FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Ezoterija

Ascenzija: Potraga za Svetim Gralom – 1. dio

Redoviti čitatelji naših web stranica već znaju da mi tragamo za onim što se općenito naziva “duhovni napredak”. Poput mnogih od vas, i mi smo u tom stanju traganja otkad znamo za sebe – od rođenja. Također poput mnogih od vas, u našoj potrazi za “duhovnim istinama”, stalno smo se susretali sa pojmom “ascenzija” (uznesenje). […]

Tags: ,
Posted in Ezoterija

Ascenzija: Potraga za Svetim Gralom – 2. dio

Čitatelji Kasiopejskog Materijala kao i mnogih članaka na ovim web stranicama, prilično su svjesni činjenice da mi volimo biti oprezni pri određivanju vjerojatnosti o tome što bi se ili ne bi, moglo dogoditi u našoj budućnosti. A to je važno jer su se Kasiopejci meni identificirali rečenicom: „Mi smo Vi u budućnosti“. Kada se „mi […]

Tags: ,
Posted in Ezoterija

Ascenzija: Potraga za Svetim Gralom – 3. dio

Zbog web stranica privukli smo mnogo ljudi koji žele ići dalje i dublje. Morali smo izdržati PUNO “vreline” zbog tog “pokreta”, našeg pokretanja prema “Zakonu Izuzeća”, i pokušavajući ga učiniti dostupnim SVIMA koji ga traže u ovom trenutku povijesti – periodu Raskršća. Od dana kada smo počeli stavljati materijal na web stranice, bili smo u […]

Tags: ,
Posted in Ezoterija

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 1. dio

Boris Moravjev (Boris Mouravieff) piše u svojoj knjizi “Gnoza: Studij i komentari Ezoteričkih tradicija Istočne Ortodoksije (pravoslavlja). Knjiga I, Egzoterični Ciklus“: Homo sapiens živi uronjen u svoj svakodnevni život do točke u kojoj zaboravlja sebe i zaboravlja gdje ide, pa ipak, i bez da to osjeća, on zna da smrt prekida sve. Kako možemo objasniti […]

Tags: ,
Posted in Ezoterija

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 2. dio

Moravjev: Prirodan rast Osobnosti prestaje dugo prije no što bude potpun. On ima jedan individualni limit koji ovisi o cijelom ansamblu faktora, uključujući: civilizaciju, rasu, kastu, obitelj i društveno okruženje, obrazovanje i uputstva. Bez kontinuiranog svjesnog napora, razvoj Osobnosti iznad ove granice ne može se nikada dogoditi. … Da bi se razvoj pogurao dalje, trebaju […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 3. dio

Kasiopejci: P: (L) Da pitam ovo prije no što traka isteče i napravimo pauzu. Što je “Ultimativna Tajna” koju čuva Konzorcij? O: Vi nemate kontrolu nad vama samima, vi ste jedan eksperiment. […] P: (L) Da. Dobro. Koliko “dugo”, i to sam stavila pod navodnike, jer znamo kao što ste rekli da ne postoji vrijeme, […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 4. dio

Moravjev: Sada je vrijeme da se okrenemo ka mogućim prečicama u ezoteričkom radu koje nas ubrzano mogu odvesti do drugog Praga. To je mogućnost ponuđena Polarnim bićima, onim parovima opisanim od strane drevne Tradicije u mitu o Androginu. Na temelju prethodnih analiza, esencijalni podaci za film bilo koje obične osobe mogu biti opisani kako slijedi: […]

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 1. deo

U današnje vreme, kada su milioni ljudi pročitali Da Vinčijev Kod, od Dan Brauna, čini se da svest o tome da je prava istorija čoveka skrivena raste brzo uporedo sa željom za istinom. U mojoj knjizi, “Tajna istorija sveta”, bavim se mnogim granama “skrivenog toka” znanja koje se povremeno pojavljivalo u svetu tokom zabeležene istorije, […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 2. deo

Nakon što smo živjeli u mjestu Gers 11 mjeseci, pronašli smo jednu bolju i sigurniju kuću koja je ispunjavala sve uslove za naš rad. Kratko nakon što smo se tu uselili, saznali smo da je jedan od naših susjeda i Patrick Rivière, istoričar i autor mnogih knjiga na temu alhemije i Svetog Grala. On je […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 3. deo

Dopustite mi da se vratim na primedbe Canseliet-a o zvezdama, razdvojene 20 godina, koje, postavljene jedna uz drugu, otkrivaju nešto prilično čudesno: Sada ćemo ovu njegovu poslenju opasku pridružiti onoj “ključnoj primjedbi” iz predgovora prvog izdanja kojeg smo već naveli: Iz PRVOG izdanja: Ja znam, ne zbog toga što sam to sam otkrio, nego što […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 4. deo

Ovo nas vraća nazad na temu Sibila. (Fulcanelli je upozorio svoje čitaoce da je jedno dobro klasično obrazovanje neophodno potrebno kako bi se mogla razumjeti njegova podtekstualna značenja.) Kako smo već vidjeli, Kumska sibila je postala poznata preko Virgila, kad je proricala rođenje spasitelja i kao Enejov vodič u podzemni svijet. Nastavljajući da čitamo sedmo […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 5. deo

