FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Politička Ponerologija

Politička Ponerologija: Naučna studija o prirodi zla prilagođenog za političke svrhe

Originalni naslov knjige: Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes Takođe dostupna i na srpskom jeziku u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sadržaj: Riječ urednika Predgovor autora Predgovor izdanju Red Pill Press-a I UVOD II OSNOVNI KONCEPTI Psihologija Objektivni jezik Ljudska individua Društvo III HISTEROIDNI CIKLUS IV PONEROLOGIJA […]

Politička Ponerologija: Riječ urednika

“Nastoj biti kao planina Fujimori. S tako čvrstim i širokim podnožjem da te ni najači potres ne može pokrenuti. Toliko visok da ti i najviša dostignuća beznačajnih ljudi izgledaju ništavno iz tvoje perspektive. Kada ti je um tako visoko kao planina Fujimori, tek onda možeš vidjeti stvari sasvim jasno. I možeš vidjeti sve sile koje […]

Politička Ponerologija: Predgovor autora

Prije nego što stavim u ruke cijenjenog čitaoca dijelo na kojem sam uglavnom radio u sitne sate pred odlazak da teško zaradim koricu kruha, moram se ispričati za određene nedostake koji su nastali usljed nepredviđenih okolnosti. Ovi nedostatci moraju biti ispravljeni u to nema sumnje, međutim, najvažnije je da informacije na kojima je bazirana ova […]

Politička Ponerologija: Predgovor Izdanju Red Pill Press-a

Prošlo je dvadeset godina otkad sam napisao ovu knjigu. U međuvremenu sam postao starac. Jednog dana, zahvaljujući kompjutoru došao sam u kontakt sa naučnicima iz Quantum Future Grupe koji su me uvjerili da su okolnosti sazrele za to da moja knjiga ugleda svijetlost dana i posluži čovječanstvu. I tako je knjiga odštampana. Posljednjih dvadeset godina […]

Politička Ponerologija: Uvod

Zamolio bih čitaoca da zamisli veliku dvoranu u staroj gotičkoj zgradi univerziteta. U toku naših studija puno puta smo tamo slušali predavanja vrsnih filozofa i naučnika. Ovoga puta tamo su nas uputili pod prinudom, godinu dana prije diplomskog da bi smo slušali predavanja indoktrinacije koja su odnedavno uvedena. Za katedrom se pojavio netko koga nitko […]

Politička Ponerologija: Osnovni koncepti

Naša evropska civilizacija nastala je zahvaljujući čudnoj kombinaciji tri, u osnovi heterogene komponente – grčka filozofija, rimska imperijalna i legalna civilizacija, te krišćanstvo. Tako je rođeno kognitivno/spiritualno nasljeđe u svojoj suštini uvjek zamagljeno kad god jezik koncepta, jako vezan za materiju i zakon, nije u stanju da razumije aspekte psihološkog i spiritualnog života. Ovakvo stanje […]

Politička Ponerologija: Psihologija

U 1870-tima dolazi do oluje. Započinje potraga za skrivenom istinom o ljudskoj prirodi i to kao svjetovni pokret baziran na biološkom i medicinskom progresu, što znači da je kognicija ovog pokreta proizašla iz sfere materijalnog. Od samog početka mnogi naučnici imali su viziju kako će ova nova nauka u budućnosti biti najvažnija za dobrobit čovječanstva, […]

Politička Ponerologija: Objektivni jezik

U kategoriji psihološke objektivnosti, kognicija i misao su zasnovane na istim metodološkim i logičkim principima koji su se pokazali validni u svim drugim prirodnim znanostima. U isto vrijeme, iako se sasvim držimo ovih principa, nastojimo imati što otvoreniji pogled sa kojeg je moguće naslutiti postojanje tzv. natprirodnih fenomena. Prihvatanje postojanja ovakvih fenomena je nužnost ukoliko […]

Politička Ponerologija: Ljudska individua

Kada je August Comte [1798-1857, Francuski filozof pozitivizma, izumio termin “sociologija” da bio dao ime znanosti koju je osnovao Saint-Simone. Po Comte-u univerzalni zakon djeluje na sve nauke i on ovaj zakon naziva “zakon tri faze”. Prema njemu društvo prolazi kroz tri faze- Teološku, Metafizičku i na kraju Naučnu. Naučnu fazu Compte naziva pozitivnom. Dalje, […]