FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Posts Tagged ‘boris moravjev’

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 4. dio

Moravjev: Sada je vrijeme da se okrenemo ka mogućim prečicama u ezoteričkom radu koje nas ubrzano mogu odvesti do drugog Praga. To je mogućnost ponuđena Polarnim bićima, onim parovima opisanim od strane drevne Tradicije u mitu o Androginu. Na temelju prethodnih analiza, esencijalni podaci za film bilo koje obične osobe mogu biti opisani kako slijedi: […]

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 3. dio

Kasiopejci: P: (L) Da pitam ovo prije no što traka isteče i napravimo pauzu. Što je “Ultimativna Tajna” koju čuva Konzorcij? O: Vi nemate kontrolu nad vama samima, vi ste jedan eksperiment. […] P: (L) Da. Dobro. Koliko “dugo”, i to sam stavila pod navodnike, jer znamo kao što ste rekli da ne postoji vrijeme, […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 2. dio

Moravjev: Prirodan rast Osobnosti prestaje dugo prije no što bude potpun. On ima jedan individualni limit koji ovisi o cijelom ansamblu faktora, uključujući: civilizaciju, rasu, kastu, obitelj i društveno okruženje, obrazovanje i uputstva. Bez kontinuiranog svjesnog napora, razvoj Osobnosti iznad ove granice ne može se nikada dogoditi. … Da bi se razvoj pogurao dalje, trebaju […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Boris Moravjev: Polarne Suprotnosti ili Peti Put Ljubavi – 1. dio

Boris Moravjev (Boris Mouravieff) piše u svojoj knjizi “Gnoza: Studij i komentari Ezoteričkih tradicija Istočne Ortodoksije (pravoslavlja). Knjiga I, Egzoterični Ciklus“: Homo sapiens živi uronjen u svoj svakodnevni život do točke u kojoj zaboravlja sebe i zaboravlja gdje ide, pa ipak, i bez da to osjeća, on zna da smrt prekida sve. Kako možemo objasniti […]

Tags: ,
Posted in Ezoterija