Na početku ove serije članaka je jedna slika koja predstavlja Isusovu Sahranu. Ona se nalazi u kapeli br. 17 katedrale u Auchu, koja se prije zvala “kraljevska kapela” a takođe je poznata i pod imenom kapela Trojstva. Na tom mjestu je položen i kamen temeljac ove katedrale, 4. jula 1489. godine. (To je takođe slučajno […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 6. deo

Poznati istoričar religije, Mirceja Eliade, predstavlja jednog šamana kao Tehničara Ekstaze. Tu se radi o jednoj suštinskoj kvalifikaciji i/ili posljedici veze sa Božanskim. Još više od toga, da bi bilo u jednoj direktnoj vezi sa Božanskim, ljudsko biće mora prvo biti u stanju da “vidi ono što je nevidljivo”. Takvo Viđenje podrazumijeva sposobnost ljudskih bića […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 7. deo

Prije nekoliko godina čitala sam jednu priču koja je promovisana u knjizi Holy Blood, Holy Grail, (Sveta Krv, Sveti Gral, prim prev.) da je Isus imao ženu i da je to bila Marija Magdalena. Odmah sam konsultovala neke svoje prijatelje koji žive u Marseju u vezi te, navodno, “veoma poznate” legende. Ono što sam saznala […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 8. deo

Sada, sastavivši toliko zanimljivih tragova, idemo u nešto drugom pravcu. 1483. Leonardo da Vinči naslikao je „Madonu stena“. (Potpun naslov: “The Virgin of the Rocks (The Virgin with the Infant Saint John adoring the Infant Christ accompanied by an Angel)“ (Louvre). Između 1506. i 1508. naslikao je drugu, ili „londonsku verziju“, “Madone stena”. Veruje se […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Komentar na Gnozu Borisa Moravjeva

Nakon više od 30 godina istraživanja, jedna je stvar postala jasna, a to je da energije Kreacije emaniraju “prema dole”, a naša individualnost kao ljudskih bića je samo izraz “Teoloških Drama”, da tako kažem. Pokušati vršiti našu volju, ili učiniti da naš glas putuje “prema gore” protiv Kreacije rezultira jedino sudarom sila. To je u […]

Tags: ,
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 1. deo

Jedan od težih koncepata o kojima se raspravlja na ovom sajtu je koncept organskih portala. Mi smo primali poruke mržnje tokom godina, uglavnom od mejnstrim religioznih tipova i vernika u Nju Ejdž, ali dobijamo čak i VIŠE pisam od ljudi koji skoro da viču iz olakšanja kada konačno dobiju nekakvo objašnjenje za stvari koje su […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 2. deo

Ukrštanje Rasa Vrlo je bitno razumjeti da su se ove dvije rase međusobno ukrštale tokom hiljada, ako ne i desetina hiljada godina. Danas je nemoguće, za bilo koju rasu na zemlji, crvenu, bijelu, crnu ili žutu, reći da se ona sastoji od pre-adamičnih ili bezdušnih ljudi. Ne možemo razgovarati o grupama, nacijama, plemenima, ni ljudima […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 3. deo

Kako jedan organski portal posmatra organski svijet Srećom, organski portali mogu biti veoma inteligentni, sa sposobnošću opažanja i analitični, a čini se da njima pripadaju i mnogi od naših najpoznatijih naučnika, tako da su oni sami u stanju da nam tačno i u najsitnije detalje opišu kako to oni vide ovaj svijet i svoj unutrašnji […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 4. deo

Ostale karakteristike Organskih Portala U unutrašnjoj građi jednog organskog portala nedostaju viši centri, tako da oni imaju tri niža centra koji formiraju njihovu ličnost, tj. “Ja” sastavljeno od mnogih malih “Ja”, i “Ja” svog tijela, i jedan seksualni centar koji je odsječen od drugih viših centara. S tim u vezi pogledaćemo koje nam indikacije daje […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 5. deo

Rezime Sada ćemo pokušati da povežemo sve konce i da satkamo jednu tapiseriju koja će nam ilustrirati našu trenutnu situaciju. Kad smo “posegnuli rukom za zlatom,” tj. kad smo se odlučili da esperimentišemo sa materijalnim oblikom kreacije, naša ‘jedinka svijesti’ se odvojila od svog ‘božanskog stanja’ tj. jednog oblika 3D OPD egzistencije u jednoj vrsti […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Tranzijentni Putnici

Proteklih tjedana opetovano se pojavljuju povezanosti bića viših denziteta „jednih s drugima“ (ako uopće postoji takav termin u odnosu na 6. denzitet). Moram priznati da na neki način nisam vidjela problem u ovome zbog komunikacije s Kasiopejcima koja me naučila da ne razmišljam linearno. Također sam navikla razmjenjivati mišljenja s drugima koji slično razmišljaju. To […]