FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Posts Tagged ‘organski portali’

Organski Portali – 5. deo

Rezime Sada ćemo pokušati da povežemo sve konce i da satkamo jednu tapiseriju koja će nam ilustrirati našu trenutnu situaciju. Kad smo “posegnuli rukom za zlatom,” tj. kad smo se odlučili da esperimentišemo sa materijalnim oblikom kreacije, naša ‘jedinka svijesti’ se odvojila od svog ‘božanskog stanja’ tj. jednog oblika 3D OPD egzistencije u jednoj vrsti […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 4. deo

Ostale karakteristike Organskih Portala U unutrašnjoj građi jednog organskog portala nedostaju viši centri, tako da oni imaju tri niža centra koji formiraju njihovu ličnost, tj. “Ja” sastavljeno od mnogih malih “Ja”, i “Ja” svog tijela, i jedan seksualni centar koji je odsječen od drugih viših centara. S tim u vezi pogledaćemo koje nam indikacije daje […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 3. deo

Kako jedan organski portal posmatra organski svijet Srećom, organski portali mogu biti veoma inteligentni, sa sposobnošću opažanja i analitični, a čini se da njima pripadaju i mnogi od naših najpoznatijih naučnika, tako da su oni sami u stanju da nam tačno i u najsitnije detalje opišu kako to oni vide ovaj svijet i svoj unutrašnji […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 2. deo

Ukrštanje Rasa Vrlo je bitno razumjeti da su se ove dvije rase međusobno ukrštale tokom hiljada, ako ne i desetina hiljada godina. Danas je nemoguće, za bilo koju rasu na zemlji, crvenu, bijelu, crnu ili žutu, reći da se ona sastoji od pre-adamičnih ili bezdušnih ljudi. Ne možemo razgovarati o grupama, nacijama, plemenima, ni ljudima […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski Portali – 1. deo

Jedan od težih koncepata o kojima se raspravlja na ovom sajtu je koncept organskih portala. Mi smo primali poruke mržnje tokom godina, uglavnom od mejnstrim religioznih tipova i vernika u Nju Ejdž, ali dobijamo čak i VIŠE pisam od ljudi koji skoro da viču iz olakšanja kada konačno dobiju nekakvo objašnjenje za stvari koje su […]

Tags:
Posted in Ezoterija

Organski portali

Objavljeno 19. rujna 2011. godine. Što su organski portali? Laura daje novi uvid na ovu važnu i kontroverznu temu.