FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Posts Tagged ‘metan’

Svi za jednoga i jedan za sve

Posljednjih nekoliko godina, a posebno nakon pisanja novog stanovišta o Crnoj Smrti i kozmičkoj vezi sam se u velikoj mjeri bavila pitanjem metana i otpuštanja plina. Čak sam zamolila urednike Sott.net portala da drže otvorene oči za vijesti o bilo čemu što bi moglo biti u vezi s curenjem plina. Može se primijetiti, ako potražite, […]