FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
 • EN
 • FR
 • DE
 • RU
 • TR
 • ES
 • ES

Politička Ponerologija: Naučna studija o prirodi zla prilagođenog za političke svrhe

Originalni naslov knjige: Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes

Takođe dostupna i na srpskom jeziku u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Sadržaj:

Riječ urednika

Predgovor autora

Predgovor izdanju Red Pill Press-a

I UVOD

II OSNOVNI KONCEPTI

 • Psihologija
 • Objektivni jezik
 • Ljudska individua
 • Društvo

III HISTEROIDNI CIKLUS

IV PONEROLOGIJA

 • Patološki faktori
 • Stečene devijacije
 • Nasljedne devijacije
 • Ponerogenični fenomeni i procesi
 • Opčinioci
 • Ponerogenična udruženja
 • Ideologije
 • Proces ponerizacije
 • Makrosocijalni fenomeni
 • Stanja društvene histerizacije
 • Ponerologija

V PATOKRATIJA

VI NORMALNI LJUDI POD PATOKRATSKOM VLAŠĆU

VII PSIHOLOGIJA I PSIHIJATRIJA POD PATOKRATSKOM VLAŠĆU

VIII PATOKRATIJA I RELIGIJA

IX TERAPIJA ZA SVIJET

 • Istina kao lijek
 • Oproštaj
 • Ideologije
 • Imunizacija

X VIZIJA BUDUĆNOSTI

BIBLIOGRAFIJA