše. Na kraju, uopće si ne činimo uslugu kada takve koncepte pokušavamo ugurati u linearne konstrukcije, koje, sjetimo se, nama pomažu da funkcioniramo u 3. denzitetu, i osmišljene su za 3. denzitet; no, kako počinjemo biti spremni da se preselimo, počinjemo se takvih konstrukcija rješavati.

A ponekad je to prava borba. Ali to je dio neophodne borbe za proširenjem i otvaranjem uma, i da se postane slobodan od svih ograničenja subjektivnosti i željnog razmišljanja. To je prikazano u slijedećem izvatku:

P: (L) Sad, možete li nam reći malo o onome što zovu “Fotonski pojas”?

O: Ključ ostaje u interpretaciji. Poruke su prave; interpretacije su varijabilne u svojoj točnosti. Dakle, kad netko priča o “Fotonskom pojasu”, on možda u stvari razmišlja o konceptu i daje mu ime.

P: (L) Dakle, mislite da razne osobe vide nešto i onda to opisuju unutar granica svojeg znanja?

O: Na jednoj razini, da.

[ … ]

P: (L) Da li su Lizard bića agenti za neku drugu grupu?

O: Pa to je prilično jednostavno pitanje. Ali, tu ima razina autoriteta u 4. denzitetu OPS okoline. I oni su određeni prema intelektualnoj i fizičkoj moći, kao i uvijek, u OPS-u. “Hijerarhijski poredak”, kako bi vi to nazvali. Dakle, možemo reći da su na dnu oni koji zovete Siva bića, u sredini su oni koje zovete Lizard bića, a iznad su drugi s kojima baš i niste upoznati.

P: (L) Tko su oni?

O: Najčešće znani kao, naravno, OPS Orionci.

P: (L) Kako oni izgledaju?

O: Oni su, u stvari, humanoidne strukture, liče na velika ljudska bića.

P: (L) I mi ih ne viđamo tako često?

O: Pa, naravno da dosad već znate, da oni koji su najčešće viđeni na razini 3. denziteta su Siva bića. Svi ostali su manje često viđeni.

[ … ]

P: (L) Ima li pozitivnih izvanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bićima trenutno?

O: Pa, sad! Prvo, važno vam je znati koristiti naziv: izvanzemaljac, što je naravno, jedan od najtočnijih izraza korištenih na vašoj razini, sve što NIJE poreklom sa Zemlje je izvanzemaljac. I oni na površini vaše zemaljske okoline koji se smatraju superiornom vrstom, ili sami u svemiru, ili jedinim u svemiru, su ekstremno smiješni. To je poput toga da mikrob na zrnu pijeska gleda na sebe kao na jedinu životnu formu na plaži. Zar ne? Sad, kad pitate ima li bića u okolici Siriusa, to bi bilo nešto poput tog istog mikroba, lociranog na zrnu pijeska na plaži, koja je, naravno, samo jedna od plaža lociranih na površini Zemlje, uostalom, koji bi se pitao ima li u stvari nekog života lociranog u blizini neke školjke. Sad, da odgovorimo na tvoje pitanje: “Ima li pozitivnih izvanzemaljaca, takoreći OPD, u području Siriusa?” To je teško za odgovoriti jer mi ne znamo kako definirati “područje Siriusa”. Ali ako mislite unutar svjetlosne godine ili toliko otprilike od Siriusa, kao što vi mjerite udaljenosti, onda mi možemo reći da nema takvih bića u tom području koja su 3. denziteta. Ali to ostavlja otvorenim od 4. do 6. denziteta. Dakle, vidite, kao što već znate, ali mi želimo to učvrstiti, tu ima toliko toga za sagledati da je smiješno kad neki oko vas spominju izvjesna područja ili zvjezdane sisteme i tvrde da su ta i ta bića od tamo i tamo ili od bilo kuda, i da je njihov cilj taj i taj ili neki drugi. Jer da vi znate PRAVU prirodu univerzuma, celog od univerzuma, svih mogućih realiteta, vi bi također znali da su bilo koje i sve stvari moguće, i da u stvari POSTOJE! NE zaboravite to.

P: (L) Dakle, drugim riječima, ti ljudi su u pravu?

O: Svi od tih ljudi su u pravu i svi od tih ljudi su u krivu. Jer je glupo uprijeti u neki deo na nebu, i pripisati neko područje kao “dom” ovih ili onih.

P: (L) Ali što ako je to, stvarno, slučaj? Orionci žive u nekom zvjezdanom sistemu u Orionu, točno?

O: A i vi.

P: (L) Pa, mi ne živimo tamo sada!

O: To nije bit. Ako bi ostali u 3. denzitetu i videli vašu zvijezdu, koju znate kao Sunce, iz neke druge točke u galaksiji, ono bi se pojavilo kao dio Orionskog sistema. Zar ne bi?

P: (L) Vjerojatno.

O: Pa, sad možda počinješ razumjeti o čemu mi pričamo??? Na nekoj razini i u nekom smislu.

