FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Viteški pohod – 3. deo

Kako je čitalac do sada mogao vidjeti, učenja današnjih new-age gurua sadrže u sebi teoriju da mi možemo našu volju i glas, kojim raspolažemo “ovdje dole,” usmjeravati prema gore, kako bi mijenjajući ono što je “iznad nas,” promijenili našu realnost ovdje dole. Oni nam kažu da mi možemo promijeniti naše živote, naš način razmišljanja, ostvariti harmoniju našeg uma, ili potpomoći proces “otvaranja naših srca”, postići jednu “harmoniju i ravnotežu”, što će nadalje da “otvori prozore u našim srcima, umovima i duhu”, itd. Tvrdi se da mi to možemo ostvariti uz pomoć zauzimanja jednog božjeg stanovišta, odnosno, njegove tačke gledišta u smislu “sve je jedno, ljubav je sve”. Takođe se tvrdi (doduše sa nešto istine u tome, jer je dobra dezinformacija uvijek upakovana u malo tople i milozvučne istine), da “bez jednog Božanskog Jedinstva unutar nas, ti prozori inspiracije teško da mogu biti dostupni.” Ono što vam oni ne kažu je to da stepenište ka Božjem Jedinstvu Bića zahtijeva jednu potpunu svjesnost o Bitku i Ne-bitku, a to može biti ostvareno samo ukoliko se određeno biće otarasi kontrole Nebitka koji u svojoj suštini jeste dio Bitka, ali koji teži da odvede Bitak u jedan paradoksalni san “Sjedinjenosti” i koji često počinje vjerujući u laž da “znanje štiti” samim tim što ga neko posjeduje.

[skupljanje znanja slično je što i punjenje rezervoara automobila gorivom. Međutim, kretanje automobila i njegova brzina – postižu se – KORIŠTENJEM – tog “goriva”, prim. prev.]

Mnoge od ovih “tehnika” koje se prodaju u šarenim paketićima “pribora za ascenziju,” zaista mogu privremeno da proizvedu hemijske promjene koje će dovesti do toga da se čovjek stvarno VEOMA lijepo osjeća, isto kao što i jedan dobar ručak može privremeno da zadovolji glad. To je jedan “stvarno lijep osjećaj!” Međutim, nedugo nakon što se šnicla i salata probave od strane želuca i veći dio otpadnih materija izbaci napolje iz organizma, pojavljuje se potreba i za drugom šniclom i salatom, kako bi se stomak opet napunio, tako da ovakvim postupcima ne možemo uraditi ništa drugo do održavati “lanac ishrane”. I ukoliko bi se i dalje zadržali na ovoj analogiji, veoma malo hranljivih tvari stvarno “ostaje u unutrašnjosti” te individue.

Potreban je jedan prilično dug vremenski period da bi tragaoc napokon shvatio da metode koje oslobađaju od stresa ili izazivaju “ugodna osjećanja,” nisu u suštini učinile ništa u smislu neke stvarne promjene u njegovom životu ili u njegovim “vibracijama.” Njega će i dalje prepoznavati susjedov pas, on će još uvijek pronalaziti sijede dlake na svojoj glavi a svoje bolove će osjećati kao i svi drugi. Problem je u tome što su se tu koristile one “standardne” ideje, koje mogu samo rezultirati ostajanjem u jednom “mješovitom” stanju, ili što je još gore, u dubljem tonjenju na putu ne-bitka.

Doduše, moramo priznati da za one čija je suštinska priroda ona od Ne-bitka, sve ovo može da bude sasvim pravilno i prirodno, i da oni mogu da ‘cvjetaju’ prateći put ne-bitka. Međutim, za one mnoge, mnoge, tragaoce čija suštinska priroda teži ka Bitku, to je jedna užasna klopka; gravitacioni efekti Misaonog Centra Ne-bitka, – kako bi vukli cijelu Kraciju ka Ne-Bitku, djelovaće na njih na takve načine koji će biti pogubni za njihove intimne veze i zdravlje. Ljudska bića koja žive svoj život s osjećajem da imaju jednu rupu u predjelu srca su ona koja nisu sinhronizovana s njihovom suštinskom prirodom.

