FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Posts Tagged ‘internetski psihopat’

Cyberpath – internetski psihopat

“Cyberpath” se izvorno koristio da bi objasnio kako elektronika radi u kompjutorskim sustavima. Kolokvijalno, cyberpath definira individuu s patološkim poremećajem koja ima pristup internetu i koja koristi internet kao medij za psihopatske akcije. Jedna druga definicija, cyberpatha označava kao psihopatu koji koristi internet da bi pronašao, slijedio i iskoristio druge osobe na internetu ili u […]