FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Odgovori na pitanja čitatelja

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 1. deo

Čitatelj piše Lauri: Imam pitanje… šta stoji između fizičkog i eteričnog što nas sprečava da se povežemo sa našom višom vibracijom, dopuštajući time pravac i manifestaciju? Pitam se… da li je to strah od istine, strah od gubljenja sebe, strah od toga da će nas koristiti tuđa energija, ili jednostavno ono što ti navodiš… nedostatak […]

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 2. deo

06-01-96 P: (L) Trenutno sam na velikim iskušenjima. Vrlo mi je teško izlaziti na kraj sa svim tim. O: I biće toga još mnogo, međutim, sve će se to na kraju isplatiti. Ti si trenutno na putu svoje sudbine, i sada nema okretanja nazad. P: (S) Šta se u stvari tačno dogodilo? (L) Pa, samo […]

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 3. deo

03-01-97 P: (L) Dobro, imamo cijelu hrpu DNK, u tim smiješnim duplim ljestvama. I prema knjizi, samo se 2 % koristi, a drugih 98 % je ono što eksperti zovu “smeće”. Oni to zovu smeće. Sad, željela bih znati, ima li načina da aktiviramo tu drugu DNK? O: Neće li se ona sama aktivirati? P: […]

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 4. deo

09-05-98 P: (L) Napravila sam svoju domaću zadaću, donekle, o supernovama i otkrila da su ili supervelike crvene zvijezde u procesu postajanja supernove, ili velike plave zvijezde u postajanju supernove, kao i erupcije masivnih međuzvjezdanih oblaka. Primjetila sam da je Betelgeuse, kod desne ivice Oriona, velika crvena zvijezda, a Rigel, u podnožju Oriona, je plavi […]

Tranzijentni Putnici

Proteklih tjedana opetovano se pojavljuju povezanosti bića viših denziteta „jednih s drugima“ (ako uopće postoji takav termin u odnosu na 6. denzitet). Moram priznati da na neki način nisam vidjela problem u ovome zbog komunikacije s Kasiopejcima koja me naučila da ne razmišljam linearno. Također sam navikla razmjenjivati mišljenja s drugima koji slično razmišljaju. To […]