Prirodno vidno polje jedne obične organske jedinke – koja nema vezu sa svojim višim Ja, – sastoji se od jedne materijalne i/ili mehaničke interpretacije svih fenomena. Uticaji Misaonog Centra ne-bitka – izvora materije – povećavaju se uz pomoć manifestacije milijardi takvih jedinki u jednoj tački vremena: sadašnjosti.

Misaoni Centar ne-bitka, po samoj svojoj prirodi – kontrakcionom subjektivitetu – vrši jedno stalno, manje više “gravitaciono” privlačenje – usljed svoje želje da apsorbuje i asimilira duševnu energiju Bitka – tako da bi mogao hraniti svoju vlastitu kontraktilnu prirodu. Iako on čak može, u principu, da promoviše i jedno cjelokupno polje svjesnosti, on na Bitak može da gleda samo kao na jednog izdajnika svoje vlastite potrebe za nepostojanjem. To onda rezultira tako da jedna individua proglašava kako je sve iluzija, međutim, svi njeni postupci – ili njihov nedostatak – izdaju ili varaju jedno dublje suštinsko stanje njenog bića. Zbog same svoje suštinske prirode, ne-bitak vrši jedan veliki pritisak kako bi se uništio ili onesposobio Bitak i cijela Kreacija, – dok on cijelo to vrijeme nije u stanju da dostigne jednu svjesnost o tome da i on sam postoji zahvaljujući DEJSTVU Bitka i Kreacije!

Taj veoma moćan nagon Misaonog Centra ne-bitka da apsorbuje i asimilira cjelokupnu kreaciju, pokretan od strane svoje vlastite kontraktilne subjektivnosti, predstavlja jedan određen problem, kako za njega samog, tako i za Bitak. S obzirom da je temeljna osnova na kojoj ne-bitak počiva– LAŽ, – to bi značilo, da je samo stanje apsolutnog nebitka, kojeg on promoviše, jedan nemogući paradoks – a temelj samog Bitka je objektivna činjenica da Postojanje/Egzistenicija jednostavno JESTE kroz DEJSTVOVANJE – ili korištenje znanja, što proizvodi svjetlost. Tako se sama suština nalazi u jednom sukobu između laži i istine. Misaoni Centar ne-bitka govori samom sebi najveću laž od svih – da on ne postoji – te u skladu s tim pada u san. S ove suštinske tačke, možemo da vidimo da se sama priroda subjektivnosti sastoji od laži. Laži i vjerovanja u laži – bez obzira na to da li je vijernik svjestan ili ne, da vjeruje u laži – zajedno podrazumijevaju jednu te istu suštinu – subjektivnost i ne-bitak.

Misaoni centar nebitka, – u svom izražajnom obliku kroz materiju – biva “impresioniran” od strane Kreativne svijesti koja DEJSTVUJE i koja ga djelomično budi i upliće u stvaranje organskog svijeta – obavija se oko te probuđene svijesti. Njegova ‘urođena’ priroda težnje ka ne-bitku, “gravitaciono” djeluje na svijest, te ju iskrivljuje kroz različite stepene subjektivnosti. To je ta interakcija energije svih mogućih mogućnosti, koja se propušta kroz subjektivne leće materije i koja stvara svakojake živopisne manifestacije u ovom materijalnom univerzumu.

U oblasti Misaonog Centra ne-bitka, postoje mnoge manifestacije, ili putevi – koji teže ka potpunom uništenju – “Prosta Imena Božja.” Te vrste jedinki svijesti pokušavaju da na jedan gravitacioni način upotrijebe, primene ili iskrive svijest za svoje vlastite razloge. To rezultira u formiranju jedinki svijesti velike moći i jedne nevjerovatno velike prepredenosti – koja je daleko izvan ičega što bi se moglo zamisliti u našoj realnosti.

Te jedinke svijesti koriste ove njihove smicalice da bi asimilirale slabije jedinke svijesti, kako bi ostvarile što više kontrakcione moći. Očigledno, što su jedinke svijesti koje se konzumiraju “gušće”, one su i hranjivije. Tako oni pokušavaju uz pomoć jedne nevjerovatne prepredenosti, pažljivo i sa jednom velikom strpljivošću, da manipulišu jedinke svijesti koje su odabrali za asimilaciju. Tu se radi o jednom veoma efikasnom namamljivanju, koje traje milenijumima.