P: (L) Pa kako su ta bića došla ovamo i prešla tolika prostrana područja u svemiru?

O: Kao što smo vam rekli, postoje 7 razina denziteta koji uključuju, između ostalih stvari, ne samo stanje bića kao fizičko, spiritualno i eterično i materijalno, već također, još važnije, stanje svijesti. Vidite, stanje svijesti je ključni element svim egzistencijama u kreaciji. Vi ste nesumnjivo zapamtili da smo vam rekli da je to sve, poslije svega, velika iluzija, zar ne? Dakle, ako je to sve velika iluzija, što je važnije, fizička struktura ili stanje svijesti???

P: (L) Stanje svijesti?

O: Upravo tako. Sad, kad idemo mjernim sustavom, koji je naravno bio lijepo formuliran da bi ga vi mogli razumjeti, stupnjevima denziteta od 1 do 7, ključni koncept, naravno, je stanje svijesti. Kroz sve njih. Dakle, jednom kad se uzdignete do višeg stupnja svijesti, takve stvari kao što je fizička limitacija, ispare. I kad to ispari, prostrane distance, kao što ih vi opažate, postanu neegzistirajuće. Dakle, samo to što niste u mogućnosti vidjeti i razumjeti nema nikakve veze s time što je moguće ili nije. Osim unutar vaše vlastite razine denziteta. I to je ono što skoro nitko na vašoj trenutnoj razini denziteta nije u mogućnosti razumjeti. Ako ti to možeš razumjeti i prenijeti im, ti ćeš omogućiti najveću pomoć koju je vaša vrsta ikad vidjela. Razmisli o tome na trenutak. Dozvoli da to dopre u tvoju svijest. Analiziraj ga. Raščlani ga. Pogledaj to sve pažljivo i onda ponovno sastavi zajedno.

P: (L) Što je to što ograničava našu svijest?

O: Vaša okolina. I to je okolina koju ste izabrali. Putem vaše razine u napredovanju. I to je ono što ograničava sve. Kako idete prema višim nivoima denziteta, ograničenja se uklanjaju.

P: (L) Što kreira ovu okolinu ograničenja?

O: To je velika iluzija koja je tu iz razloga učenja.

P: (L) I tko je postavio tu iluziju?

O: Kreator koji je također Kreiran. Što ste također i vi i mi i svi skupa. Kao što smo vam rekli, mi smo vi i obratno. A tako je i sve ostalo.

P: (L) Da li je ključ da je to sve iluzija?

O: U osnovi, da. Kao što smo vam rekli prije, ako ćete biti strpljivi samo na trenutak, univerzum je samo škola. I škola je tu da bi svi učili. Zato i sve postoji. Tu nema drugog razloga. Sad, ako bi razumijeli istinsku dubinu te tvrdnje, vi biste počeli vidjeti i doživljavati, sve razine denziteta koji su mogući za doživjeti i iskusiti, sve dimenzije koje su moguće za doživjeti, svu svijest. Kada individua razumije tu tvrdnju u njenoj najvećoj mogućoj dubini, ta individua postaje prosvijetljena. I naravno, ti si čula za to. I, u jednom momentu, koji traje vječno, ta individua zna apsolutno sve što je moguće saznati.

P: (L) Dakle, vi kažete da je put k prosvjetljenju znanje, a ne ljubav?

O: To je točno.

P: (L) Da li je također istina da emocije mogu biti iskorištene da odvedu u krivo, to jest emocije koje su izokrenute i generirane isključivo iz tijela ili lažnog programiranja?

O: Emocije koje ograničavaju su smetnja za progres. Emocije su također neophodne da bi napravili progres u 3. denzitetu. One su prirodne. Kad počnete odstranjivati ograničavajuće emocije bazirane na pretpostavkama od emocija koje otvaraju nekog prema neograničenim mogućnostima, to znači da se pripremate za idući denzitet.

P: (L) Što je s ljubavlju?

O: Što s njom?

P: (L) Imamo mnoga učenja koja proglašavaju da je ljubav ključ, odgovor. Ona kažu da se prosvjetljenje i znanje i šta sve ne, može sve biti postignuto kroz ljubav.

O: Problem nije u izrazu “ljubav”, već je problem u interpretaciji izraza. Oni na 3. denzitetu imaju tendenciju da strašno brkaju stvari. Uostalom, oni brkaju mnoge stvari sa ljubavlju. Kada prava definicija ljubavi kao što je vi znate također nije korektna. To nije neophodno osjećaj koji bi netko mogao također interpretirati kao emociju, već je to, kao što smo vam prije već rekli, bit svjetla koje je znanje koje je ljubav, i to je bilo iskrivljeno kad je bilo rečeno da ljubav vodi u prosvjetljenje. Ljubav je Svjetlost je Znanje. Ljubav nema smisla kad se koriste uobičajene definicije u vašoj okolini. Da bi voljeli, vi morate znati. A da bi znali, vi morate imati svjetlo. A da bi imali svjetlo, vi morate voljeti. A imati znanje znači voljeti.