FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Politička Ponerologija

Politička Ponerologija: Naučna studija o prirodi zla prilagođenog za političke svrhe

Originalni naslov knjige: Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes Takođe dostupna i na srpskom jeziku u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sadržaj: Riječ urednika Predgovor autora Predgovor izdanju Red Pill Press-a I UVOD II OSNOVNI KONCEPTI Psihologija Objektivni jezik Ljudska individua Društvo III HISTEROIDNI CIKLUS IV PONEROLOGIJA […]

Politička Ponerologija: Riječ urednika

“Nastoj biti kao planina Fujimori. S tako čvrstim i širokim podnožjem da te ni najači potres ne može pokrenuti. Toliko visok da ti i najviša dostignuća beznačajnih ljudi izgledaju ništavno iz tvoje perspektive. Kada ti je um tako visoko kao planina Fujimori, tek onda možeš vidjeti stvari sasvim jasno. I možeš vidjeti sve sile koje […]

Politička Ponerologija: Predgovor autora

Prije nego što stavim u ruke cijenjenog čitaoca dijelo na kojem sam uglavnom radio u sitne sate pred odlazak da teško zaradim koricu kruha, moram se ispričati za određene nedostake koji su nastali usljed nepredviđenih okolnosti. Ovi nedostatci moraju biti ispravljeni u to nema sumnje, međutim, najvažnije je da informacije na kojima je bazirana ova […]

Politička Ponerologija: Predgovor Izdanju Red Pill Press-a

Prošlo je dvadeset godina otkad sam napisao ovu knjigu. U međuvremenu sam postao starac. Jednog dana, zahvaljujući kompjutoru došao sam u kontakt sa naučnicima iz Quantum Future Grupe koji su me uvjerili da su okolnosti sazrele za to da moja knjiga ugleda svijetlost dana i posluži čovječanstvu. I tako je knjiga odštampana. Posljednjih dvadeset godina […]