Ovi Vrhovni Gospodari Entropije, – tj. da ih tako nazovemo, – ojačani jednim debelim slojem subjektivnosti – što je jedan znak za raspoznavanje Misaonog Centra ne-bitka, – ulaze u naizmjenične odnose, u smislu “interfejsa”, sa organskim svijetom, na jednom “geografskom” nivou. S obzirom da oni imaju, da tako kažemo, jednu intimnu vezu s materijom, kontraktilna svijest jednog takvog bića može da utiče na jedno odabrano područje njegove dominacije veoma slično kao jedan veliki oblak koji zasjenjuje prilično veliki prostor i koji ima milione pipaka koji ga vežu sa područjem njegovog uticaja. To takođe može da uključuje čak i samu materiju od koje se sastoje tijela ljudskih bića. Upravo kroz ta eterična vlakna, Vrhovni Gospodari entropije crpe svoju energiju.

Ti vrhovni gospodari imaju i “organe” da tako kažemo. Isto kao što je apostol Pavle opisao jednu grupu ljudi kao “Hristovo tijelo,” tako se i ovi organi pomenutih entropičnih gospodara manifestuju kao individualna bića, iako njihova direktna veza sa jednom određenom masivnom jedinkom svijesti izgleda više kao neka “projekcija,” nego kao neko biće sa individualnom dušom.

Zbog svog ogromnog nagona za asimilacijom i konzerviranjem energije, ovi vrhovni gospodari su prilično “škrti” kad se radi o nekim ustupcima njihovim bićima-organima. Čini se da oni ne “razbacuju” energiju na manifestaciju i održavanje organske strukture njihovih organa, tako da ta njihova organska fizikalnost uzima konfiguraciju manje kompleksnih stvorenja u organskom svijetu. Tako, za razliku da ulaze u interakciju sa nekom organskom strukturom na jedan kooperativan, budan način, oni uspostavljaju svoju kontrolu nad njom. Korištenje organske građe koja zahtijeva najmanje energije za održavanje, čuva, odnosno, konzervira energiju. U vezi s tim, oni crpe energiju za svoje organske jedinke iz ‘bazena’ arhetipskih formi životinjskog carstva. Ta energija je njima lakše pristupačna, nižih je frekvencija, te tako i podložnija kontroli.

Čini se da je to upravo i razlog zašto se njihov izgled uglavnom čini užasnim, kad ih percipiraju neke individue iz ove naše trodimenzionalne oblasti postojanja, odnosno, nivoa svijesti trećeg denziteta. Naravno, reptilski tipovi bića su energetski i najekonomičniji. Opet da napomenemo, sjetite se da svijest jednostavno podrazumijeva – “očitavanje talasa.”

Iz istog razloga, – kontraktilne prirode ove hijerarhije i njihovog konzumiranja energije – za ova organ-bića tih Vrhovnih Gospodara je veoma teško da aktivno duže funkcionišu u našoj oblasti postojanja. Kada oni uđu u našu oblast postojanja, uzimajući ili koristeći jedan organski oblik trećeg denziteta, oni su neravnopravni u odnosu na nas. Oni su tada privremeno odsječeni od svog energetskog bazena, što ih slabi. Međutim oni imaju još jednu slabost. S obzirom da nemaju jednu unutrašnju vezu sa onim stvaralačkim kružnim tokom povratne sprege Kreativnog Bitka, njihov vlastiti entropični nad-gospodar izvlači im energiju gravitaciono ih privlačeći i čineći ih tako čak slabijim od prirodnih stanovnika ove oblasti postojanja. Takvi su i oni tzv. “Ljudi u Crnom.” Ovakve njihove pojave predstavljaju jedno veliko opterećenje za njihove energetske zalihe, tako da nije slučajno zašto se prilikom svega toga pojavljuje mnogo kojekavih anomalija i grešaka. Tu nema nikakve kreativnosti, te tako ni sposobnosti da se ovakvi upadi u našu realnost obave s nekom ubjedljivom efikasnošću.

Iz tih razloga oni generalno izbjegavaju jednu direktnu interakciju sa našim organskim svijetom, te daju prednost korištenju drugih metoda kako bi se kradomice prišuljali i savladali one slabije jedinke, te tako i “nahranili” Misaoni Centar ne-bitka. S tim ciljem, ovi entropični nad-gospodari pokušavaju da “uzurpiraju ili zarobe stvaralačku energiju” unutar ove oblasti postojanja trećeg denziteta, uz pomoć jednog podmuklog potenciranja materijalističkih interpretacija ovog fenomenalnog svijeta.

