FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Posts Tagged ‘alhemija’

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 8. deo

Sada, sastavivši toliko zanimljivih tragova, idemo u nešto drugom pravcu. 1483. Leonardo da Vinči naslikao je „Madonu stena“. (Potpun naslov: “The Virgin of the Rocks (The Virgin with the Infant Saint John adoring the Infant Christ accompanied by an Angel)“ (Louvre). Između 1506. i 1508. naslikao je drugu, ili „londonsku verziju“, “Madone stena”. Veruje se […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 7. deo

Prije nekoliko godina čitala sam jednu priču koja je promovisana u knjizi Holy Blood, Holy Grail, (Sveta Krv, Sveti Gral, prim prev.) da je Isus imao ženu i da je to bila Marija Magdalena. Odmah sam konsultovala neke svoje prijatelje koji žive u Marseju u vezi te, navodno, “veoma poznate” legende. Ono što sam saznala […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 6. deo

Poznati istoričar religije, Mirceja Eliade, predstavlja jednog šamana kao Tehničara Ekstaze. Tu se radi o jednoj suštinskoj kvalifikaciji i/ili posljedici veze sa Božanskim. Još više od toga, da bi bilo u jednoj direktnoj vezi sa Božanskim, ljudsko biće mora prvo biti u stanju da “vidi ono što je nevidljivo”. Takvo Viđenje podrazumijeva sposobnost ljudskih bića […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 5. deo

Na početku ove serije članaka je jedna slika koja predstavlja Isusovu Sahranu. Ona se nalazi u kapeli br. 17 katedrale u Auchu, koja se prije zvala “kraljevska kapela” a takođe je poznata i pod imenom kapela Trojstva. Na tom mjestu je položen i kamen temeljac ove katedrale, 4. jula 1489. godine. (To je takođe slučajno […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 4. deo

Ovo nas vraća nazad na temu Sibila. (Fulcanelli je upozorio svoje čitaoce da je jedno dobro klasično obrazovanje neophodno potrebno kako bi se mogla razumjeti njegova podtekstualna značenja.) Kako smo već vidjeli, Kumska sibila je postala poznata preko Virgila, kad je proricala rođenje spasitelja i kao Enejov vodič u podzemni svijet. Nastavljajući da čitamo sedmo […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 3. deo

Dopustite mi da se vratim na primedbe Canseliet-a o zvezdama, razdvojene 20 godina, koje, postavljene jedna uz drugu, otkrivaju nešto prilično čudesno: Sada ćemo ovu njegovu poslenju opasku pridružiti onoj “ključnoj primjedbi” iz predgovora prvog izdanja kojeg smo već naveli: Iz PRVOG izdanja: Ja znam, ne zbog toga što sam to sam otkrio, nego što […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 2. deo

Nakon što smo živjeli u mjestu Gers 11 mjeseci, pronašli smo jednu bolju i sigurniju kuću koja je ispunjavala sve uslove za naš rad. Kratko nakon što smo se tu uselili, saznali smo da je jedan od naših susjeda i Patrick Rivière, istoričar i autor mnogih knjiga na temu alhemije i Svetog Grala. On je […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Fulkanelijev pravi identitet i da Vinčijev kod – 1. deo

U današnje vreme, kada su milioni ljudi pročitali Da Vinčijev Kod, od Dan Brauna, čini se da svest o tome da je prava istorija čoveka skrivena raste brzo uporedo sa željom za istinom. U mojoj knjizi, “Tajna istorija sveta”, bavim se mnogim granama “skrivenog toka” znanja koje se povremeno pojavljivalo u svetu tokom zabeležene istorije, […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 4. deo

09-05-98 P: (L) Napravila sam svoju domaću zadaću, donekle, o supernovama i otkrila da su ili supervelike crvene zvijezde u procesu postajanja supernove, ili velike plave zvijezde u postajanju supernove, kao i erupcije masivnih međuzvjezdanih oblaka. Primjetila sam da je Betelgeuse, kod desne ivice Oriona, velika crvena zvijezda, a Rigel, u podnožju Oriona, je plavi […]

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 3. deo

03-01-97 P: (L) Dobro, imamo cijelu hrpu DNK, u tim smiješnim duplim ljestvama. I prema knjizi, samo se 2 % koristi, a drugih 98 % je ono što eksperti zovu “smeće”. Oni to zovu smeće. Sad, željela bih znati, ima li načina da aktiviramo tu drugu DNK? O: Neće li se ona sama aktivirati? P: […]

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 2. deo

06-01-96 P: (L) Trenutno sam na velikim iskušenjima. Vrlo mi je teško izlaziti na kraj sa svim tim. O: I biće toga još mnogo, međutim, sve će se to na kraju isplatiti. Ti si trenutno na putu svoje sudbine, i sada nema okretanja nazad. P: (S) Šta se u stvari tačno dogodilo? (L) Pa, samo […]

Matriks, DNK, Iluzije Našeg Sveta i Alhemija Transformacije – 1. deo

Čitatelj piše Lauri: Imam pitanje… šta stoji između fizičkog i eteričnog što nas sprečava da se povežemo sa našom višom vibracijom, dopuštajući time pravac i manifestaciju? Pitam se… da li je to strah od istine, strah od gubljenja sebe, strah od toga da će nas koristiti tuđa energija, ili jednostavno ono što ti navodiš… nedostatak […]