Ukratko rečeno, ova bića imaju jednu ogromnu geografsku dominaciju i oni aktivno operišu unutar tog polja svog uticaja kako bi obeshrabrili i onemogućili sve one organske jedinke koje imaju tanane veze sa kreativnom energijom – višim Ja – da je pravilno interpretiraju i tako uspostave jedan krug povratne sprege sa onim Misaonim Centrima Bitka/Kreacije.

Kao što je pomenuto, sama priroda tih bića kao i dinamika njihove egzistencije traži jedan masivan dotok energije, kako bi oni mogli “kontrolisati” i upravljati svojom vlastitom organskom fizikalnošću. Tako nešto je moguće na nivou nad-gospodar/pod-jedinka Misaonog centra ne-bitka, uz pomoć jedne sveobuhvatne asimilacije drugih jedinki svijesti, a posebno uz pomoć njihovog “geografskog” karaktera, koji im omogućava da se “povežu” sa hiljadama, ako ne milionima, organskih bića u nekoj organskoj oblasti postojanja. To predstavlja jedan efikasan – “Program Matriksa.”

Ta veza je prirodno omogućena (olakšana) zbog već napomenute unutrašnje prirode organskih jedinki da percipiraju samo ono što se nalazi u vidnom polju organske oblasti postojanja. To znači da se mehanički i materijalni krugovi povratne sprege mnogo lakše obrazuju između organskih jedinki i pod-jedinki Ne-bitka, zbog neke vrste “gravitacionog” privlačenja tih pod-jedinki, koje je zasnovano na nekim prirodnim afinitetima organskih bića.

To onda uspostavlja “kružne tokove povratne sprege,” kako je već prije pomenuto. Tako organska jedinka, “inficirana” materijalnim/mehaničkim načinom gledanja, počinje da se ponaša onako kako joj taj Misaoni Centar diktira, što nadalje izaziva istovijetnu prirodu samog djelovanja te organske jedinke. Zbog činjenice da bilo koja pod-jedinka Misaonog centra ne-bitka može da se poveže sa milionima organskih jedinki u trećem denzitetu, svaka od njih može da bude aktivirana pojedinačno, ili one mogu biti aktivirane kao jedna grupa, kako bi se sprovele određene namjere Vrhovnih Gospodara Entropije, koji predstavljaju jednu “veću” pod-jedinku Misaonog Centra Ne-bitka.

Machiavelli je primjetio da je religija i njeno učenje o vjeri, nadi, milosrđu, ljubavi, poniznosti i strpljenju kod patnje, faktori koji prave od čovjeka slabića i navode ga da se manje brine o svjetovnim i političkim pitanjima, tako da će on onda prepustiti te stvari pokvarenjacima koji se ne nalaze pod uticajem takvih ideja. Naravno, istinski trik u svemu ovome leži u tome da se ljude ubijedi u to da je onaj “život-nakon-ovog-života” jedino o čemu čovjek stvarno treba da brine. Tako je Hrišćanstvo upravo i formulisano s tim ciljem. S istim tim ciljem proizvedene su i mnoge “new-age formulacije” istine o Ascenziji. Sve što treba da radite to je da meditirate i tako steknete znanje i svjesnost, što će vam onda pomoći da volite sve i svakoga. Ništa se ne kaže o nekoj svakodnevnoj borbi i potrebi za djelovanjem.

I dopustite mi da još jednom ponovim: da istina o jednom STVARNOM procesu Uskrsnuća nije toliko pogubna za plan Nadzornika ovog našeg svijeta, ovaj Matriks, onda se oni ne bi toliko, iz petnih žila, ni trudili da je zataškaju. Kada, na kraju, povežemo tu činjenicu sa činjenicom da naša vladajuća elita djeluje na osnovu uputstava koje dobija od ovih Nadzornika, onda polako možemo početi da shvaćamo da je cijela ova drama na političkoj sceni samo sijenka jednog opsežnog plana sa višeg nivoa. To nas navodi na zaključak da je i operacija COINTELPRO, u smislu stvaranja New-age Pokreta, bila samo jedna “uvertira”.

Posted in Ezoterija